Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 35 guests, and 2 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 2 1 2
#29130 07/10/05 01:52 PM
Joined: Nov 2004
Posts: 24
Mcijo Offline OP
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
Joined: Nov 2004
Posts: 24
'I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation is come to the gentiles, for to provoke them to jelousy. Now if the fall of them be riches to the world, and the diminishing of them be riches to the gentiles, how much more their fullness.' Romans 10:11-12
God has not forsaken Israel, He is faithfull to his promises. He recreated it miraculously in May 1948. God has seen it through a series of wars agaist several Arab nations.
What l would like to highlight in this first article is the fact that Jews have been allowed to stumble so that Salvation may come to us Gentiles.
Some will say Jews rejected Christ. Remember the early church was mainly Jewish and today we have a lot of messianic Jews or Jews who believe in Jesus (Yeshua). Israel has a special calling. It is called as a nation unlike us gentiles who are called as individuals. So as you pray for the peace of Jerusalem, focus on the salvation of the Jews.
As a gentile you have gained so much because Jews have stumbled. How much more will you gain when they come to realise that Jesus whom they call Yeshua is the Messiah. Remember the glory of Christ in you is also meant to stimulate jelous among Jews who are still 'waiting' for the messiah.

Jesus will not come back again until the Jews say blessed is he who comes in the name of the Lord. Matt. 24:35 '..Ye shall not see me, henceforth, till ye say , Blessed is he that cometh in the name of the Lord.'

Israel has now been restored physically. God will restore it Spiritually. Be part of this through prayer and recognising the fact that God will always be faithful to his elect nation.

#29131 07/10/05 03:47 PM
Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Mcijo

mmmmm angazi ukuthi ibhayibhili ulifunda njani, anyway yikubona kwakho. In the eyes of the Lord we are equal.

But engizakutshela khona yikuthi ungagijimeli ukukhupha a speck of dust in your brother's eye when you have a log in your own. Am sure ulabodadewenu, abafowenu, abazali bakho, abakwenu abase Zimbabwe and not even one ose Israel (ngaphandle nxa ungu Msrayeli).

Your prayer request is directed to the wrong country kumbe ngithi targeted at the wrong forum. Engxenye ungadinga eyamaJuda lizathandazela leyo Israel.

#29132 07/10/05 07:10 PM
Joined: Apr 2003
Posts: 75
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Apr 2003
Posts: 75
mcijo

all i can say kuwe baba - keep on dreaming !

#29133 07/10/05 09:09 PM
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Mcijo

Shalom welicome brother. Peace be upon you. I salute you keep on keeping on. Ask from the people who shows that they are against you the reason why they choose to be against what you are saying.

1948 is the year to remember.

Shalom

#29134 07/10/05 09:40 PM
Joined: Apr 2003
Posts: 75
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Apr 2003
Posts: 75
mcijo

let me ask you a theoretical question baba. suppose someone who has a different faith from you comes over and say he has been told in visions that your land is going to be his land . your children's birthright is going to be the birthright of his coming generations.

what do you do ? meekly move away whilst giving him the other cheek ?i hope you are smart enough to realise my point!

#29135 07/11/05 02:25 PM
Joined: Feb 2005
Posts: 36
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Feb 2005
Posts: 36
Mcijo

Ezinye izinto lezi are spiritually descerned and/or come by revelation.
Not everyone will hear you lapha mzalwane. 'Let those who have ears hear what the Spirit is saying to the churches' Bible

#29136 07/11/05 10:23 PM
Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Msups lo Mcijo

Am not against ama Israyeli, nor ukuthandazelwa kwabo. What am really worried about is the fact ukuthi siyethandazela ama Israyeli when right at our doorstep siyehluleka ukuthandaza. Charity begins at home. Singathandazela okuqondane lathi, sikulungise then sesizathandazela wona ama Israyeli.

Hatshibo

Let those who are practical and do not live in fantasy hear the preachings of the Bible that talk about:
1. zithande wena kuqala andubana uthanda the next person
2. ungathi ukhupha uthuli oluselihlweni lomfowethu wena ulesigodo kwelakho ilihlo.


Abadala bathi umuntu kazinuke amakhwapha. Kuyafana lokuthi namuhla sikhale ngokuthi ku Mars akula zikolo when right in our doorstep eTsholotsho akula zikolo kodwa sikhulekele ukuthi zifakwe zibenengi eMars.

Angaphi kanti ama priorities enu?

#29137 07/11/05 11:04 PM
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
I get what you are saying my brother.

Yikuthi mnumzane mina sengilalele ngezwa abantu abaningi bekhuluma kabi ngezwe likasirayeli. Ngathanda sibili ukuthi ngazi ukuthi kanti lona zwe lakwasirayeli loneni njalo lokhu okonakeleyo kungalungisiswa njani, ngabona ukuthi abanye izwelakosirayeli kabalithandi ngoba lake lathengisela uMgabe izikhali. Im talking from an angle taken by the Mthwakazianz not International angle. Bathi i Israel sold arms of war and anti riot gear to Mugabe and my question was are they not in business. Why not hate the UK because they also used to sell all these things to Mugabe, actually they UK imposed that evil leader. Why then someone would just say I do not like Ariel Sharon when he has not done something ongakubamba ukuthi nanku.

Impi kaMthwakazi madoda inzima, imane ifane lempi yeZimbabwe, baningi abantu abangekho ekhaya njalo kabafuni kubuyela kodwa bakhuluma ngempi, ungakhuluma ngempi njani wena wabaleka, buyela uyekulwa labaningi.Madoda, do you think we will win this war nge remote?? Angazi njalo

#29138 07/13/05 03:46 PM
Joined: Feb 2005
Posts: 36
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Feb 2005
Posts: 36
Sgero

Ngiyakuzwa mnewethu. To pray for Israel does not mean you neglect your own nation or cause. Neither does it mean you are a perfect specimen of a human being. It is just about following another command of Scripture.
As you pray for Israel, continue to love your neighbour and whatever else you understand the Bible to be instructing you to do.

#29139 07/13/05 06:46 PM
Joined: Sep 2001
Posts: 167
N
Ngqwele
Offline
Ngqwele
N
Joined: Sep 2001
Posts: 167
religion misunderstood is poison. are you talking about amajuda lawa who engage in extra-judicial killings of other people??? where do you put your ancestors who never knew anything to do with christianity??? however they knew that kwakulo Nkulunkulu, umdali, ophezulu who was responsible for bringing rain, and all blessings. Buza umfowethu uSkuvethe uzakutshela ukuthi inkosi uMzilikazi yathini.

"The white man killed Jesus Christ and then had the audacity to come to Africa and tell us he did". or something along those lines. salvation is for all my friend.

#29140 07/14/05 12:16 PM
Joined: Jun 2005
Posts: 105
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jun 2005
Posts: 105
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Msupatsila:
<strong>
Impi kaMthwakazi madoda inzima, imane ifane lempi yeZimbabwe, baningi abantu abangekho ekhaya njalo kabafuni kubuyela kodwa bakhuluma ngempi, ungakhuluma ngempi njani wena wabaleka, buyela uyekulwa labaningi.Madoda, do you think we will win this war nge remote?? Angazi njalo </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ye ayihlome imbizo. Sithungameleni lina elisemazweni ngoba thina esiphakathi kwalesisiwogo sokunzinyana. Mina ngibona kulula ukuthi lina elisemazweni liqoqane libe munye beseliyasithumela uncedo ngezikhali kumbe okunjalo nje okudingakalayo ukuba thina esisemva silwe siqinile. Kuyadanisa nje ukubona lina nkanyezi zethu litshengisa ubuciko ekuchikizelaneni phansi ebulenjini. Ikati selisimotshile isikhathi. Vukani bakithi njengawo lawamaSirayeli eliwancoma kangaka.

#29141 07/16/05 07:27 PM
Joined: Feb 2002
Posts: 632
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Feb 2002
Posts: 632
Msupasila,

Many leaders of many revolutions have always initiated and led the war of freedom for their people in exile. What is surprising about that? Nkomo lived in exile but commanded a force that brought down the regime of Smith. All of those in the army were exiled first, trained in exile and then returned to fight the regime. There is nothing wrong about people being in exile and it is not new. Thabo and many ANC leaders were in exile and doing what needed to be done to wage their struggle. Actually nxa uphakathi ekhaya the enemy iyabe ikukhangele 24/7 and you can not do anything as it will use state machinery to thwart your plans. Uyabe utheniwe nje and this is exactly the situation with this MDC. Batheniwe! You can not remove Mugabe and Zanu PF through democratic means. They have never embraced democracy as a political way of life.

Nanso-ke indaba!

#29142 07/17/05 08:13 PM
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Sibamba

Awuzwake mfowethu kuyabongeka lokhu okwenzayo, ukukhombisa okwenzakala kudala.

Mfowethu usho ukuthi impi esiyilwayo manje iyafana qathu lempi esayilwa loSmith kumbe zehlukene lezi zimpi?

Ngaphandle kokuthi abantu abaphesheya kwezinlwandle bacabanga ngezisu zabo lezihlobo zabo, akungitshele ukuthi okwamanje sebenzeni ukuze into zilunge?

Yebo uMdala left ngoba kwakukhanya ukuthi usempini, iningi labantu abaphandle akusikho ukuthi lilwa impi, hatshi lidinga inhlalakahle kuphela njalo abantwini esengike ngathola ithuba lokuxoxa labo, kusukela kwabamhlophe kubalise amakhaladi kanye labansundu, bambalwa abakhuluma ngokubuyela ekhaya. Asazi mhlawumbe yiyo impi esikhuluma ngayo. Besides lokhu, nansi indaba

Yebo esikhathini kumele abantu bebe kuexile kodwa can I have a few good examples of people who are in exile coz they are fighting the war against Mugabe? I think and thats my opinion those who say they are in exile ngoba they are fighting the war against uMugabe they are not telling the truth at all.

I think nowadays we are fighting a totaly different war in the past it was mortal combat but now we are not engaged in that kind of war which makes difficult for me to accept that going into exile shows that people are fighting.

Imagine a situation where everyone in the diaspora was at home. Awuboni na ukuthi there could have been umahluko? If bonke abaku diapora bengabambana benze somethin, yes I can say ngabasiwo mavhaka kodwa okwamanje ngithi akunampi abayilwayo.

Yikuthi wonke umuntu obuya ngapha usuka abeseqamba amanga esithi s/he was participating in politics. Akunampi elwiwa ngabantu abaku diaspora (majority) balwa eyezisu zabo kuphela and not for the country.

Nanso-Indaba

#29143 07/25/05 07:56 PM
Joined: Nov 2004
Posts: 24
Mcijo Offline OP
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
Joined: Nov 2004
Posts: 24
Praying for Israel will in no way hinder your praying for your neighbour or even Zimbabwe. It will help you understand God more deeply and the bible says "You who call on the Lord give yourselves no rest and give him no rest till he establishes Jerusalem and makes her the praise of the earth" Isa. 62:6-7. You are called to Pray for the glory of God to reign in Jerusalem.

As you study the situation in the middle east you get to uderstand how God is using Israel as his 'clock'. You get to understand prophesies better and your intepretation of scripture will be better. Your prayers will become more relevant as you pray the will of God for a particular season. So many times we fail in our prayer lives because we are not in touch with God's seasons.

Israel has got its fair share of sins. What about the church? We have sinned also and need God's grace. The most important thing is we all become one under Christ in the Commonwealth of Israel.

Israel has been restored as a nation. It is economically prosperous although it has a population of just over 6m. Our prayer is that there may be a Spiritual restoration upon it.
Israel has risen out of the dry bones of the holocaust as prophesied in Ezekiel 37. " ..I will open your graves and bring you into the land of Israel....And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land..." Ezek 37:12-14. Why God chose Israel a desert land I do not know. I just have to co-operate with his will.

On a slightly selfish note God promises to bless those who pray for the Peace of Jerusalem. "Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee." Psalms 122:6 .we pray for peace as the peace that Christ gives. Let the peace of Christ reign upon Jerusalem.

You can find more useful information about Israel from www.cfi-northeast.org.uk or www.cfi.org.uk

#29144 09/04/05 02:42 PM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Israel gave weapons and expertise to SMITH. Israel gave weapons and expertise to MUGABE.

In my opinion it is capitulation to pray for Israel. We are saying "thank you for making us slaves".

Li Zwangendaba.

Page 1 of 2 1 2

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.3.33 Page Time: 0.014s Queries: 44 (0.006s) Memory: 0.8301 MB (Peak: 0.9347 MB) Data Comp: Off Server Time: 2021-12-05 15:03:29 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS