Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 30 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 10 1 2 3 9 10
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Sibalukhulu.

I tried to load a picture to the forum, but its not shown. By help of a guru in these things, i still could not have the image shown.

When i preview, it appear momentarily and then disppears leaving a dash shown. My last posting on Imbambo az'yephuke on BAPTISM.

Is it the problem of my image, or the settings within the forum?

Some things cannot be expressed in words. Hoping for a solution soon.

Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Kanti Sibalukhulu nxa abantu becela uncedo lina lingabaphenduli kutshoni? Yiyo na leyo netquiette? Mina akungiphathi kahle............

Joined: Mar 2004
Posts: 167
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Mar 2004
Posts: 167
testing 1, 2

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v492/SIDAKWA/chibuku.jpg" alt=" - " />

1,2 testing

hk hk GPN hk hk

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
ima lami ngi teste ngizwe ukuthi ziyakhupah yini.

http://www.freewebs.com/sponono/v.jpg

akuspani.... <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" />

Joined: Mar 2004
Posts: 167
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Mar 2004
Posts: 167
uyafakeka. okwenzayo nxa ubhala ipost yakho, lapho ofun'ukufaka khona ipicture ubhala icode enjangaleyi:

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">

[Linked Image from freewebs.com] [/code]</blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">iyaphuma.

hamba uyezama ke sibone.

Joined: Apr 2006
Posts: 126
Ngqwele
***
Offline
Ngqwele
***
Joined: Apr 2006
Posts: 126
Dokotela mhlawumbe u sponono wakho nguye olohlupho. Kweminye imizi kakuvumi ukuthi ukhombe umfanekiso usukela komunye.


Owami imfanekiso,

<img src="http://www.umojatheshow.com/press_pics/umoja_pic09.jpg" alt=" - " />

uyaphuma.


okaDokotela

<img src="http://www.freewebs.com/sponono/v.jpg" alt=" - " />

..uyala

Joined: Jun 2002
Posts: 145
S
Ngqwele
Offline
Ngqwele
S
Joined: Jun 2002
Posts: 145
Hayi suka madoda!! Baze babamhle abantwana kodwa ubusumbona onje ese lahlela umlenze eTShoneni, kusuka kuthini kanti dade?

Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Wuuuuuuuuuuuuu Sibalukhulu!! Esesizakubona lapha thina bantu!!!

Joined: Apr 2003
Posts: 132
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Apr 2003
Posts: 132
Yeyi. hayaya yaya ya. Ahhhhhhhhhhhhhhhh
Kwakuhle lapha

Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Mbulawa, heyi ndoda, waze wangibulala kangaka ngomhawu. Aahhhhh! ngize ngikhanuke kanye wona umqombothi engangiwuphekelwa ngu magogo wami, ngitsho amaNgwana madoda.

SIBALUKHULU, thina lobubuhle asisakwazi ukububona. Heyi madoda, lizangixolela kancane. Akuhlale usenzanjalo Sibalukhulu.

Li Zwangendaba.

Joined: Mar 2004
Posts: 167
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Mar 2004
Posts: 167
Wuuuuuuu Suka Madodaaaa!!!!

Sibalukhulu, nxa ungangihlanisa lalo ophambili ngiyahle ngilobole, loba kungathwa ngivale ibank account. Ngiyathengisa konke engilakho!


Zwangendaba, iqhaga liyeza <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> . Icalabash ngokwayo! <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Lapho ngingahle ngi tsore, engenzanga nex, engaphongu kungithinta nje zwi.

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Ngiyabe nginga ncanywa yikuthi agidele uzulu, ngifuna adanse endlini yam, edansela mina, lami.

Ma ese jabulisa uwonkewonke, kusuka uthando lube buthundu.

Joined: Sep 2004
Posts: 63
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Sep 2004
Posts: 63
Guys behave, put your brains back in your trousers <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />

Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Ntombehle! <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Ezandleni. Whatever that means!!

Joined: Mar 2004
Posts: 167
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Mar 2004
Posts: 167
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Dokotela:
<strong> Lapho ngingahle ngi tsore, engenzanga nex, engaphongu kungithinta nje zwi. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">hk <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> hk <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> hk <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />

GPN <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> GPN <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> GPN <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> GPN <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />


Uyagcwala b'baaa!

Joined: Aug 2001
Posts: 64
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Aug 2001
Posts: 64
Sicela linga ngcolisi ama computer lama keyboard ngoba abanye labo bayabe befuna ukuwasebenzisa <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Joined: Apr 2004
Posts: 372
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Apr 2004
Posts: 372
sekwenzenjani sakhamuzi...ufuna bakhiphe ubunandi lobu yini hhhaaawu ubuhle obungaka lomqombothi..yikuthi udube ngokufaka obesitshabini mani, ngabe bekuyi calabash kumbe iskale.

Joined: Apr 2004
Posts: 372
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Apr 2004
Posts: 372
uxolo sibalukhulu kodwa yu have unjustly de registered me from the chat forum.mina ngingu Qedakonke ku chat and ngicela usizo lwakho please, kumbe nje ungiphe isizatho sokungi de-register.

Joined: Oct 2003
Posts: 436
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Oct 2003
Posts: 436
Mbulawa ngiyabonga jeki,at least ukusibona nje isikampara ngihle ngaburawa nginganathanga..

Joined: Mar 2004
Posts: 167
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Mar 2004
Posts: 167
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Sirumula:
<strong> Mbulawa ngiyabonga jeki,at least ukusibona nje isikampara ngihle ngaburawa nginganathanga.. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ubongani mntakababa? ngithole idigital camera ngakho ngizabe ngilifakela imifanekiso, ke ngilikhumbuze ekhaya. Kodwa umfanekiso kaSibalukhulu, hayi aah!

Joined: Apr 2003
Posts: 75
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Apr 2003
Posts: 75
mbulawa ngizakupha ithole mtakamama . akuphinde njalo baba posta ezinye izithombe baba

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Asese khona yini amantombazane akwazi ukugida, isitshikitsha? Kumbe njalo sesi dansa, iR'n'B lapho Fox trotro kuphela.

Ngibona angani wonke uJaha enga jabula engathola untombazana ozamdansela egcoke kanje, lomlilo uyavutha ekhaya, umendo usebenze. Ujaha akangeze eqe uthango, uyabe esondlekile.

Laba abasemfanekisweni benza indoda yehlise indeda.
<img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Ngibone kuyinto enhle ukuthi odadewethu, babekwazi imidanso enjengale, ngoba lanxa bengenda, iqolo labo liyabe lilula eku goqozeni.

Le yindaba esiriyasi kakhulu emendweni, esingeke sidlale ngayo.

Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

DOC, Ngiwubonile umfanekiso wakho. Zimota ze "DISPLAY" lezo kumbe liqiniso. Ziyakwanisa ukutshaya i "Corner" nxa zithwele kanjena??? In which country is that???

Li Zwangendaba.

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Zwangs, kukhanya ngabe sintwini fo. Mhlawumbe ngama Ndebele, Swati, Zulu kumbe njalo Xhosa.
Abe sintwini aba buzwa uhle ubabone ngoku shisa.

Osporo abalahlela ngaDaa iimpoko balo lameki bloko.

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Sibalukhulu

Ngimele labanye bethu ababonga umsebenzi wakho loquqaba olwenza ukuqhubeka kwalesi sigungu, ngithanda ukuthi uveze obala ukuthi uya jabula na ngemibhalo elotswa la?

Kulolwazi olutsha na osuke waluzuza la? Ngombono wakho injongo yalesi sigungu iyafezeka ngeqiniso na?

Ngibona angathi uLobs wake wakubuza ngesikhathi esedluleyo imibuzo enje, kodwa asisazange sisathola impendulo.

Injabulo ikithi Sibalukhulu.

Joined: Nov 2002
Posts: 586
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Nov 2002
Posts: 586
<img src="http://www.ballstatesports.com/media/33984/coedsquadvstoledo.jpg" alt=" - " />

Ball State Cheerleading

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Bhudi

Lapho ziyakhupha, kodwa uduba ngokuba liveti, hanti uyaboksa ukuthi izibusiso zingu denge?

Ipipzen engu mbhlaki, yiyo entswempi. Ma iflesi iyi denge ngaDaa ende enganyakazi loba engu nithi bloko, impintshi ayitholi ukuhlukana lenhlanyelo nge spikiri (masinyane). <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Enhle kanjani, ngenza ngabomo ukuloba nge scamtho, oro ngifuna uquqaba ajampele ivesi elibhaya. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />

Joined: Sep 2004
Posts: 805
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Sep 2004
Posts: 805
sibalukhulu ipicture yakho inhle kodwa mhhhh asazi

Joined: Sep 2004
Posts: 805
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Sep 2004
Posts: 805
[img] c:/mydocuments/mypictures [/img]

Joined: Sep 2004
Posts: 805
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Sep 2004
Posts: 805
<img src="http://IMG/C:MYDOCUMENTS/MYPICTURES/MUGABE" alt=" - " />

Joined: Aug 2001
Posts: 481
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Aug 2001
Posts: 481
<img src="http://www.reggae-vibes.com/gallery/josephhill94.jpg" alt=" - " />

Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nansi insizwa bantu yaze yaba lenxwala lenxwala! Ngeyakobani isibongo Dr. Potshoza? hk hk hk

Joined: May 2004
Posts: 741
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
Joined: May 2004
Posts: 741
<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> .

Joined: Dec 2002
Posts: 106
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Dec 2002
Posts: 106
Potshoza, uyidobhe ngaphi i-pikitsha ka Joseph Hill. Kanti kulezinsuku utshaya ngaphi bantu le Culture band yakhe? Kumbe sebezidlela imali bethule kuphela. Bona bayaqoqoda wena idrum yabo lababantu ndoda!!

Joined: Aug 2001
Posts: 481
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Aug 2001
Posts: 481
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mkhankaso:
<strong> Potshoza, uyidobhe ngaphi i-pikitsha ka Joseph Hill. Kanti kulezinsuku utshaya ngaphi bantu le Culture band yakhe? Kumbe sebezidlela imali bethule kuphela. Bona bayaqoqoda wena idrum yabo lababantu ndoda!! </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngakho ke kuyini okuqakathekileyo phakathi koku khangeleka komuntu, lezenzo kumbe isiphiwo sakhe?

Bengingazi ukuthi uyawa hlonipha ama lasta ngoba lokhu okulobe lapha Mkhankaso kuzwakala kuphikisana lalokhu

Joined: Dec 2002
Posts: 106
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Dec 2002
Posts: 106
Potshoza,
Ngiyakuzwa ukuthi uthini mfowethu. Kayisiwo wonke ama lasta esiwakhangela njengabobhinya. You cann't compare ama lasta anjengabo late Bob Marley, Hill, Gregory Isaacs etc lalawa awekhaya esiwaziyo anjengabafana bomtshova (owindi labo driver babo). OMarley and company wethu ngama-Lasta alenjongo (practizing ubu-lasta babo as a religious thing). Kuthi laba inengi abanganjengabo (those that have no ties or whatsoever with the Rastafarian thing) ezabo izizatho kazihlangani wethu based on incazelo kababa uZwangendaba. Having clarified the differences btwn these two groups usuzazibonela ukuthi ngihlonipha baphi. I love i-reggae music ndoda lenengi labaculi bayo bale message ezwayo eyakhayo njalo ijabulisa (entertaining at the same time) making them good role models (except for a few abahlambazayo lawe uzibonele ukuthi lapha nix).
Sibesesibuyela kula ama-lasta akithi mfowethu, there is no way that uWindi womtshova will be a role model to our kids. Reasons: okuphuma kuwindi womtshova kuyanuka, they have no respect for anyone other than their paymaster lemali abayifunayo. Babiza abazali bethu ngamagama ayesabekayo wethu daily bona bebadala, ubone umuntu omdala esethithibele. Uzwe nxa abadala sebeyehlile emitshoveni besithi yah! lamuhla bengigade yona imota yabobhinya uqobo". Ekhaya mnunzana inengi labantu nxa libona oma-dreadlocks lihle licabangele ukuthi ngu-windi. So owindi have spoiled injongo (nxa ikhona) yama-lasta ekhaya.

Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Lithe li nsizwa ngeyako "Hill" Oh ya..umoya wami bantu. Aluba ibe ngeyako Hadebe yasikhumuka amabili kodwa lokhu hk hk hk!!

Joined: Dec 2002
Posts: 106
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Dec 2002
Posts: 106
Yeh! dadewethu ngeyako Hill. Nxa ufuna ungayithi ngu Joseph Ntabeni. hk hk

Joined: Sep 2004
Posts: 805
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Sep 2004
Posts: 805
you guys can u tell me the procedures of displaying pictures i have very nice ones

Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Sibalukhulu

Ohloniphekayo ngiyabingelela. Umbuzo wami ulapha ekutheni umtshina wokubala ama postings usasebenza kumbe ule s'kretshi ngoba usudinda ndawo yinye.

Joined: Sep 2004
Posts: 805
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Sep 2004
Posts: 805
hk hk hk hk wena sgero uyadinda ngoba nanku ukudindile usufuna ukuba lamapostings amangaki

Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Bunandi

gpn gpn gpn hey ukewahlala usudinda ku nombolo eyodwa, khona usithi qwi nje manje ngemva kokukhala kwami. Ngenzela ukuba ku nominations zika Bhudaza ekupheleni komnyaka. <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" /> <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Futhi ungakhohlwa izitampa emahlombe ziyanda lazo hk hk.

Joined: Oct 2003
Posts: 574
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Oct 2003
Posts: 574

Joined: Oct 2003
Posts: 574
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Oct 2003
Posts: 574

Joined: Sep 2004
Posts: 805
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Sep 2004
Posts: 805
GAYA HLATHI I HAVE THESE PIXES YIWO EBENGIFUNUKUWALODA ANYWHERE NZAFAKA ASELEYO

Joined: Oct 2003
Posts: 574
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Oct 2003
Posts: 574

Joined: Oct 2003
Posts: 574
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Oct 2003
Posts: 574

Joined: Oct 2003
Posts: 574
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Oct 2003
Posts: 574

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Ngizwe uNtsumpa kuphela ebonga. Hhawu bakithi mina bengi ngizathola inkondlo engipha amadlabuzane ngalu msebenzi wokupha iWebsite le esipha ukwenelisa ukufaka imifanekiso esigungwini. Kungasenani, abadala bathi ithemba kalibulali. Umswane wedube ngose siswini.

Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Lani bakithi ngomkhenkethe loh! Akelilethe imfanekiso engconywana bantu!

Joined: Sep 2004
Posts: 805
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Sep 2004
Posts: 805
mina ngicela USIBALUKHULU ASENZELE IPHOTO GALLERY LAPHO ASIZAFAKA IMIFAANEKISI YETHU SAZANE NGOBA MINA SENGIHLANGANE LOMAMOMMNCANE WAMI KHONA PHA SO THIS WILL ENABLE US TO MEET IZIHLOBO NJALO THINA SAZANE NJENGABANGANE LEZITHA


WHAT DO U THINK BANTU <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />

Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Doc ngani uyazi mfo ukuthi ngibonga ngangigiya njani, ubungasoze ubakhumbuze. Mfethu ngangishay aivikloklo engakaze ibonakale. Uyabona ngahle ngaya faka ibhetshulami, lokungumsisi kwakhona. Inkondlo ngangiyibetha mina phela oThabo J Nkomo, oAlbert Nyathi ngabafana, ngesaba uMzwakhe kuphela otherwise ngiyabulala, ngiyandiza.


Ngibongela abaninge mfowethu wenza kahle siyabonga sibili ukuthi izitemo zakho kangizazi kumbe unguS'tshela, Vumabalanda (Dewa) Ngalonde, Mthombeni, Mthembo, oMageza ngochago etc etc bengizakutema.

Kanti mina ngifuna ukuzwa izitemo ezaziwa ngabantu. Akungishayele izitemo ozaziyo wethu

Phela abako Moyo kuthiwa

eMoyo
eDewa
eSayi
eVumabalanda
eMagezangochago

ebafazi besiza bodwa


koNcube kangazi
kumbe kuthiwa emakhwelintaba
es'phongo

angazi ngiyabe ngiyawumana.


Dube
eDube
eMthembo
eMadolo amade
eMzila eqolo

angazi njalo

Ngwenya
s'tshela

etc etc

Joined: May 2005
Posts: 34
Z
zee Offline
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Z
Joined: May 2005
Posts: 34

Joined: May 2005
Posts: 34
Z
zee Offline
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Z
Joined: May 2005
Posts: 34
mana ngizame njalo

(IMG)http://www.umojatheshow.com/theshow31.asp(/IMG)

Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Zee

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Thats nice

Joined: Sep 2004
Posts: 63
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Sep 2004
Posts: 63
Msupatsila,

It's even better live, ubunandi obulapho mgci!
Abenelisayo hambani liyebabona asoke laba disaphoyintedi, ama tour dates aku website yabo, abase uk inxenye singa hlanganani khona nxa bengapha......

Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Kanti yibo na abenza u Ipi Ntombi or laba they are different.

Joined: May 2005
Posts: 34
Z
zee Offline
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Z
Joined: May 2005
Posts: 34
thina besijayiva lalaba okuthiwa yi IYASA nge weekend abajayivi nje abantwana bayabulala , ngize ngaziqhenya ukuba ngumthwakazi kandaba

Joined: Sep 2004
Posts: 805
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Sep 2004
Posts: 805
BAHLE ABANTWANA BAGEZILE ONE TIME

Joined: Feb 2005
Posts: 168
Z
Ngqwele
*****
Offline
Ngqwele
*****
Z
Joined: Feb 2005
Posts: 168
http://www.bulawayo1872.com/pics/morepics.htm

I thought these will bring memories..... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />

Joined: Nov 2004
Posts: 3
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Nov 2004
Posts: 3
DANK UUU ZWIDE

Joined: Dec 2001
Posts: 80
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Dec 2001
Posts: 80
Musupa..
Uyazi wena uzazi kahle sibili izitemo zako Moyo yithi phela labo omadewa, omaGeza ngochago......Ngisaya fukula ezakoKhumalo ngiyeza.

Joined: Dec 2001
Posts: 80
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Dec 2001
Posts: 80
Musupa..
Uyazi wena uzazi kahle sibili izitemo zako Moyo yithi phela labo omadewa, omaGeza ngochago......Ngisaya fukula ezakoKhumalo ngiyeza.

Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Buya lazo any ozaziyo, sifuna ukuthi uma sihlangana labo labo abalezibongo ezifuna izitemo, sizwakale sibaqamba ngazo nmaDewa, maSayi. Yini phela abanikazi belizwe

Joined: Jul 2004
Posts: 33
G
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
G
Joined: Jul 2004
Posts: 33
Phambili ngomthwakazi <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Joined: May 2005
Posts: 34
Z
zee Offline
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Z
Joined: May 2005
Posts: 34
ndlovu emthombeni eyalala phezu komuthi wathomba, egegana elobulembu eyaswela abayelusi yathi kungcono izeluse yona edla ekhaya, njalo idla egatsheni ngoba ingadla phansi ingabambanisa lengcekeza.
Ongafundiyo kahambe ayefela 436km way

Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by zee:
<strong> www.umojatheshow.com/theshow31.asp </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Yaa! Lapho kufithe ukuba mnandi kakhulu, nginga lala khona hk hk.

Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Isicelo

Olepikitsha ye ngotsha please kancede ayifake lapha, abazukulu bami abazalelwe lapha abayazi. Kubuye lo BCC kasayivumele ko Bulawayo angazi ukuthi sizakwenza njani s'true!

<img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Joined: Dec 2002
Posts: 629
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Dec 2002
Posts: 629
Msupa

OMthembo kakutshiwa ukuthi emzila eqolo! hatshi bo! Kuthiwa:

Umzila kawulandelwa, ungawulandela uyazibambelela!

Joined: Sep 2004
Posts: 69
M
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
M
Joined: Sep 2004
Posts: 69
Doc lo Zee,

Ta , gents yizo bafethu feya !!!!!!!

Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Sheik Mthembo

Kwesinye isikhathi kuthiwa
eDube
eMthembo
abalamdolo amade

asazi njalo mhlawumbe ngezwa okungayisikho

Joined: Dec 2002
Posts: 629
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Dec 2002
Posts: 629
Pope Sharon

Kangikaze ngiyizwe leyonto! amaphoxo nje kuphela njalo lawe ngiyazi usukhonapho mfanekhaya!

Joined: Oct 2003
Posts: 574
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Oct 2003
Posts: 574


Laziness is nothing more than the habit of resting before doing any work.
Joined: Oct 2003
Posts: 574
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Oct 2003
Posts: 574

Last edited by hlathi81; 08/20/06 11:15 AM.

Laziness is nothing more than the habit of resting before doing any work.
Joined: Oct 2005
Posts: 145
Ngqwele
*****
Offline
Ngqwele
*****
Joined: Oct 2005
Posts: 145
Eish Hlathi, waze wangikhumbuza amachips atshisayo awako Sunflower. Engamnandi so, khona usuthe lamabhanzi ompabanga, lecoke eqandelelayo! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" />


I'm not African, I'm from Bulawayo. Learn the difference!
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Hlathi, lapha ungikhumbuze i trip yami yase khaya. Ngiwadlile wena amatshipsi - hayi into yokudlala. Ismoko yikuthi awasamanengi njengakudala, so ngicine ngisidla amaphakethi amabili. Iviniga yabo ingathi ibile vita, akusafani.

Joined: Jul 2006
Posts: 25
P
Mafikizolo
*****
Offline
Mafikizolo
*****
P
Joined: Jul 2006
Posts: 25
wu bakithi eroyal sunflower sasithenga khona amachips nxa sisiya e trade fair.wawungaphi wena ha ha ha


Mzila kawulandelwa.owulandelayo uyazibambelela
Joined: Aug 2001
Posts: 481
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Aug 2001
Posts: 481
[:"green"]RIP Cultureman[/] [:"green"]
[]http://www.reggae-vibes.com/gallery/josephhill94.jpg[/]

Joined: Oct 2003
Posts: 574
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Oct 2003
Posts: 574


Laziness is nothing more than the habit of resting before doing any work.
Joined: Oct 2003
Posts: 574
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Oct 2003
Posts: 574


Laziness is nothing more than the habit of resting before doing any work.
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Nov 2002
Posts: 586


On your way up, be good to those you meet. You could meet the same people on your way down!
Joined: Feb 2005
Posts: 168
Z
Ngqwele
*****
Offline
Ngqwele
*****
Z
Joined: Feb 2005
Posts: 168
yeyeni bantu... i ELITE 400 yajujuka bantu ... will we be able to revamp the city of ours ... cry frown

Joined: Nov 2005
Posts: 671
M
Ndunankulu
****
Offline
Ndunankulu
****
M
Joined: Nov 2005
Posts: 671
[Linked Image from img101.imageshack.us]


Sokuyikho Ukukhala Kwejuba !!!!,Sikujwayele !!!
Joined: Nov 2005
Posts: 671
M
Ndunankulu
****
Offline
Ndunankulu
****
M
Joined: Nov 2005
Posts: 671
[Linked Image from img220.imageshack.us]


Sokuyikho Ukukhala Kwejuba !!!!,Sikujwayele !!!
Joined: Dec 2005
Posts: 211
Sikhulu
***
Offline
Sikhulu
***
Joined: Dec 2005
Posts: 211
http://www.rhodesian.net/Bulawayo_001.jpg

Kungabe nisakhumbula ubuhle lezwe sisahleli kahle ensukwini ezadlula kungaka biko iCobra yaseZimbabwe.


Ubukhosi ngamazolo.
Joined: Dec 2005
Posts: 211
Sikhulu
***
Offline
Sikhulu
***
Joined: Dec 2005
Posts: 211


Ubukhosi ngamazolo.
Joined: Dec 2005
Posts: 211
Sikhulu
***
Offline
Sikhulu
***
Joined: Dec 2005
Posts: 211
http://www.rhodesian.net/VictoriaFalls.jpg

Kwakubonisa ubuhle nokuceba kwelizwe sasisidla sisutha, namuhla imfene idlale ngobuhle. kambe kuzalunga yini zihlobo. Mugabe uyisilonda esingapheli ufana necancer uzokufa nini?Ubukhosi ngamazolo.
Joined: Nov 2005
Posts: 671
M
Ndunankulu
****
Offline
Ndunankulu
****
M
Joined: Nov 2005
Posts: 671
Nanku umfanekiso wakho umuhle baba

[Linked Image from img153.imageshack.us]


Sokuyikho Ukukhala Kwejuba !!!!,Sikujwayele !!!
Joined: Dec 2005
Posts: 211
Sikhulu
***
Offline
Sikhulu
***
Joined: Dec 2005
Posts: 211
Originally Posted by Mahlab'ayithwale
Nanku umfanekiso wakho umuhle baba

[Linked Image from img153.imageshack.us]

Ngiyabonga ndodayamadoda Mahlb'ayithwale. umuntu ngumuntu ngabantu.


Ubukhosi ngamazolo.
Joined: Apr 2006
Posts: 126
Ngqwele
***
Offline
Ngqwele
***
Joined: Apr 2006
Posts: 126
Bosso ngenkani.

[Linked Image]

Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Uyazi mbulawa, bengingabonanga ukuthi next to that "SCUD" kule "LION MATCHES". hk hk hk, kanti ingidi yona ingaphi?????

Li Zwangendaba.

Page 1 of 10 1 2 3 9 10

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.051s Queries: 201 (0.023s) Memory: 1.1199 MB (Peak: 1.5602 MB) Data Comp: Off Server Time: 2023-06-07 11:27:59 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS