Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 51 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6
#30475 12/17/05 01:20 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Kulabo abathanda umculo omnandi we REGGAE nawo wonke nje onhlobonhlobo kodwa umnandi kakhulu asihlanganeni ngolwesine kusukela ngo7pm British time. Lizobe linabasakazi benu abasha lapha KuShaya FM, umsakazo wesizwe sikaMthwakazi, uJack ohamba ngelika Fireman kunye noThulani Nkala.
Abangabe belizicelo ikakhulu kuloluhlangothi lwezeReggae abasho bakwethu ukuze sijabule nani, sidlale ezithandwa yini.
Kuwe dadewethu Mkabayi ocele ekaBunny Livingstone Wailer, angikhohliwe ngiyeza nayo.

Asihlanganeni Mthwakazi, sizozakhela esethu isizwe, akekho ozasakha lesi ngaphandle kwethu.

#30476 12/17/05 02:09 PM
Joined: Aug 2003
Posts: 362
Nduna
****
Offline
Nduna
****
Joined: Aug 2003
Posts: 362
Sibamba..,

Sizothiya indlebe sikhulu.Kengibuze mfowethu,kuneculo elinamagama athi, "When love is far away everyday seems longer and as I wite back to you my love gets much stronger,with those Three little words saying I Love YOU...." Ma uyazi sikhulu akungikhumbuze ukuthi wubani awayiculayo njalo mani ninayo ningishayele yona ngoLwesine kumdumo wamaKhosi.Kuyabongeka.

#30477 12/17/05 02:31 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Maqhamehlezi
Yadlalwa nguDon Carlos. Ayishayi nje ilomuntu phansi, ngizoyidinga, uma ngingayithola ngizokudlalela yona.

Ngiyabonga mfethu ngokusukumela phezulu uma imbizo ibizwa. Awenziwe umsebenzi wesizwe madoda. UZWANGS ubezokuthi umsebenti wetive.

#30478 12/17/05 02:54 PM
Joined: Jun 2005
Posts: 186
Ngqwele
*****
Offline
Ngqwele
*****
Joined: Jun 2005
Posts: 186
Sibambamahawu....

kuhle sibili sizobe sithiye indlebe ngolweSine.
Ubonike uBunny Wailer uma ungafaka idlalade lakhe elithi Roots Radical Rockers Reggae (uma nginga phambanisi igama layo)....usuke uzihambele lisale likhala lonke lize liyophela hawu ungabe nje uyitshaye ekhaleni....kodwa ngingalelela inoma yiphi ingoma esuka kulolelo dlalade.

#30479 12/17/05 04:59 PM
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Sibambamahawu....

Usamkhumbula uKING SOUNDS AND THE ISRAELITES? Ngicela ungidlalele ethi yona I DONT WANT TO HATE[HURT] YOU. Sho fethu

#30480 12/17/05 06:38 PM
Joined: May 2004
Posts: 349
Nduna
Offline
Nduna
Joined: May 2004
Posts: 349
hola sibamba mpintshi yegazi kwezothando ngomculo welege ungangikhohlwa ngomculo ka beres hammond,sanchez and more these guys baphethe umtshado wami.

sizothiya indlebe baba sibuye sinxuse abanengi.
msakazo for life.

#30481 12/17/05 09:16 PM
Joined: Jun 2004
Posts: 329
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Jun 2004
Posts: 329
Sibamba baba
Kuyabongeka baba sizothiya sibili. Mina ngicele u I Jah Man ethi : This heavy load uma ungayithola wethu

#30482 12/18/05 08:45 PM
Joined: Dec 2005
Posts: 153
G
Ngqwele
Offline
Ngqwele
G
Joined: Dec 2005
Posts: 153
sizolindela, nami ngicela lingitshayele ethi yona kumbe elamagama athi wona "Gonna get you", eka Steel Pulse maa ninayo. Kudala ngayicin'ukuyizwa. Yi kuthi igama ledlalade angisaliqondisisi kakahle, kodwa yonkeyonke eka Steel Pulse ngangiwela okubi.. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

#30483 12/19/05 12:57 PM
Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Mfan'omdala ungirikite ngo Toots and the Mytals benyathela kancane ngo Peace, Perfect Peace. Khonapho nje ikhanda lisabhoda ubungena ngo Maharahara lapho angikhethile.

Kubonga mina, ngizabe ngithiye indlebe.

#30484 12/19/05 01:55 PM
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Ngizafaka esinye isicelo njalo ngomdumo wamakhosi.Msakazi ngizofuna ukuba ungidabulele ibhurugwe ngengoma ethi 'wandering wanderer' lethi 'system own them babylon control them',Sengiyolibala umculi wazo lezi ngoma,ukhona osakhumbula igama lalaba baculi?
ROOTS REGGAE RADICS,LETS VENTURE INTO DERIOUS REGGAE BUSINESS

#30485 12/19/05 02:24 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by mninimuzi:
<strong> Ngizafaka esinye isicelo njalo ngomdumo wamakhosi.Msakazi ngizofuna ukuba ungidabulele ibhurugwe ngengoma ethi 'wandering wanderer' lethi 'system own them babylon control them',Sengiyolibala umculi wazo lezi ngoma,ukhona osakhumbula igama lalaba baculi?
ROOTS REGGAE RADICS,LETS VENTURE INTO DERIOUS REGGAE BUSINESS </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Usayikhumbula iMisty in Roots?

#30486 12/19/05 04:56 PM
Joined: Feb 2004
Posts: 101
T
Ngqwele
Offline
Ngqwele
T
Joined: Feb 2004
Posts: 101
kuyabongeka bobaba jamming ubusukubonke yiyo ikhisimisi yethu hk hk mina nxa lingaqhunsela i culture lo tosh ikakhulu ingoma ye culture ethi Adis ababa , abacululi abafana lo denis brown, black uhuru le morgan heritage ingoma zabo ziyangithinta?zizadibana kkhona golwesine majita....

#30487 12/19/05 06:02 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Manini kengibuze ku Sibamba. Angithi uJudy Boucher laye ucula i reggae nje? Nxa iyiyo kumbe ingayisiyo mina ngicela ungihlephunele ingoma ethi "I wannna wake up with you" from her dlalade "Tears on my pillow!" In the meantime ngisadinga owokuculela leli culo elingihlengezisa izinyembezi. Bakhona na o cook his ama voluntiya <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />

Ngicula ngcono kakhulu kulo Sgero hk

#30488 12/19/05 07:54 PM
Joined: May 2004
Posts: 741
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
Joined: May 2004
Posts: 741
Azitshe aluthunqe uthuli kudabuke ibhulugwe thina sizaqakezela amagabazi hk hk hk. Lingangibizeli esitikini ngoba ngizabe ngilijekele imiduli ukuthi ingaliweli, hk hk hk.

#30489 12/19/05 08:42 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Siphepheli ngisacabanga ukuthi wena yiphi engakukhipha emudulini, ngingayithola uzozwa ngayo sengiyidla, ngiyakutshela wena kababa, uthuli lobhuqu phezulu kuphela.

Mabila ngiyavolontiya mina, nginguphekeyakhe, ngiculele ngizwe.

Abanenhlanhla vele njengamanje sengiwaqoqile amaculo abo, labo engingakawatholi ngisazama ukubafunela wona, ngiyethemba uma ulwesine ethi qathatha, konke kuzobe sekulungile, sekumi ngabononina.

#30490 12/19/05 09:39 PM
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 456
SIBAMBA
Ngiyabonga mfowethu yiyo iMist ln Roots,ngicela ungidabulele ibhurugwe mfowethu.

#30491 12/19/05 10:47 PM
Joined: Jun 2005
Posts: 186
Ngqwele
*****
Offline
Ngqwele
*****
Joined: Jun 2005
Posts: 186
Sibambamahawu

usayikhumbula iqembu le Aswad uma ulalo ungangiqhunsela ingoma yabo leyana abaduma ngayo ethi " Dont turn around......" (uma njalo nginga phambanisi igama lengoma )

#30492 12/20/05 08:33 AM
Joined: Feb 2004
Posts: 101
T
Ngqwele
Offline
Ngqwele
T
Joined: Feb 2004
Posts: 101
hk hk hk ungalibali o skuza labo Jambo phela amadoda akithi lanxa ungathola u BRENDA FASSIE LAYE ULENUMBER EMNANDI KABI...TSHOVA MALANGA HK

#30493 12/20/05 10:27 AM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Lo Lucky Dube sibili laye asekelane labanye bakhe!

#30494 12/20/05 10:29 AM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Lo Lucky Dube sibili laye asekelane labanye bakhe!

Hagh sekulidili sibili Sibamba! Size siphetheni ezandleni okufana lokunathwayo, okubhenywayo, okumumuzwayo, okuhwithwayo, okuhahazwayo lokokuqoqomela. Yonk'into! Sekumele size lama phijamasi ngoba angiboni siphenduka ngemakhaya ethu......

#30495 12/20/05 01:05 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabila:
<strong> Lo Lucky Dube sibili laye asekelane labanye bakhe!

Hagh sekulidili sibili Sibamba! Size siphetheni ezandleni okufana lokunathwayo, okubhenywayo, okumumuzwayo, okuhwithwayo, okuhahazwayo lokokuqoqomela. Yonk'into! Sekumele size lama phijamasi ngoba angiboni siphenduka ngemakhaya ethu...... </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kumele abantu beze bengaphethe lutho, konke abakufunayo bazokuthola khona kuShaya FM umsakazo wesizwe sikaMthwakazi, abantu bengeza bephethe okokuqoqomela kuphela, ikakhulu osisi. Be prepared to be entertained, be prepared to be challenged, when music speaks hearts and minds can be changed forever. Those who like this type of music or those who have listened to it know very well that this type of music knows no laws of man nor adheres to any unjust laws of these people who call themselves governments while oppressing the innocent people.

#30496 12/20/05 05:39 PM
Joined: Aug 2001
Posts: 481
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Aug 2001
Posts: 481
Some call him a genius, others claim he's certifiably insane, a madman. Truth is, he's both, but more importantly, Lee Perry is a towering figure in reggae -- a producer, mixologist, and songwriter who, along with King Tubby, helped shape the sound of dub and made reggae music such a powerful part of the pop music world. Along with producing some of the most influential acts (Bob Marley & the Wailers and the Congos to name but two) in reggae history, Perry's approach to production and dub mixing was breathtakingly innovative and audacious -- no one else sounds like him -- and while many claim that King Tubby invented dub, there are just as many who would argue that no one experimented with it or took it further than did Lee Perry.
<img src="http://www.bergenjazzforum.no/admin/nyhetsbilder/54.100.gif" alt=" - " />

Ngubani ozabe ele khokhokho?

#30497 12/20/05 07:10 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Potshoza
Noma kanjani, liyana noma libalele ngisho lasebukhweni bezinja, ngizokudlalela lona ijaha elidala.

#30498 12/20/05 07:36 PM
Joined: Sep 2003
Posts: 50
R
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
R
Joined: Sep 2003
Posts: 50
etha Sibamba thx for organizing this sbali thina esithanda umculo ozothileyo we felt left out kushaya fm but kuhle lokhu eselikwenzile. Mina bengicela any song from I-Roy 's album okuthiwa "world on fire" ,lapho you wud have made my year mdala, i've been looking for this album for years ,play especailly ingoma okuthiwa "the package",tha sbali!!

#30499 12/21/05 01:35 AM
Joined: Jun 2005
Posts: 186
Ngqwele
*****
Offline
Ngqwele
*****
Joined: Jun 2005
Posts: 186
Sibambamahawu

yey' manje ngasengijabula kakhulu ngekela lokukhangela ukuthi uhlelo luqala sikhathi bani. ngoba 7pm British time thina abanye "across the pond" siyobe singakafiki ezindlini. ngingazi kumbe izobakhona i repeat of the same program.....

#30500 12/21/05 04:29 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nceda Mahawu utshayele elinye ilwalicatsha laphe khaya uMutabaruka. Umtshayele u "Revolt Ain't A Revolution" ephuma ku sidlalade Any Which Way....Freedom. Ngethemba uzajabula kakhulukazi. Kade angicela ukuthi ngimthumele lami ngitomatoma ngithi kumbe loyo Mutabaruka li tshabi!
Nceda jaha le zansi!

#30501 12/21/05 08:50 PM
Joined: Feb 2004
Posts: 101
T
Ngqwele
Offline
Ngqwele
T
Joined: Feb 2004
Posts: 101
kungani singabi lohlelo lomdumo wamakhosi viki zonke,abaqhawe eZAPU abelalela lezingoma yizo ebezibapha idlabuzane konke labo Mandela labo Sisulu babeqiniswa yiwo umdumo..kwazi mani ezi livolutshinali zinga baza izingqondo zethu sithole idlabuzane abantu basukume ngoba ekhaya kubi....madoda sizafela ngamanina lezingane?singaphinda sibe yini????

#30502 01/05/06 11:00 PM
Joined: Aug 2003
Posts: 362
Nduna
****
Offline
Nduna
****
Joined: Aug 2003
Posts: 362
Fire-Fire,luyajabulisa empeleni lolu hlelo lomdumo wamakhosi,ngihleli nje ngalentambama ngilalele lomthokozisi womculo,qhubekelani phambili bafethu,siyanibongela wena waKwaNkala nawe Fireman.Jah Guide.

#30503 01/05/06 11:11 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Maqhame
siyabonga siyanconcoza ngokuthi usikhuthaze kuhle kangaka.

#30504 01/06/06 12:34 AM
Joined: May 2004
Posts: 349
Nduna
Offline
Nduna
Joined: May 2004
Posts: 349
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by tallman:
<strong> kungani singabi lohlelo lomdumo wamakhosi viki zonke,abaqhawe eZAPU abelalela lezingoma yizo ebezibapha idlabuzane konke labo Mandela labo Sisulu babeqiniswa yiwo umdumo..kwazi mani ezi livolutshinali zinga baza izingqondo zethu sithole idlabuzane abantu basukume ngoba ekhaya kubi....madoda sizafela ngamanina lezingane?singaphinda sibe yini???? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">muhle kakhulu umcabango wakho tholo ngoba mina ngangithi ma ngimamele zona ngizwe ngifikelwa ngamadlabuzane ngize ngifise ukuthi ngesikhathi segukulahundi bengikhona ngilwela usaba lukaMthwakazi olwabhujiswa kungelacala.

#30505 01/06/06 09:07 AM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by mkhize ozikhizayo:
<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by tallman:
<strong> kungani singabi lohlelo lomdumo wamakhosi viki zonke,abaqhawe eZAPU abelalela lezingoma yizo ebezibapha idlabuzane konke labo Mandela labo Sisulu babeqiniswa yiwo umdumo..kwazi mani ezi livolutshinali zinga baza izingqondo zethu sithole idlabuzane abantu basukume ngoba ekhaya kubi....madoda sizafela ngamanina lezingane?singaphinda sibe yini???? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">muhle kakhulu umcabango wakho tholo ngoba mina ngangithi ma ngimamele zona ngizwe ngifikelwa ngamadlabuzane ngize ngifise ukuthi ngesikhathi segukulahundi bengikhona ngilwela usaba lukaMthwakazi olwabhujiswa kungelacala. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">We are most delighted to announce to you that the Reggae sessions (invuselelo) will be on on every Thursdays this year, starting time is around 7pm and 8pm. Siliphakela izingoma ezimnandi ngendlela eyisimangaliso, ingoma ezivuselelayo. Abanye bavele sebeqalile ukuthi basilalele, sibonga kakhulu inkuthazo yenu Mthwakazi kaNdaba. Kwinhlelo zethu zizokhuluma ngazo zonke izinto ezihlupha uMthwakazi ikakhulu lezo abantu abesaba ukuzisho, sibuye futhi silikitaze, silijabulise, siyjayive nani, seqe sihlale phansi sithi ukuphuza amanzi kancane siqine kakhulu ngokwezokucabanga ngesizwe.

Siyalimema, siyalinxusa ukuthi lize embizweni njalo nje ngolwesine.

We can not afford to let our actions as a nation be justified by the unlawful and unjustified laws of the land. It is time we break lose, it is time we make a breathrough. Mthwakazi liveth.

#30506 01/07/06 12:03 PM
Joined: Nov 2005
Posts: 671
M
Ndunankulu
****
Offline
Ndunankulu
****
M
Joined: Nov 2005
Posts: 671
KULOMCULO KAMTHEMO'ZITHEMBAYO ULUCKY KADUBE OTHI VICTIMS ONGISHAYA NGAPHAKATHI.UTHI YENA WE ARE VICTIMS EVERYTIME AND WE HAVE DOUBLE TROUBLE EVERY SINGLE TIME,UPHINDA NJALO ABOLEKE AMAZWI KABOB MALARLY ATHI WONA,"HOW LONG SHALL THEY KILL OUR PROPHETS WHILE WE STAND ASIDE AND LOOK".MADODA LOMCULO NGOWAKHOSI IMPELA.

#30507 01/12/06 06:03 PM
Joined: Aug 2003
Posts: 362
Nduna
****
Offline
Nduna
****
Joined: Aug 2003
Posts: 362
Bedrens Sibamba and Fireman

looking forward to your show this evening,please bless me with any of the following songs,
by Peter Tosh:
African
Get Up,Stand Up
Equal rights
Downpressor Man
Apartheid

On a lover's rock and rub'a'dub stylee hit me with Don Carlos which goes like dis, "when love is far away everyday seems longer..." Jah Guide.

#30508 01/12/06 07:00 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
That we will bless you with one or two of your request is something that i am very much sure of, keep listening, you are a blessing to us. Thank you.

#30509 01/12/06 07:26 PM
Joined: Feb 2002
Posts: 632
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Feb 2002
Posts: 632
Lets march to Zion. Am a reggae fan big time. I like to rock it big time. Reggae is cool and it gives you a sense of political identity and political sophistry! Babylon Style!

#30510 01/12/06 08:26 PM
Joined: Feb 2002
Posts: 632
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Feb 2002
Posts: 632
From Today, I hereby declare as our one and only Jah Man! Big up, I-Man! I am skanking as you let the Babylon rythms talk! Respect Man! Its Cool! I am all over the place, skanking!

#30511 01/12/06 09:13 PM
Joined: Feb 2002
Posts: 632
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Feb 2002
Posts: 632
Oh! Destiny! Oh! Destiny! Lets rule our Destiny! Oh! Destiny! Oh! Mthakazi Destiny!

#30512 01/12/06 10:59 PM
Joined: Aug 2003
Posts: 362
Nduna
****
Offline
Nduna
****
Joined: Aug 2003
Posts: 362
Kuyabongeka bafethu Sibamba no Fireman, ngibusisekile impela ukumamela lolu hlelo ngale ntambama,ngijabule kakhulu ukuzwa uPeter Tosh athi "downpressor man where you gonna run to?"Loyo wumbuzo okumele abangcindezeli besizwe saKwaMthwakazi bazibuze wona ngoba ngthi, I-IMPIII! Iyeza wubani obengathinta amabhubesi ma isikhathi sesifikile.Bayethe!!!

#30513 01/13/06 12:41 AM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Sinatha and Maqhama
Siyabonga kakhulu bafowethu, nabo bonke abasinikeze usekelo nenkuthazo, siyabonga, siyanconcoza, siyethemba ukuthi nizoqhubeka nilalela umsakazo wesizwe uShaya FM. Siyakhankasa, siyanxusa, siyabika, siyaxoxxisana njalo siyabonisana mzakwethu (muzi wakwethu). We have no fear of saying the truth, we have no fear of challenging the status quo. Chains of Babylon will not keep us down.

#30514 01/21/06 02:52 PM
Joined: Feb 2004
Posts: 237
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Feb 2004
Posts: 237

#30515 01/21/06 09:20 PM
Joined: Jul 2004
Posts: 230
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Jul 2004
Posts: 230
MINA AYIKE NGIKUBO BUJU BANTON,ABO SHABBA,AND THE LIKES OF BINNIE MAN BLAH BLAH

#30516 01/21/06 11:24 PM
Joined: Dec 2005
Posts: 55
T
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
T
Joined: Dec 2005
Posts: 55
MAKHINTE
MINA NGITHANDA USOLOMON SKUZA (JAH SOLO) LE- JAMBO LOLUCKY DUBE.

TSHITSHI NANA

#30517 01/21/06 11:25 PM
Joined: Dec 2005
Posts: 55
T
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
T
Joined: Dec 2005
Posts: 55
NCEDANI BO.
NGILOMBUZO.
KANTI I-REGE YI- RAGA?

TSHITSHI NANA

#30518 01/23/06 08:26 PM
Joined: Nov 2005
Posts: 671
M
Ndunankulu
****
Offline
Ndunankulu
****
M
Joined: Nov 2005
Posts: 671
TSHISTHI NANA


Hatshi kule Raggae le enjeyangabo Bob Marley,Peter Tosh labanye,kodwa i Ragga ngingazi ukuthi kulotshwa njani yile ayabatsha abayithi yidancehall,abanjengabo Elephantman,Buju Bunton,Shabba,BennieMan,Sean Paul labanye,ngingazi njalo nxa kukhona ongakuchasisela ukwedula lapha.

Ngiyabonga

#30519 01/27/06 03:40 PM
Joined: Dec 2005
Posts: 55
T
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
T
Joined: Dec 2005
Posts: 55
MAHLAB' AYIYITHWALE
NGINGANI NGIYAKUZWA MNTAKABABA. ANGITHI UTHI IRAGA YILE EYESIKOKOTSHANYANA SOKUZIGQAJA ?

NCEDA NANKU UMBUZO WAMI WOKUCINA IMBANJE LEREGE SINGATHI KUFANA LETIYE LETSHUKELA? NGITSHO UKUTHI KUHAMBA NDAWONYE NGEKE UKWEHLUKANISE MAHLAYANA NJE?

TSHITSHI NANA

#30520 01/28/06 12:34 PM
Joined: Nov 2005
Posts: 671
M
Ndunankulu
****
Offline
Ndunankulu
****
M
Joined: Nov 2005
Posts: 671
TSHITSHI NANA


NO BABA,I DONT THINK SO,SMOKING IS A CHOICE THAT EVERY HUMAN BEING MAKES,KUFANA LOKUTHI SITHI WONKE AMA ROCK STARS BADLA AMADRUGS,OF WHICH THIS IS NOT TRUE,NXA UNGAKHANGELA KAKUHLE BAKHONA ABANTU ABANJENGO LUCKY KADUBE KABHEMI NGITSHO LEGWAYI LOQOBO,YI NON SMOKER,NGAKHOKE NGITHI IMBANJE ABANTU AZIBHEMA NGOKUZIKHETHELA MTAKABABA.

#30521 02/09/06 10:22 PM
Joined: Aug 2003
Posts: 362
Nduna
****
Offline
Nduna
****
Joined: Aug 2003
Posts: 362
Big up-big up Dj Fireman aaaand Thulani, hhayi ke bafethu nangishaya khona phakathi ngalecula lika Cocoa Tea "Eighteen and Over" lingithethe langibusela kuleziya nsuku.Keep the fire burning bedrens I'n'I a fi tuned in full time.Seeeen!

Joined: Aug 2001
Posts: 481
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Aug 2001
Posts: 481

Spongy Reggae


Potshoza #41081 11/25/08 10:04 PM
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127Quote
Spongy ReggaeHabe Potsho! Kanti ilula kangaka linto yenu abathi yiLEGE. Bengithi ngizobe ngijekumduli ngoba ubugabazi abukho lapha kimi kodwa sengipasile. Lami ngizangena ngidayizele ngalobubugxamu bami ngeke kubonwe ngumuntu. Siyabonga ngale infundiso yakho yeLege.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Madoda bakhona na abayake balalele iShaya FM ngamaSaturdays ngalezinsuku. Kulomsakazi omutsha odlala ireggae, akatshayi nje uyadabula.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
mfethu don't about that one its akiller show baba iyababa kodwa kini lonke bafowethu eliyithandayo ireggae kukhona yini ongngilayela lapho engingathola khona idlaklade lika bob marley elithi lona talking blues sengidinge ngaze ngakhathala onganginceda wamkelekile.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.047s Queries: 117 (0.016s) Memory: 0.8980 MB (Peak: 1.5017 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 17:10:53 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS