Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 34 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 2 1 2
#28331 08/11/04 08:31 AM
Joined: Apr 2004
Posts: 31
N
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
N
Joined: Apr 2004
Posts: 31
Ngisesengimfitshane ngangisizwa umama esithi ubaba yiyo inhloko yomuzi ,Kunga kusaqakathekiswa yini ngalezi insuku ,kumbe sesilingana sonke lami sengikwanisa ukhwaza kuzwele ,lithini ngakho <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

#28332 08/11/04 06:34 PM
Joined: Mar 2004
Posts: 12
U
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
U
Joined: Mar 2004
Posts: 12
Nobesuthu ma sifaka indaba yenhloko yomuzi ngesintu esiqondileyo ubaba nguye inhloko yomuzi kodwa kulezinsuku sekulamalungelo alinganayo phakathi kukababa lo mama ngoba inengi lethu asisalandeli amasiko aqondileyo.Abantu besintwini bayathanda ukulandela amasiko eminye imihlobo yabantu belibala awabo basebelahleka bacine bengasazi ukuthi awabo amasiko athini.Owami umbono kowethu umuzi lomkami yikuthi mina ngiyinhloko yomuzi ngoba umkami kasebenzi for the past 3years mina yimi engibona ukuthi kulemali yamabills etc uma kuloluthu olungasekho endlini ubikela mina kodwa lokhu akutsho ukuthi angimhloniphi hatshi.

#28333 08/11/04 08:20 PM
Joined: Jul 2004
Posts: 230
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Jul 2004
Posts: 230
Lingafuni ukungi zondisa mina ngizijabulele kangaka ,ngenxa yokuthi angisebenzi wena uyasebenza ungumama wabantwana bami usufuna ukuthi ngenzelwe imithetho nguwe,hayi wena xolo lo Nobe akwenziwa njalo esintwini UBABA nguBABA ubu Doda sithi isibongo ngu DLODLO nxa kuthiwa ubaba u Dlodlo uyakwazi na ukuthi kutshiwoni UDLODLO uqobo lwakhe lokho okumenza ukuthi kuthiwe baba.

#28334 08/12/04 12:52 AM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Isizwe yisizwe ngamasiko aso. Njalo umlando wezizwe uyabonisa ukuthi kulomehluko phakathi koNCINDEZELO, lokuPHIKAZA.

Umlando uyasibonisa ukuthi ngokuya kwesikhathi, lekadeni, beziguqulwa indlela ezibonakala ukuthi ziyasicindezela, kungelani ukuthi zicindezela loba lugatsha nje lwesizwe.

Ngokubona kwami, nxa sisithi asilinganeni lamaKHOSIKAZI ethu, sitsho ukuthi:
1. Bafundiswe okulingeneyo lathi kusukela ogwalweni lwakuqala, umuntu aze ame lapho ingqondo zakhe zenelisa khona.
2. Baholiswe okulingene labo baba emsebentini nxa besenza umsebenzi ofanayo.
3. Babe lelungelo lokuba le mpahla yabo ebizwa ngegama labo loba umuntu engalotsholwanga. Njalo njalo.

Kodwa nxa sesingena ngekhaya lapha, kuba lomthetho omele ubunjwe ukwenzela ukuthi umuzi ungabi buhlofuhlofu. Kumele umuntu ongena ekhaya azi ukuthi kulomuzi kulo BABA, nginga zenzisa ngizaphuma ngenduku. Sadalwa sehlukaniswa imimo yemizimba obaba labo mama ngenxa yokuthi ubulili besifazane, bulalokho obukwenelisayo okungeze kwenziwa yibulili besilisa. Kunjalo lobulili besilisa bulalokho obukwenelisayo okungeke kwenziwa ngobesifazane.

Kunjalo ke, ubulili abumele busetshenziswe ukuncindezela. Bumele bumele lowo mlandu obawumiselwa wona.

Kodwa nje okuqakathekileyo luthando. Ungamthanda omunye wakho, awusoze usibone isizatho sokusebenzisa IZINTO EZINGEKHO OSIKWENI, ukumncindezela. Laye unkosikazi uma emthanda uBABA, akasoze alubone uncindezelo olungekho.

ESIKHATHINI ESINENGI ABANTU BABONA UNCINDEZELO NGOKU LINGANISA IMIKHUBA YEZINYE IZIZWE LEYETHU.

Mina bafowethu, ukudla okuphekwe nguMAMA (Nkosikazi), ngikukholisa okwamagama. Ngiyethemba laye uyakuthakazelela ukungiphekela.

Lami nxa ngivala amasango ntambama, ngiyakuthakazelela ukuvikela uNkosikazi labantwabami ezitheni, lezilo.

Li Zwangendaba.

#28335 08/12/04 01:00 AM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Zwangendaba

Ngiyajabula kakhulu <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> ngoba ntambama nxa usuvala amasango, uvikela uNkosikazi hatshi amaKhosikazi.

#28336 08/12/04 06:02 AM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Ngiyathaba ngempendulo yakho Zwangendaba, kodwa ngibona angani uthando lodwa alula mandla okuqinisa umuzi.

Umuzi kumele ube lomthetho le direction efakwa ngu baba lomama, bese kusithi ubaba abe nguye othatha amanyathelo okuthi abone ukuthu imithetho iyalandelwa. Ukuba yihloko yomuzi, akutsho ukuncindezela.

Kulabo abathi ngoba indoda ingasebenzi, isiyiphamaso - ngiyadana. Indoda yinhloko lalo ibhayibhili liyatsho.

Ungakuthatha ngendlela yesi Khristu, akuhluphi. UJesu uthi ilisoka lebandla, yikho ke asimboni njengo mcindezeli kodwa ubekile indlela yokuthi senzeni empilweni zethu ukuze siphile kuhle, njalo wasipha ukukhululeka ukuthi senze esifisa ukukwenza. "Omama, Submit to your husbands" No negotiations!

#28337 08/12/04 06:04 AM
Joined: Nov 2003
Posts: 44
N
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
N
Joined: Nov 2003
Posts: 44
Zwangandaba

Uyishaye 'makhaleni mfowethu akukho okunye okudlula lapho.Bodade yazini ukuthi amequal rights adalwe ngumuntu yet ukuya yinhloko yomuzi kukababa kwadalwa nhuNkulunkulu.AmaEqual rights la ngawesocial life in all its spheres hayi kumarriage life.Emzini wami ngiyinhloko yomuzi kodwa emsenezini ngingaphathwa ngowesimame.Inkosikazi yami ingaba yimanager le kodwa indlini ubangunkosikazi.Emzini wami kuleDemocracy okokuthi siyaxoxa ngakhokonke sivulelani.The mistake that we do is:For Man-- we like to control every movement in the house with an iron fist to prove that ngiyiNhloko yet kumele sixoxisane ngoba imbono kamama ingabamuhle ukwedlula eyami.The other thing is we feel thretened ngamapowerful points kakosikazi then we abuse ubunhloko bethu ngokukhahlela imbono yabo.
For Women:They misinterpret Equal rights to mean we run our household 50-50 thats not so,%0-50 is for social life not emzini yenu.I assist where i have to dont force me and tell me sokungama 50-50 silingana le emgwaqweni yayi lapha emzini.Sisters treat us as inhloko yomuzi and Bafowethu let women be free to contribute in any desicion lapha ekhaya singabavaleli endlini.

For me i hate it when someone tells me its 50-50.

#28338 08/13/04 05:22 AM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Mabila. Ba-Madzi, musandijalo. Nxa ngisithi u Nkosikazi, ngingathi amakhosikazi, yikuthi angikabatholi abanye. Njengo Aunti wabantwabami, ulomlandu.

Ndebele Phaqa: Yiso isintu sibili leso ositshoyo. Singakunanzelela, omunye lomunye ekwakheni umuzi ulelakhe izopho. Njalo lelo zopho alitsho ukuthi omunye uyeyiswa.

Asisivuseni isizwe sakithi. Sibathande abantwanyana laba esibaphiwa ngu Nkulu-Nkulu. Ngamaluba ethu.

Li-Zwangendaba.

#28339 08/24/04 10:03 PM
Joined: May 2004
Posts: 349
Nduna
Offline
Nduna
Joined: May 2004
Posts: 349
kuhle ekhaya ngiyajabula ngempela sengilesikhatshana ngingena ku-Nkundla kodwa sengifunde ngento ezinengi ngesintu sakwethu.Mihle kakhulu imibono yenu bafowethu labodade njalo ngiyalikhuthaza kakhulu.Isicelo sami njengomuntu ongayanga esikolweni bengicela indaba ziphawulwe ngesintu ukwenzela ukuthi singakhutheki abanye.


Asakheni isizwe bantu abahle.

#28340 08/25/04 05:32 PM
Joined: Mar 2004
Posts: 12
U
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
U
Joined: Mar 2004
Posts: 12
Obaba abaphendule kulesisihloko bakhanya bekhathazekile ukuthi mina ngiyinhloko yomuzi,mina ngiyaqinisa njalo ukuba ngiyinhloko kowami umuzi ngoba umkami utshona etshaye amangqe tshana kakwazi ukuthi kuyadliwa lapha ekhaya okwakhe yikwamukela kuphela ethi engamukela ahambe ayodlalisa leyo mbijana ephuza utshwala.Owami umuzi ubizwa ngesami isibongo kuthiwa ko MaSibanda hatshi koDube kuyahlala kunjalo lubaba aze aphaphame ebuthongweni bakhe akwazi ukuphandela mina labantwabami.

Page 1 of 2 1 2

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.3.33 Page Time: 0.013s Queries: 35 (0.007s) Memory: 0.8025 MB (Peak: 0.8953 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-01-29 01:26:33 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS