Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 79 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rating: 5
Page 1 of 3 1 2 3
#31227 05/11/06 01:51 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Bakwethu kumbe siyathanda kumbe asithandi, the continued spread of HIV/AIDS is now highly associated with the "Black" race. It does not matter ukuba umnyama uphila eMelika, eAfrica loba e Europe; ukumemetheka kwe HIV/AIDS kwande ebantwini abansundu. I am not just talking about ukumemetheka zwi, even new mutations of the virus zibonakala kwabansundu kuqala. Kubangelwa yini lokhu?

We are the ones who continue to be the most infected and affected; where the incidence is not relenting, why? Are we the lowest race on moral standards? Is something else going on that we need to pay closer attention to? Is it a question of access to information or access to health care? Yini ndaba bandla. Ayisithi sodwa esi promiscous boh!

Kumbe abacuphi bezindaba bafuna ukugcona thina sodwa kambe? What is happening to the white gay community lapha lumkhuhlane waqalwa ukubikwa khona? Asisezwa ngabo lababantu? Siyakhumbula kubikwa ngabo Rock Hudson kumbe nguye and after that asisezwa lutho ngabo. Are blacks easy to make money with?

Yebo ye ekuqaleni kwathiwa African monkey but ukuqhubeka kwalumkhuhlane kithi sodwa yini ndaba?? Akesiyibhekisise lindaba!Kunuka santungwana bandla!

#31228 05/11/06 06:25 PM
Joined: Apr 2005
Posts: 109
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Apr 2005
Posts: 109
Uqinisile Mabila, this has got to be looked at seriously.


Bathi nginguMafikizolo abafike kuthange. Manje bazangenzani. Sizake sibone.
#31229 05/11/06 07:02 PM
Joined: Dec 2005
Posts: 75
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Dec 2005
Posts: 75
Yindaba enzima leyo. Kuqala yikuthi thina abansundu e africa kakhulu asifuni uku acceptha ukuthi lumkhuhlane ukhona. BAthini o Thabo Mbeki, bathini abo Zuma be raper umuntu besazi ukuthi ule gciwane? Maybe ama governments are letting us down. Asikhangeleni okwenziwa ngamanye amazwe esingakwenziyo.

Ekhaya ama statistics e aids, hiv kuthiwa bawa thatha kubo mama abazithweleyo. Baya testhwa but asikaze sizwe kuthiwa bayatshelwa ama results afterwards. Ukuthi ngabe kuyenzwa nje nge Britani ukuthi kuthiwa unga tester positive babuza ukuthi wake wakhonjwa ngubani kuminyaka eyedlule? Bese beba bhalela laba bantu bebazisa ukuthi they have been exposed to the thing.

That way really people get to know ukuthi they have the hiv or not. Those who have it should then be taught about the effect of re-infection. Abangelayo nxa uyake u donate igazi uzavuma ukuthi ngemva ko kudonatha watshelwa ukuthi igazi lakho li right uyaqeda mpela isikhathi uzibamba.

Kube sekusiba lalento eyenziwa ngabantu bekhaya abathi nxa bethe bezwa kuthi baloyo or ba suspectha bathi mana sife labanengi. Yibuthakathi lobo. Nxa umuntu ele sick loba i hiv njalo besazi izimo zabo. Be honest ungafaki abantu ku risk ngoba by so doing you will be bringing closer your day of death. I know of this windi etsholotsho owayehamba esithi ebantwini lizahuda. Ungaphi manje, kwahuda yena wafa good riddance.

Eyinye into, yilendaba eyokuthi kangidleli isiwidzi ephepheni? I gcwele lindaba ekhaya. People have not accepted ukuthi they can enjoy i sex besidla nge condom and that's bulls**t. Kayiphele leyo mentality kungakapheli i race.

Way forward. Asivuleni i charity sitshintshe indlela izi fundo ze aids ezifundiswa ngakhona kuma blacks. Kulaba ntwana laba i generation freedom abathi hantsho vele kuyafiwa. Ayiphele leyo attitude.

#31230 05/11/06 08:37 PM
Joined: Jan 2004
Posts: 36
S
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
S
Joined: Jan 2004
Posts: 36
Speaking of Race and HIV selike layizwa yini i debate about Race and IQ. You guessed it, abantu abansundu have the lowest average IQ and this could be the explanation for a lot of African problems. just google 'Black IQ gap' and you can read all about it. The latest is that this gap is genetic not environmental so asazi....lithini?

#31231 05/11/06 11:35 PM
Joined: Dec 2005
Posts: 211
Sikhulu
***
Offline
Sikhulu
***
Joined: Dec 2005
Posts: 211
Indaba ye HIV/AIDS inzima kakhulu njalo inciphise ilungelo lomuntu. uma ngikhumbula kahle ekukhuleni kwabazali bethu bekukuhle kakhulu, thina isikhathi nathi esakhula ngaso babukhona ubunandi kakhulu amajaha namantombazana babelisikhathi esihle inengi labantu babudlala ubusha babo njalo benela njalo benelisana. amajaha ayeziqenya ngemizimba yabo kunjalo nezintombi nazo.

Isimo lesi esikhona sinzima kakhulu kuntsha yamanje nakubantwana bethu akusekho ukukhululeka okufana nayizolo. umtwana engathi uyazizwisa kanti usezifaka ukufa,njalo ungabona intombi icazimula igcwele amathanga kanti iphethe ukufa kodwa. Abantwana abangeke bekuzwe ubunandi bomzimba, kubekanti kuqala sasiyidla kahle singafaki ijazi lomkhwenyana okwamanje abantwana badla iplastic eshelelayo kunzima badoda.Imizi iphelile izihlobo zihambile kwezinye indawo imizi ivaliwe. Mabila ngiya bonga ukusikhuthaza kwakho. Asifundiseni abantwana bethu ukuze bengayi emacasini bengahlolisisanga amagazi njengoba abaziyo bexwayisa. ubunandi buphelile bakwethu.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked1.gif" alt="" />


Ubukhosi ngamazolo.
#31232 05/12/06 02:16 PM
Joined: Jan 2006
Posts: 156
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jan 2006
Posts: 156
Bakithi,

[]This posting contains excerpts, including the preface, executive summary and introduction, of the 54-page report released today by the Medical Research Council South Africa, on AIDS mortality. The full report, including figures and tables, is available, in PDF format, at: http://www.mrc.ac.za/bod

Release of the report was delayed due to controversy within the South African government over its results, which show a rapid increase in mortality rates among young men and women in South Africa in recent years, and link this new age-specific increase to AIDS. The report's authors estimate that approximately 40% of adult deaths aged 15-49 and about 20% of all adult deaths in the year 2000 were due to HIV/AIDS.

The report's projections show that, "without treatment to prevent AIDS, the number of AIDS deaths can be expected to grow, within the next ten years, to more than double the number of deaths due to all other causes, resulting in 5 to 7 million cumulative AIDS deaths in South Africa by 2010.

[/]
The problem is all developed countries including developed- developing South Africa are faking their HIV, Aids figures for economic reasons. eg In Africa many South Africans bakholwa ukuthi iAids iza lamaForeigners, abakholwa ukuthi yinto which is also circulating within themselves. The same with Western Countries, its Governments and people view Aids as a Black or African problem not realising ukuthi AIDS has been existing for the same period in the West as it has in Africa and the rest of the World.

Someties I ask myself ukuba, Who is fooling who? I hope they don't put all their hopes in that Dr Who. hk hk hk!

Last edited by Makhelwana; 05/12/06 02:19 PM.

The basic tenet of black consciousness is that the black man must reject all value systems that seek to make him a foreigner in the country of his birth and reduce his basic human dignity.
#31233 05/13/06 08:17 AM
Joined: Nov 2005
Posts: 416
Ntandokazi
***
Offline
Ntandokazi
***
Joined: Nov 2005
Posts: 416
dades uyazi ngiyakuzwa lami ngezwa kuthiwa iaids was meant to eliminate blacks but labo abamhlophe sibaqeda khathesi yikho engangikukholwa kodwa ngithe ngemva kokubala iphephandaba ele london after a successful festival liyazi from ingcekeza eyadojwayo sebe cleaner after the show liyazi the highest litter ukuba khona was CONDOMS.

So okumele sikunanzelele yikuthi laba abantu abamhlomphe inengi lingaze likhombe nsuku zonke kodwa bayazi how to protect themselves only few individuals abalokhe besaya emacansini labantu abangabaziyo bengela condom.

kukanti thina futhi qiniso yikuthi inengi lethu we dont stick to one partner and uyabe ulomunye eceleni laye uzabe elomunye eceleni lalowana elomunye eceleni hanti liyabona ngumlunge lunge oyakhonale okusalayo yikuthi uzivikele ngezikhathi zonke. khathesi hanti liyazi ukuthi lapha ko QUEEN ma ufuna ukuba ngumongikazi sokumele uqale wenze ama tests ngoba e WOLVES more than 30 zim nurses were found to be HIV positive liyabona kunzima.


Its better to lose a lover than to love a loser.

Friends are like shoes. Some are loose and some tight and some fit just right.
They help u as u walk.
#31234 05/13/06 09:50 AM
Joined: Nov 2005
Posts: 291
Sikhulu
*****
Offline
Sikhulu
*****
Joined: Nov 2005
Posts: 291
ye liqiniso leli stick to on partner nje lingabi labo makhwapheni emaceleni bakithi aids kill wooo and ubulala kabuhlungu shamesttttt. ngiyabonga


//http//:www.GAGIOMHLE ongafuniyo kayekele phela akufoswa muntu. its as simple as that bafethu!!!!!!!!@inkundla.net
#31235 05/14/06 02:59 PM
Joined: Nov 2004
Posts: 35
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Nov 2004
Posts: 35
http://www.avert.org/hivtypes.htm

There are two types of HIV: HIV-1 and HIV-2


The strains of HIV-1 can be classified into three groups :
the "major" group M, the "outlier" group O and the "new" group N.

Where are the different subtypes and CRFs found?

The HIV-1 subtypes and CRFs are very unevenly distributed throughout the world, with the most widespread being subtypes B and C.

Subtype C is largely predominant in southern and eastern Africa, India and Nepal. It has caused the world's worst HIV epidemics and is responsible for around half of all infections.

Historically, subtype B has been the most common subtype/CRF in Europe, the Americas, Japan and Australia. Although this remains the case, other subtypes are becoming more frequent and now account for at least 25% of new infections in Europe.

Subtype A and CRF A/G predominate in west and central Africa, with subtype A possibly also causing much of the Russian epidemic4. Subtype D is generally limited to east and central Africa; A/E is prevalent in south-east Asia, but originated in central Africa; F has been found in central Africa, south America and eastern Europe; G and A/G have been observed in western and eastern Africa and central Europe.

Subtype H has only been found in central Africa; J only in central America; and K only in the Democratic Republic of Congo and Cameroon.

Does subtype affect disease progression?

A study presented in 2006 found that Ugandans infected with subtype D or recombinant strains incorporating subtype D developed AIDS sooner than those infected with subtype A, and also died sooner. The study's authors suggested that subtype D is more virulent because it is more effective at binding to immune cells.5

An earlier study of sex workers in Senegal, published in 1999, found that women infected with subtype C, D or G were more likely to develop AIDS within five years of infection than those infected with subtype A.6

What are the treatment implications?

Most current HIV-1 antiretroviral drug regimens were designed for use against subtype B, and so hypothetically might not be equally effective in Africa or Asia where other strains are more common. At present, there is no compelling evidence that subtypes differ in their sensitivity to antiretroviral drugs. However, some subtypes may occasionally be more likely to develop resistance to certain drugs. In some situations, the types of mutations associated with resistance may vary. This is an important subject for future research.

------------
Maybe there is some truth in what Mabila is saying about HIV/AIDS & race
-------------


Ukufa Akubulali
#31236 05/14/06 05:46 PM
Joined: Nov 2005
Posts: 416
Ntandokazi
***
Offline
Ntandokazi
***
Joined: Nov 2005
Posts: 416
mmhh kunzima hayi asazi ilemihlobo yonke le ukufunda akupheli bakithi.


Its better to lose a lover than to love a loser.

Friends are like shoes. Some are loose and some tight and some fit just right.
They help u as u walk.
#31237 05/14/06 07:28 PM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Thanx THEMBALAMI. Ukufunda akupheli uqobo. Abantu kabenze lokhu okuthiwa yi VIH Test bahlale besazi umumo wabo. Lokhu kuyenqabela ukuthi ungazitheli yonke indawo. Njalo nxa usazi umumo wakho uyananzelela kakhulu.

ISIVE SAKITHI BO!!!

Li Zwangendaba.

#31238 05/14/06 08:44 PM
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Uyabubeka umbono wakho Thembalami. That is the depth of analysis we need to be making....asiqhubekeni siyihluze lindaba!


Ask not what Mthwakazi can do for you. Ask what you can do for Mthwakazi.
It is not my responsibility to finish the work, but I have to start it!
#31239 05/16/06 05:35 PM
Joined: Feb 2004
Posts: 101
T
Ngqwele
Offline
Ngqwele
T
Joined: Feb 2004
Posts: 101
Gogola i like your thinking:have we considered the health inequalities between the black n the white people i think thats the sole reason why there is "high" incidents of Aids amongst us compared to the whiteman.Especially in the developed world there is wealth of evdence which points out the fact that blacks are marginalised.AIDS has always been associated with us and it will always.Banengi abamhlophe abagualayo kodwa yikuthi they have got better access too therapies may they be physical or psychological and nutrition is vital.if my rong correct me, the whites are still working hard to tarnish our emerge and destroy us beware now they can only use cruel means like promoting AIDS in our societies.Why is that there is loads o f our brothers and sisters in mental hospitals or prisons being diagnosed with schizophrenia and labelled as bonkers, like Bruno but its right for their kinsman to be "depressed" and they are hardly locked up???i feel thats the same trend???what i gather is that its mostly likely for a white person ,( heterosexuals)not to use latex kodwa umuntu in many cases always wears one????kodwa lathi we dont help the situation look at the South AFRICAN boys Mbeki says Aids doesnt exist n uZuma uthi uyayigeza hk hk hk kambe did he think about the fact that the fluids travel thru the urethra???

Last edited by tallman; 05/16/06 05:38 PM.

SNYATHI
#31240 05/26/06 04:10 AM
Joined: Nov 2004
Posts: 35
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Nov 2004
Posts: 35
http://msnbc.msn.com/id/12966623/?GT1=8199

Scientists trace AIDS origin to wild chimps

Gene tests match virus in primates in Cameroon to first known human case

WASHINGTON - Twenty-five years after the first AIDS cases emerged, scientists have confirmed that the HIV virus plaguing humans really did originate in wild chimpanzees, in a corner of Cameroon.

Solving the mystery of HIV?s ancestry was dirty work. Scientists employed trackers to plunge through dense jungle and collect the fresh feces of wild apes ? more than 1,300 samples in all.

Spread to urban areas

The first human known to be infected with HIV was a man from Kinshasa in the nearby country of Congo who had his blood stored in 1959 as part of a medical study , decades before scientists knew the AIDS virus existed.

Presumably, someone in rural Cameroon was bitten by a chimp or was cut while butchering one and became infected with the ape virus. That person passed it to someone else.

?How many different transmission events occurred between that initial hunter and this virus making it to Kinshasa, I don?t know. It could have been one, it could have been 10, it could have been 100,? Hahn said. ?Eventually, it ended up in an urban area, and that?s where it really got going.?

Somewhere in all that spread, the virus became more deadly to people than it is to chimps, who seldom are bothered much by SIV.

The research seems to settle any question of HIV?s origin, said Dr. Anthony Fauci, the National Institutes of Health?s AIDS chief.


***********************************

1 ) Wouldn't be suprised to find out ukuthi i Aids is part of " Medical Experiment" gone Wrong

2) The question is : Why are Chimps " seldom bothered by the virus ".


