Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 30 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rating: 5
Page 176 of 200 1 2 174 175 176 177 178 199 200
#24385 08/10/06 11:22 AM
Joined: May 2006
Posts: 52
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2006
Posts: 52
kusemtshoveni utshomi uhlezi duze kwemenya. Usethi kangikhombise ngezwi elinyenyezayo. Yatsho imenya ngezwi eliqongileyo: "Angifuni mani tshiyana lami"
ujaha ngezwi eliqongileyo - "Awufun'ukuthin'ulokh'upheth'usuza lapha, Phangis'uvul'iwindi lelo"


Azinqotshwe
#24386 08/10/06 01:29 PM
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
WHAT WOULD YOU DO IF YOUR SECRETARY DOES THIS TO YOU?
Two weeks ago was my 45th birthday, and I was not feeling too hot that morning anyway. I went to breakfast knowing my wife would be pleasant and say, "Happy Birthday", and probably have a present for me. She did
not even say "Good Morning", let alone "Happy Birthday". I
thought, "Well, that's what wives are for. The children will remember".
The children came in for breakfast and did not say a word.
When I started for the office, I was feeling pretty low and despondent. As I walked into my office, my secretary, Janet said, "Good Morning Boss, Happy Birthday." I felt a little better, at least someone remembered. I worked until noon, then, Janet knocked on my door and said, "You know, it's such a beautiful day outside and it's your birthday,let's go out to lunch, just you and me." I said, wow, that's the greatest thing I've heard all day, let's go." We went to lunch. We didnot go where we normally go.

We went out into the country to a little private place. We had two martinis and enjoyed lunch tremendously. On the way, back to the office, she said, "You know, it's such a beautiful day. We don't need to go back to the office, do we?" I said "No, I guess not." She said, "Let's go to my apartment."After arriving at her apartment, she says,
Boss, if you don't mind, I think I'II go into the bedroom and slip into something comfortable. "Sure," I excitedly replied. She went into the bedroom and, in
about six minutes, she came out carrying a big birthday cake, followed by my wife, children, and dozens of our friends. All were all singing
Happy Birthday ...................and there I sat on the
couch,,,,,,,,,,,,,,, naked already???.
All I could say was, "You're fired!!!!!!!!!!!!!!!"


>>Aspire to Inspire before you Expire<<
#24387 08/12/06 12:21 PM
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Umama wekhaya uzwakala esecula 'unkosi sikelel'iafrika'.
Abuze ubaba kumkakhe ukuthi yini ecula inationala anthem ngesikhathi sokulala.Athi umama,'Uma kuculwa leliculo wonke umuntu uyasukuma.Nginethemba lokuthi lomthondo wakho uzosukuma,sengifile indlala.


Masiyephambili!
To err is humane..But when the eraser wears out ahead of the pencil,you are overdoing it.
lgeja libuya nenkankula
#24388 08/12/06 01:35 PM
Joined: Jul 2005
Posts: 49
I
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
I
Joined: Jul 2005
Posts: 49
Waphose wangisiza...!

"Njengoba bengitshilo mhlalokhuyana nakaBuhle ukuthi ngeKhisimusi kuzamele kesiyethethela ekhaya, manje sekuzamele sihambe kusasa okusayo! Nomakanjani!"
"Hawu!" imangale inkosikazi ihlalisisa kahle esofeni."Sesiphuthuma nje sekutheni?"
"Futh' imihlolo ngtsh' ubaba!"
"Kutheni yise kaBuhle?"
"Ofiley' ungcono kakhulu!"
Isukume manje inkosikazi iyeguqa phambi komkayo imbambe amadolo ithi; "Awu bo! Kutheni Mdluli? Kwenzenjani bakithi?"
"Ngisinde manayinayi. Imota ebesiyigadile isuke yaphela amafutha sesis'Emakhandeni. Pho ngathi hatshi, akuselandaba, kambe i-Cowdray Park isisemnyango nje ngisakhalelani? Yimi lowa ngiqumela ngokuyindledlana lokhu okungentshonalanga komgwaqo. Cala celeni mina ngiziqhunsela umlozwi ngicabanga ngalombhedo wamaShona umlambaswina! Nxa nje ngiseqa isipolo phuthuphuthu! Zasezingidumele izinswelaboya ezimbili! He-e-e! Awukaz' ubone! Ngaxukuxa isandla ngayimumathisa eyodwa ngesibhakela. Kanti sengiyilahlile! Nampo bengibambisana bengidonsela esipolweni bethi abaselandaba lemali yami, kuphela sebezoquma sonalesi isandla esilenkani.
"Lakanye bangilalise qede omunye angihlale amadundulu aqamelise isandla sami esipolweni, abesethi umkhula wakhe akasigamule ngehloka. Ngaleyonkathi kimi lapha amabhulugwe asevele athamba nje, asejuluka! Hatshi-ke angazi ukuba ntelezi bani ekulesi sandla?" Etsho esiphenduphendula esibuka, lenkosikazi imane isithaphe ngamehlo ithule zwi!
"Okokuqala," kuqhuba usekaBuhle. "Ath' uyasigeca akhuthe agangade isipolo kuvayime inhlansi ezesabekayo. Okwesibili wavele wahlahlela umkhula wakhe wamjuqa okuyisandla kwayawela le! Uthe -ke eseqiswa yibuhlungu unjuqusandla lothu mina okohlamvu, ngathathela! Imota ingumfana! Ngisinde kanja...."
"Awu futhi Nkulunkulu wami! Waphose-e-e, waphos...maye mina..." sekukhala inkosikazi isukuma ifika izilahla esofeni. Impela samqumbaqumba lesisikhalo usekaBuhle, ubengazi ukuba unakaBuhle umthanda kangaka! Pho uma emkhalela ephose walimala kutsho ukuthi mhlazana efayo isililo sizovimba i-Bulawayo yonke.
"Bakithi Nkosi yami!" kuqhubeka inkosikazi ikhala. "Nkosi yami! Kambe wapho...hi-hi-hi! Waphose-e----wapho...hi-hi! Waphose wangisiza nje! Awu, Nkosi yami, kunini singibhansa singibhaxabula lesi sandla? Wabuye wasisindisa futhi? Hi-hi-hi...! Nkulunkulu wami! Bekulani usiqume bo lami kengiphumule, kengiqhele njengabanye abafazi? Waphose wangisiza nje Nkosi yami, hi...!"


Zonda mthakathi sesifikile!
#24389 08/12/06 02:25 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Beautiful language and very well narrated. Kanti vele lisiduxuzelani??


Ask not what Mthwakazi can do for you. Ask what you can do for Mthwakazi.
It is not my responsibility to finish the work, but I have to start it!
#24390 08/16/06 10:13 PM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

There is a saying that goes, "GAYS ARE VERY LOYAL. THEY NEVER LEAVE THEIR FRIEND'S BEHIND."

Li Zwangendaba.

#24391 08/17/06 06:55 AM
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
[]... Kanti vele lisiduxuzelani?? [/]
Hawu dades, yiyiphi linsizwa ekuduxuzayo? Tshela mina ngile-recipe yokuyi-kanika.


>>Aspire to Inspire before you Expire<<
#24392 08/17/06 11:59 AM
Joined: Jun 2006
Posts: 36
Mafikizolo
*
Offline
Mafikizolo
*
Joined: Jun 2006
Posts: 36
Behlangene abafundisi abathathu bamabandla ehlukeneyo bethi batshaywe ngumoya reflecting on their weaknesses.

1st Mfundisi: Mina bazalwane esami isono ngesokweba. Vikizonke angiyekeli ukuzinceda ngemadlana yokudlulisa iviki imnikelweni webandla. Ngincedeni lingithandazele lesisono.

2nd Mfundisi: Mina esami ngesabomama. Bantu sengidlule kubobonke labo abangazibekanga. Eqala ingoma nje owesifazane ungivusela uhlanya lwami oluleleyo. Lami ngicela umthandazo.

Babona lo owesithathu engasaphathekanga bacabange ukuthi mhlawumbe esakhe isono siyesabeka. Hayi lifike elakhe ithuba esegida.

3rd Mfundisi: Esami bazalwane ngesokuhleba selingi phuzele ukuthi ngiyo tshela abantu engukuzwileyo.

#24393 08/17/06 04:15 PM
Joined: Nov 2005
Posts: 416
Ntandokazi
***
Offline
Ntandokazi
***
Joined: Nov 2005
Posts: 416
ha ha ha ha ha ha ha baze bazithela emanyaleni abafundisi shame lol ha ha ha.


Its better to lose a lover than to love a loser.

Friends are like shoes. Some are loose and some tight and some fit just right.
They help u as u walk.
#24394 08/20/06 09:16 AM
Joined: Oct 2003
Posts: 574
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Oct 2003
Posts: 574
Just after the maid had been fired, she took five bucks from her purse and threw it to Spot, the family dog.

When asked why by her former employer, she answered, "I never forget a friend. That was for helping me clean the dishes all the time!"


Laziness is nothing more than the habit of resting before doing any work.
Page 176 of 200 1 2 174 175 176 177 178 199 200

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.059s Queries: 35 (0.035s) Memory: 0.8187 MB (Peak: 1.6967 MB) Data Comp: Off Server Time: 2023-06-07 13:05:40 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS