Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 78 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rating: 5
Page 1 of 3 1 2 3
#31227 05/11/06 01:51 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Bakwethu kumbe siyathanda kumbe asithandi, the continued spread of HIV/AIDS is now highly associated with the "Black" race. It does not matter ukuba umnyama uphila eMelika, eAfrica loba e Europe; ukumemetheka kwe HIV/AIDS kwande ebantwini abansundu. I am not just talking about ukumemetheka zwi, even new mutations of the virus zibonakala kwabansundu kuqala. Kubangelwa yini lokhu?

We are the ones who continue to be the most infected and affected; where the incidence is not relenting, why? Are we the lowest race on moral standards? Is something else going on that we need to pay closer attention to? Is it a question of access to information or access to health care? Yini ndaba bandla. Ayisithi sodwa esi promiscous boh!

Kumbe abacuphi bezindaba bafuna ukugcona thina sodwa kambe? What is happening to the white gay community lapha lumkhuhlane waqalwa ukubikwa khona? Asisezwa ngabo lababantu? Siyakhumbula kubikwa ngabo Rock Hudson kumbe nguye and after that asisezwa lutho ngabo. Are blacks easy to make money with?

Yebo ye ekuqaleni kwathiwa African monkey but ukuqhubeka kwalumkhuhlane kithi sodwa yini ndaba?? Akesiyibhekisise lindaba!Kunuka santungwana bandla!

#31228 05/11/06 06:25 PM
Joined: Apr 2005
Posts: 109
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Apr 2005
Posts: 109
Uqinisile Mabila, this has got to be looked at seriously.


Bathi nginguMafikizolo abafike kuthange. Manje bazangenzani. Sizake sibone.
#31229 05/11/06 07:02 PM
Joined: Dec 2005
Posts: 75
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Dec 2005
Posts: 75
Yindaba enzima leyo. Kuqala yikuthi thina abansundu e africa kakhulu asifuni uku acceptha ukuthi lumkhuhlane ukhona. BAthini o Thabo Mbeki, bathini abo Zuma be raper umuntu besazi ukuthi ule gciwane? Maybe ama governments are letting us down. Asikhangeleni okwenziwa ngamanye amazwe esingakwenziyo.

Ekhaya ama statistics e aids, hiv kuthiwa bawa thatha kubo mama abazithweleyo. Baya testhwa but asikaze sizwe kuthiwa bayatshelwa ama results afterwards. Ukuthi ngabe kuyenzwa nje nge Britani ukuthi kuthiwa unga tester positive babuza ukuthi wake wakhonjwa ngubani kuminyaka eyedlule? Bese beba bhalela laba bantu bebazisa ukuthi they have been exposed to the thing.

That way really people get to know ukuthi they have the hiv or not. Those who have it should then be taught about the effect of re-infection. Abangelayo nxa uyake u donate igazi uzavuma ukuthi ngemva ko kudonatha watshelwa ukuthi igazi lakho li right uyaqeda mpela isikhathi uzibamba.

Kube sekusiba lalento eyenziwa ngabantu bekhaya abathi nxa bethe bezwa kuthi baloyo or ba suspectha bathi mana sife labanengi. Yibuthakathi lobo. Nxa umuntu ele sick loba i hiv njalo besazi izimo zabo. Be honest ungafaki abantu ku risk ngoba by so doing you will be bringing closer your day of death. I know of this windi etsholotsho owayehamba esithi ebantwini lizahuda. Ungaphi manje, kwahuda yena wafa good riddance.

Eyinye into, yilendaba eyokuthi kangidleli isiwidzi ephepheni? I gcwele lindaba ekhaya. People have not accepted ukuthi they can enjoy i sex besidla nge condom and that's bulls**t. Kayiphele leyo mentality kungakapheli i race.

Way forward. Asivuleni i charity sitshintshe indlela izi fundo ze aids ezifundiswa ngakhona kuma blacks. Kulaba ntwana laba i generation freedom abathi hantsho vele kuyafiwa. Ayiphele leyo attitude.

#31230 05/11/06 08:37 PM
Joined: Jan 2004
Posts: 36
S
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
S
Joined: Jan 2004
Posts: 36
Speaking of Race and HIV selike layizwa yini i debate about Race and IQ. You guessed it, abantu abansundu have the lowest average IQ and this could be the explanation for a lot of African problems. just google 'Black IQ gap' and you can read all about it. The latest is that this gap is genetic not environmental so asazi....lithini?

#31231 05/11/06 11:35 PM
Joined: Dec 2005
Posts: 211
Sikhulu
***
Offline
Sikhulu
***
Joined: Dec 2005
Posts: 211
Indaba ye HIV/AIDS inzima kakhulu njalo inciphise ilungelo lomuntu. uma ngikhumbula kahle ekukhuleni kwabazali bethu bekukuhle kakhulu, thina isikhathi nathi esakhula ngaso babukhona ubunandi kakhulu amajaha namantombazana babelisikhathi esihle inengi labantu babudlala ubusha babo njalo benela njalo benelisana. amajaha ayeziqenya ngemizimba yabo kunjalo nezintombi nazo.

Isimo lesi esikhona sinzima kakhulu kuntsha yamanje nakubantwana bethu akusekho ukukhululeka okufana nayizolo. umtwana engathi uyazizwisa kanti usezifaka ukufa,njalo ungabona intombi icazimula igcwele amathanga kanti iphethe ukufa kodwa. Abantwana abangeke bekuzwe ubunandi bomzimba, kubekanti kuqala sasiyidla kahle singafaki ijazi lomkhwenyana okwamanje abantwana badla iplastic eshelelayo kunzima badoda.Imizi iphelile izihlobo zihambile kwezinye indawo imizi ivaliwe. Mabila ngiya bonga ukusikhuthaza kwakho. Asifundiseni abantwana bethu ukuze bengayi emacasini bengahlolisisanga amagazi njengoba abaziyo bexwayisa. ubunandi buphelile bakwethu.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked1.gif" alt="" />


Ubukhosi ngamazolo.
#31232 05/12/06 02:16 PM
Joined: Jan 2006
Posts: 156
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jan 2006
Posts: 156
Bakithi,

[]This posting contains excerpts, including the preface, executive summary and introduction, of the 54-page report released today by the Medical Research Council South Africa, on AIDS mortality. The full report, including figures and tables, is available, in PDF format, at: http://www.mrc.ac.za/bod

Release of the report was delayed due to controversy within the South African government over its results, which show a rapid increase in mortality rates among young men and women in South Africa in recent years, and link this new age-specific increase to AIDS. The report's authors estimate that approximately 40% of adult deaths aged 15-49 and about 20% of all adult deaths in the year 2000 were due to HIV/AIDS.

The report's projections show that, "without treatment to prevent AIDS, the number of AIDS deaths can be expected to grow, within the next ten years, to more than double the number of deaths due to all other causes, resulting in 5 to 7 million cumulative AIDS deaths in South Africa by 2010.

[/]
The problem is all developed countries including developed- developing South Africa are faking their HIV, Aids figures for economic reasons. eg In Africa many South Africans bakholwa ukuthi iAids iza lamaForeigners, abakholwa ukuthi yinto which is also circulating within themselves. The same with Western Countries, its Governments and people view Aids as a Black or African problem not realising ukuthi AIDS has been existing for the same period in the West as it has in Africa and the rest of the World.

Someties I ask myself ukuba, Who is fooling who? I hope they don't put all their hopes in that Dr Who. hk hk hk!

Last edited by Makhelwana; 05/12/06 02:19 PM.

The basic tenet of black consciousness is that the black man must reject all value systems that seek to make him a foreigner in the country of his birth and reduce his basic human dignity.
#31233 05/13/06 08:17 AM
Joined: Nov 2005
Posts: 416
Ntandokazi
***
Offline
Ntandokazi
***
Joined: Nov 2005
Posts: 416
dades uyazi ngiyakuzwa lami ngezwa kuthiwa iaids was meant to eliminate blacks but labo abamhlophe sibaqeda khathesi yikho engangikukholwa kodwa ngithe ngemva kokubala iphephandaba ele london after a successful festival liyazi from ingcekeza eyadojwayo sebe cleaner after the show liyazi the highest litter ukuba khona was CONDOMS.

So okumele sikunanzelele yikuthi laba abantu abamhlomphe inengi lingaze likhombe nsuku zonke kodwa bayazi how to protect themselves only few individuals abalokhe besaya emacansini labantu abangabaziyo bengela condom.

kukanti thina futhi qiniso yikuthi inengi lethu we dont stick to one partner and uyabe ulomunye eceleni laye uzabe elomunye eceleni lalowana elomunye eceleni hanti liyabona ngumlunge lunge oyakhonale okusalayo yikuthi uzivikele ngezikhathi zonke. khathesi hanti liyazi ukuthi lapha ko QUEEN ma ufuna ukuba ngumongikazi sokumele uqale wenze ama tests ngoba e WOLVES more than 30 zim nurses were found to be HIV positive liyabona kunzima.


Its better to lose a lover than to love a loser.

Friends are like shoes. Some are loose and some tight and some fit just right.
They help u as u walk.
#31234 05/13/06 09:50 AM
Joined: Nov 2005
Posts: 291
Sikhulu
*****
Offline
Sikhulu
*****
Joined: Nov 2005
Posts: 291
ye liqiniso leli stick to on partner nje lingabi labo makhwapheni emaceleni bakithi aids kill wooo and ubulala kabuhlungu shamesttttt. ngiyabonga


//http//:www.GAGIOMHLE ongafuniyo kayekele phela akufoswa muntu. its as simple as that bafethu!!!!!!!!@inkundla.net
#31235 05/14/06 02:59 PM
Joined: Nov 2004
Posts: 35
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Nov 2004
Posts: 35
http://www.avert.org/hivtypes.htm

There are two types of HIV: HIV-1 and HIV-2


The strains of HIV-1 can be classified into three groups :
the "major" group M, the "outlier" group O and the "new" group N.

Where are the different subtypes and CRFs found?

The HIV-1 subtypes and CRFs are very unevenly distributed throughout the world, with the most widespread being subtypes B and C.

Subtype C is largely predominant in southern and eastern Africa, India and Nepal. It has caused the world's worst HIV epidemics and is responsible for around half of all infections.

Historically, subtype B has been the most common subtype/CRF in Europe, the Americas, Japan and Australia. Although this remains the case, other subtypes are becoming more frequent and now account for at least 25% of new infections in Europe.

Subtype A and CRF A/G predominate in west and central Africa, with subtype A possibly also causing much of the Russian epidemic4. Subtype D is generally limited to east and central Africa; A/E is prevalent in south-east Asia, but originated in central Africa; F has been found in central Africa, south America and eastern Europe; G and A/G have been observed in western and eastern Africa and central Europe.

Subtype H has only been found in central Africa; J only in central America; and K only in the Democratic Republic of Congo and Cameroon.

Does subtype affect disease progression?

A study presented in 2006 found that Ugandans infected with subtype D or recombinant strains incorporating subtype D developed AIDS sooner than those infected with subtype A, and also died sooner. The study's authors suggested that subtype D is more virulent because it is more effective at binding to immune cells.5

An earlier study of sex workers in Senegal, published in 1999, found that women infected with subtype C, D or G were more likely to develop AIDS within five years of infection than those infected with subtype A.6

What are the treatment implications?

Most current HIV-1 antiretroviral drug regimens were designed for use against subtype B, and so hypothetically might not be equally effective in Africa or Asia where other strains are more common. At present, there is no compelling evidence that subtypes differ in their sensitivity to antiretroviral drugs. However, some subtypes may occasionally be more likely to develop resistance to certain drugs. In some situations, the types of mutations associated with resistance may vary. This is an important subject for future research.

------------
Maybe there is some truth in what Mabila is saying about HIV/AIDS & race
-------------


Ukufa Akubulali
#31236 05/14/06 05:46 PM
Joined: Nov 2005
Posts: 416
Ntandokazi
***
Offline
Ntandokazi
***
Joined: Nov 2005
Posts: 416
mmhh kunzima hayi asazi ilemihlobo yonke le ukufunda akupheli bakithi.


Its better to lose a lover than to love a loser.

Friends are like shoes. Some are loose and some tight and some fit just right.
They help u as u walk.
Page 1 of 3 1 2 3

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.017s Queries: 35 (0.005s) Memory: 0.6806 MB (Peak: 1.4889 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 18:34:13 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS