Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 53 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 5 1 2 3 4 5
#27696 08/30/04 10:12 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Sibalukhulu!

Umuntu vele ludubo selikwazi lani by now. Umnika isandla yena sefuna ingalo yonke. Ngiyayithanda kakhulu irecognition eliyinika laba abafana lami abalawula kakhulu lanxa nje beziwumanela. Pho ke lapha ngizibona sengifike kubanga lokuthi ngithiwe ngiyiNduna eNkundleni.

Mhlawumbe lisungula i forum yenu alizange linakane ukuthi kungaba lowesintwana ongalawula njengami. Kuqondile. Pho njengoba sengifikile kulelo banga, kuqondile ukuthi lami ngithiwe "Nduna"? Angila phela ama lokhuzeni <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Ngidingelani ititle e gender sensitive hawu bantu! Mina I am a very proud Ndebele woman. I don't wantr to be mistaken for a man ngitsho lakancane.

Ngilama suggestion lami Nandi, Ndlovukazi kumbe liphi lani elingalinakana okulokuhlonipha uMama phakathi.

Ngiyabonga

#27697 08/31/04 10:39 PM
Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
Mabila
Sothole!
Sogodi
Khanyile
Mthiyane
Mathamb' espokopoko


Mshana wami, awu nkosi yami! Wacela ukuba yindlovukazi noma uNandi, kepha izicukuthwane zesigungu zakupha isicoco sokuba yingane yentombazane yenkundla. Interesting indeed. From isikhulu to a daughter!

Methinks you're demoted!


uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
KwelikaMthaniya.

#27698 08/31/04 12:47 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Sibalukhulu!
Isintu laso! Ngiyazi sibili ukuthi akula equivalent yeziNduna ngaku gender yabo mama esintwini. But eyenu i gender disparity isi worse! Indodakazi isiphansi kakhulu hawu kule nduna. Selingedlulwa ngabe tshabi ngoMbuya Nehanda wabo...hayi bo...zamani futhi?

#27699 08/31/04 10:04 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Phepha Sibalukhulu sengikuthwalise nzima.
Asiqhubekeni sizama sizaze sikuthole. Okulenkani ngokunjani. I Nkosazana phela lokhe ingaphansi kweNduna! Asiqhubekezni sizama. Ngiyabonga kakhulu to see that you are responding posititively to my plight.

#27700 08/31/04 10:17 PM
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Induna kuthiwa yiNduna ngesiNdebele lanxa insikazi. AbeNswazi abaleNduna engumfazi bangangifakazela.

#27701 09/01/04 01:53 AM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Bhudaza

<img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> hk hk hk hayi bo Induna ensikazi? yiSiNdebele sangaphi leso? Ungani nje ukhuluma ngenyamazana hatshi abantu!

#27702 09/01/04 03:03 PM
Joined: Oct 2003
Posts: 16
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Oct 2003
Posts: 16
Igama elithi "nduna" yisiqu segama induna. Uma sesibheka ubulili siyabe sesibheka ubu-"duna", for example, benja kumbe ubusikazi benja. EsiNtwini kwakungejwayelekanga ukuba le-"nduna" yomuntu wesifazana ngakho kwaya lajwayeleka leli gama elithi "nduna" ngoba ibusa umuntu wonke esigabeni. In other words, the father of that particular isifunda. The word "duna" essentially refers to the male species.

#27703 09/01/04 08:05 PM
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Mabila,

Kawuluzwanga olunye uhlanya eNgutsheni baluthola lulunguze ngaphansi kwemota. Balubuza ukuthi kanti wenzani. Lwaphendula lwathi "Ngifuna ukubona kumbe ngenduna kumbe ngensikazi!" <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />

Kodwa iqiniso sibili nxa sesikhuluma. Kukhona isigaba sasemaNdebeleni esileNduna engumfazi ngenxa yokuthi uyise kazalanga ndodana. Labo ababe sebebona ngama 1995-7 bayayikhumbula l'indaba eyahluphayo eyenduna ensikazi. Ngiyabona kwenzakala eNswazi. Bakhona yini abaphuma eNswazi eNkundleni bayifakaze.

Kabizwa Nduna na loMama?

#27704 09/01/04 11:34 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Bhudaza!

Inhlanya ziyagula singeke sazilandela.

Ngiyakuzwa, utsho uSinobuhle Mabhena owayeyindlalifa emzini we nduna ngapha ngemangweni weNkayi/Nyathi??. Ungathi ngiyayikhumbula indaba yakhe oWelshman Mabhena besala ukuthi agcotshwe ngoba ngungakaze kwenzakale ukuthi owesintwana agcotshwe ukuba yi Nduna. Ngibona engani lokhe eyiyo kumbe bamesula ngokuzithwala kwakhe lokwenda angsakwazi.

#27705 09/02/04 02:32 AM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Ngaze ngakhala ngedwa njenge ntandane kulumuzi!
Sibalukhulu, uthe usuphelelwe na kumbe lokhe usazama?

#27706 09/02/04 11:14 AM
Joined: Feb 2002
Posts: 632
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Feb 2002
Posts: 632
Bhudaza

Uzakhumbula ukuthi lumfazi wabekwa nguMgabe ngenkani abakithi besala ikakhulu uMabhena. WayengoweMat. South lumama.

Liyabona ke ukuthi iZPF ibulala njani amasiko akwethu!

Just becoz they had Nehanda as their leader sebesenza inkani ukuthi kube njalo kithi.

Bevele befunani kwezakithi ezamasiko. ukuwabhidliza kuphela.

#27707 09/02/04 11:59 AM
Joined: Aug 2001
Posts: 481
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Aug 2001
Posts: 481
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabila:

Sibalukhulu, uthe usuphelelwe na kumbe lokhe usazama?
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"><img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" /> Mind your language <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" />

#27708 09/02/04 12:05 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Potshoza!
Uzama ukuthi ku Sibalukhulu <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> ? Kubotshwa wena hatshi mina! Yindaba ubala into engatshiwongo?
U Sibalukhulu kusale ngitshudulana laye ngalindaba uyayazi!

#27709 09/02/04 05:44 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Kuthiwa nguSinqobile leyo nduna yesimame, ngeyalaphana eNswazi duze laseMathendele.

Mina bengingacela kusetshenziswe elithi Ndlovukazi, ngezizathu engingeke ngizibeke manje.

#27710 09/02/04 05:54 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Correction! Ngiphambanise ityping phezulu lapha bantu.

Bengithi mina "uSibalukhulu kudala ngitshudulana laye ngalindaba."

#27711 09/02/04 05:57 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Sibambamahawu!

Ehe nguye uSinqobile. Asazi ukuthi ngimthethe ngaphi uSinobuhle. Mhlawumbe ungachaza ukuthi why ukhetha i"Ndlovukazi" uzakuzwisisa uSibalukhulu.

#27712 09/05/04 08:39 AM
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Yikho ebengizama ukukutsho. Ukuthi induna le engumfazi ibizwa kuthiwe yinduna kunjalo. Ngakho ke uma sesifika kuleli banga igama elithi nduna liyangena laba kwesimame.

Mabila, ngabe vele wavuma ukuba yinduna wazithulela, awubheke manje usuyi nkazana!

#27713 09/05/04 10:50 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Bhudaza,

"Nduna" is definitely a male gender title. Asibeni banzi lathi sikhulise ulimi. Alivele elitsha ibala nxa livela kumbe sili invente.

#27714 09/09/04 12:45 PM
Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Mabila

Usuzabayi ndunakazi ke. Nxa leli gama lingekho eSintwini, lizabakhona ngoba ulimi luyakhula ngithi. Leli elithi Ndlovukazi ngiyalithanda.

#27715 09/10/04 02:13 AM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Uyabona manje ubuhle bokuzala! Wena ucabangile mntanami!

#27716 09/10/04 06:51 AM
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Siyaxolisa ngoku ngacabangi thina.

#27717 09/10/04 11:59 AM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Bhudaza,

Lami angicabanganga sibili. It just hit me reading Sgero's ncwadi that YES all that could be done is ADD the suffix KAZI appropiately and we are home. It looks very easy nxa sekuvele komunye. Yikho abadala besithi ukwanda kwaliwa ngabathakathi!

#27718 09/10/04 12:35 PM
Joined: Sep 2003
Posts: 1,077
Nkosi
*****
Offline
Nkosi
*****
Joined: Sep 2003
Posts: 1,077
Mabila

Hawu usuyi "Nkosazana" (Nkosazana Zuma nk nk nk nk!!)

#27719 09/10/04 04:11 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi

Ngingaba njani yi Nduna njengawe? Sehlukene ekwakhiweni nguMdali wethu angithi? Kuqondile ukuthi wena ubeyi Nduna hatshi mina.

Endaweni ezinengi ibala lesilungu elithi "man" has been replaced by "person" angithi? Bathi yi gender neutrality! ESintwini khona kwehlulani?

#27720 09/18/04 02:52 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Ha ha ha ha ha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sibalukhulu!!!!!!!!!!!!!!!!!
<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />

Sengiyi Nkosikazi manje hk hk hk hk. The title must always be tied to a MALE hk hk hk. I cannot exist on my own hk hk.

Uzangemphula imbambo zami pulizi hk hk hk!!!

#27721 09/30/04 08:57 AM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Kanti kungaba njani singa dala amabala amatsha, okubiza, kunhlangothi ezinjengalezi?

Singeba lakumaZulu kumbe abe Swati, Xhosa, kumbe amaNdebele egoli. Yikho its either siyeba kumbe siyadala amatsha amagama. Hk Hk Hk

Mabila, usuyi Nkosikazi yethu enkundleni. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> Hk Hk

#27722 09/30/04 06:01 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Ngivumelana lawe sibili Dok. Asenzeni njalo ngoba uSibalukhulu laye uthwele nzima.

#27723 10/09/04 09:03 AM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
GPN GPN GPN <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Liyazama Sibalukhulu!!


From Nkosikazi to Babakazi to Gogo <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />

#27724 10/09/04 10:01 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Hhayi cha mina leli elikaBABAKAZI angivumelani lalo. Kanti kungani oSibalukhulu bengaceli imibono yabantu, kuqalwe nje uhlelo lwamagama abesimame abazibandakanya emsebenzini wesizwe. Sifuna amagama azakhombisa ukubahlonipha njalo akhombisa ukuthi siyabonga ngemisebenzi emihle abayenzayo. Kodwa leli elikababekazi ngicabanga ukuthi lisuke libavalele ekhaya nje kuphela lingabhekeli iqhaza abalithatha ngakwezombusazwe.

#27725 10/09/04 10:54 PM
Joined: Apr 2004
Posts: 372
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Apr 2004
Posts: 372
ngangcono ube yi Ndunamabila; ngelitsha lelo esindebeleni. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />

#27726 10/09/04 11:07 AM
Joined: Apr 2006
Posts: 126
Ngqwele
***
Offline
Ngqwele
***
Joined: Apr 2006
Posts: 126
Obabakazi baqakathekile kumndeni weSizwe. Yibo abaphethe imizi, abondli njalo abaxwayisayo. Ngakho ukuze umuntu abe lolwazi lokuhlela kwezo mbangazwe kumele abe lolwazi kokondliwa kweSizwe.

Ngokusobala ukuthi isizwe sibanzi, imuli layo kayiqakathekiswe ngenxa yokuthi kulapho okusukela khona yonke into enhle. Esikhathini esinengi umntwana ondleke kahle ukhula abe lobuntu, njalo laye uBabakazi osiza ekukhuliseni lekondleni abazukulu wakha isizwe. Njalo kakutsho ukuthi uMama obalulekileyo kwezo mbangazwe kasu Babakazi wezizukulwane zakhe.

#27727 10/11/04 03:20 AM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Ngicela ukuyithenga. Ngizavumelana lo Sibalukhulu ngo Babakazi. Imibuso eminengi imi ngenxa yabo obabakazi. Imizi imi ngabo. Mina umama ongizalayo wayethi nxa elenkulumo ngokwangakithi, ayebiza udadewabo kababa. Bazakuthi sebeyihlafunile, bayibike lapho emele iqonde khona. Yikho Khazi, akusikukuchothoza ukuthi babakazi. Lona ngesintu litsho "Ubaba Obuthakathaka." Yikho loba umbuso wawugelezela kubo baba, kwakusazakala ukuthi bakhona obaba lapha ekhaya, abaphiwe ngokufihliweyo. Liyahlonipheka sibili elithi BABAKAZI.

Li Zwangendaba.

#27728 10/11/04 12:46 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Ngilalele Sibalukhulu lakuwe Khazi. Kunganjani liveze i hierachical structure yonke yabesintwana from mafikizolo upwards....siyihlosisise injalo?

#27729 10/12/04 10:48 PM
Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Ungasuka kuBabakazi uzaba yi Ndlovukazi Mabila. Iziphathamandla zingenza njengalokho okutshoyo, sizabalendawo lapho esizasukela khona. Sizalinda.

#27730 10/19/04 01:04 PM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Yebo babakazi. Hk Hk, loba lihlonipheka lelo gama, bengingali cabangelanga.

Mna ngizoba ngubani after Induna. Ndunankulu? Hk Hk. DA <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> kumbe njalo Khansila. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Yeish kumnandi la...

#27731 10/19/04 09:50 PM
Joined: Apr 2004
Posts: 372
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Apr 2004
Posts: 372
hhayi uzaba ngu GOSA. hk hk hk

#27732 10/20/04 02:03 AM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
U Sibalukhulu ngiyabona selibele. Sibalukhulu, sacela i hierarchy yama user titles abesintwana. Silokhe silindile munt'omdala. AMENI.

#27733 10/21/04 12:16 PM
Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Emagameni lapha nxa kuzaba le revision kuzamele kungene amanye amagama anjengo 'Mlisa', 'Sobhuku', 'twatfani' hk hk hk. Hayi leli elokucina lingama kumbe silithumele abetshabi.

#27734 10/21/04 12:59 PM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Hk Hk Uyangchaza Sgero! Kuhle ukunike za ama sajestini kuSubalukhulu. Kugcono sisebenzise awe ami, anjengokuthi Sayijeni, Khophorolu, Bregediya Hk Hk.

#27735 10/24/04 12:18 PM
Joined: Apr 2006
Posts: 126
Ngqwele
***
Offline
Ngqwele
***
Joined: Apr 2006
Posts: 126
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabila:
<strong> Phepha Sibalukhulu sengikuthwalise nzima.
Asiqhubekeni sizama sizaze sikuthole. Okulenkani ngokunjani. I Nkosazana phela lokhe ingaphansi kweNduna! Asiqhubekezni sizama. Ngiyabonga kakhulu to see that you are responding posititively to my plight. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I think you will find that Inkosazana ngesintu is the goddess of rain. Ngilinganisele ngothingo (umchilo) weNkosazana (rainbow).

Ngakho lapha Mabila wawuphakanyisiwe okwamagama.

#27736 10/24/04 02:09 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Iyabongeka impendulo yakho Sibalukhulu njalo lami sengifundile. Mina ama gama engiwazi esetshenziswa ukuphakamisa omama esintwini yiwo wonala awabo Nkosazana, Nkosikazi lo Ndlovukazi ngoba kwakungekho esintwini ukubeka abesintwana esikhosini esingakulinganisa labo Nkosi, Nduna labo NdunaNkulu. Ukhanya wena usiza lendlela entsha esebenzisa itheme yama Goddess, angiyazi ke leyo. Kumnyama kimi sibili.Angikaze ngizwe ama Goddess esintwini. Ngingajabula ukuthola lolulwazi nxa ungangilayela ugwalo lapho olutholakala khona. Pho uBabakazi simfakanjani ngaphezu kuka Goddess? Kungenelana njani lokhu kumbe sisenza i brainstorming nje?

#27737 10/25/04 02:19 PM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Mina ngibona angani igama elifanisa uGoddess linga thathwa kubi, ngabanye ngenxa yokholo lwabo. Induna, labo Sakhamuzi ngama gama aqondane lesintu sakithi, kodwa ngenxa yokuthi uGoddess akekho kithi, kunga cina kusenza abanye bazwe angathi, kulo Nkulunkulu we sifazane, njalo ibanga elinjalo litsho ukuthi lowo owethesiweyo, use ngango Mdali.

Ma singa sebenzisa amagama atholakala esintwini sethu, ngebanga elinga fikwelwa ngabantu, ngibona angani kungenza ubungcono ekuzwisiseni, lwekwamukeleni ibanga elinjalo.

Case handcuffed!

#27738 10/26/04 02:09 PM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Kungcono ukuthi, Babakazi kulo godesi, ngokubona kwami. Siyabonga Sibalukhulu, ngokusiphathisa kudaba lolu, ungadinwa lakusasa.

Phambi kwe Nduna, silo bani bakithi? Kumba njalo silo Gavena. Hk Hk

#27739 10/26/04 04:40 PM
Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Sibalukhulu

Hayi iyabongeka indaba yakho oza layo. Mmmm mina lami ngivumelana lo Dok lo Mabila. Ama Goddess kithi ayengekho, njalo njengoba u Kheneli Gavena Dok etshilo, kulenkolo ezinengi lapha ekhaya abanye ngeke baphatheke kahle.

Asilibeni sidinga nje sizaphuma laqondileyo athandwa nguzulu wonke.

#27740 05/03/05 10:01 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Sengiphendukile njalo Sibalukhulu nhk hk hk
Mehlo madala Munto'mdala!

Seyaphelala ngaphi kanti indaba yethu le? Ngibona angani kulobu haphazard thize ekusebenziseni ama user titles kwabesintwana. Ukhanya usube lemibono emitsha nanku nginanzelele ukuthi uBunandi Killi Me sengu Ntandokazi. Ngcwalisa munto'mdala usambulele iminakano yakho ukuthi siqala ngaphi sisiya ngaphi hk hk

Angibonge ngembeko langokuzithoba!

Page 1 of 5 1 2 3 4 5

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.042s Queries: 104 (0.014s) Memory: 0.8643 MB (Peak: 1.5003 MB) Data Comp: Off Server Time: 2023-02-08 13:22:36 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS