<br> Kuthiwa umdlalo wenguqu phakathi kwe Bosso labe AmaZulu uzadlalwa ngosuku lokugcina lomnyaka weLeague.<p> Angazi ukuthi bazithenbe ngani abe PSL kumbe babona ukuthi abe AmaZulu kabala balandeli amanengi? Yikuzicelela uhlupho lokhu ngoba uma iBosso ilokh' ingathathi inkenzo ngalelo langa, kuyabe kusitsho ukuthi ezanqoba ngalelo langa yiyo ezakuba yiNgqwele! Lokhu kutsho ukuthi abantu bangatshayana sibili ngalelo langa mina ngibona ukuthi umdlalo lo kumele udlalwe kusase lesikhathi...lanxa iBosso izathatha inkezo kalula nje! Okungabalandeli kweDynamos kuyabe kusekela aMaZulu kuyofiwa ngalelo langa!