Ukufa Akubulali
#31241 05/26/06 06:51 PM
Joined: Oct 2001
Posts: 112
M
Ngqwele
***
Offline
Ngqwele
***
M
Joined: Oct 2001
Posts: 112
Ngivumelana lawe Golide8.

Enye into yile bakaMthwakazi. Kumele sonke siyehlolwa ukubana kwazakale ukubana asilawo lowomkhuhlane. Kambe sesingathelelana umkhuhlane na sikhangele?

Ungavumi ukungena engutsheni lomuntu nxa ungakwazi ukubana uhlanzekile. Before you go to bed make sure that both of you have visited the AIDS test center and you?ve been proved negative. And it?s only after the second test, i.e. after 3 moths can you make sure that you can have a sexual relationship.

Before that ungaqali. This thing is killing our people and we can?t just risk our lives for the sake of ubunandi.

Sonke nje jikele kumele sihlolwe. Kasekeli ukuthelelana iAIDS. And make it a habit to do an AIDS test every 3 months. Ungathembi umuntu.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> [:"blue"] [/]

#31242 05/26/06 07:33 PM
Joined: Dec 2004
Posts: 33
Mafikizolo
****
Offline
Mafikizolo
****
Joined: Dec 2004
Posts: 33
Sivumelana lawe baba Makheyi1.Habe! kwaze kwasenza okuyinculaza lokhu okwabuya le Chimp. Manje lento izasenza siyeke vele ukuya emacansini. Koze kubenini shuwa silokhe sivikela ngarabha. Siyakhalala lokhu kudla kwemvelo soon ngoba hayi kulobunzima, LINGATHEMBI muntu noma nini.Qhubekani livikela kuyanceda <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kill.gif" alt="" />.


Remember that your dreams will come true oneday.
#31243 06/08/06 11:25 AM
Joined: Sep 2005
Posts: 109
Ngqwele
***
Offline
Ngqwele
***
Joined: Sep 2005
Posts: 109
Asazi kumbe liqiniso, kodwa kuthiwa abamhlophe yibo abaqalisa umkhuhlane lo ema laboratory bezama ukubhubhisa amagay pho ke njengoba bona besiba lamabisexual okuyizinto kwamemetheka. Njengabantu abalemali enengi besebesiya kumaso called third world counties bafike bazibonisela abantwana lamadoda aswelayo baphiwe imali. Angithi thina singama heterosexual, nanko ke omama bekudobha. Irabha njengoba lisazi asiyithandi. So khathesi sekuvunyelwa all manner of sexual orientation lathi abakithi sebeyizitabane njengabo Kelvin, sizakufa siphele. Kodwa thina esisaphilayo, asizibambeni bantu. Asikuyangisa ukuthi abakho bakulahle ufela ukungaqgoki irabha nje kuphela.


Ngiphenduka ngilele
#31244 06/08/06 03:09 PM
Joined: Jan 2006
Posts: 156
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jan 2006
Posts: 156
If they hunted for Saddam Hussein the way they did insearch of Biological and chemical weapons, then we need to be aware ngoba kunengi okwenzakalayo ema laboratories singatshelwa.

They know what they did njalo it did backfire ngoba yibo futhi abathanda eyomunt'omnyama. Ukuzivikela ngazo zonke indlela nguye umangqoba.
Kanti ama animal rights campaigners aze atshinge kangaka kucine kungenela oBlair, ngama experiment bani ayenzakala khonapha?


The basic tenet of black consciousness is that the black man must reject all value systems that seek to make him a foreigner in the country of his birth and reduce his basic human dignity.
#31245 07/13/06 02:01 AM
Joined: Nov 2004
Posts: 35
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Nov 2004
Posts: 35
U.S. Approves First Once-a-Day Pill Containing an Entire Multi-Class Regimen

The HIV community has been whispering about it for months, and now it's finally here: The U.S. Food and Drug Administration has approved Atripla (efavirenz/FTC/tenofovir), the first pill to combine HIV meds from two different drug classes. All three of the meds that make up Atripla have been around for years -- in fact, the combination of efavirenz (Sustiva, Stocrin) + Truvada (tenofovir/FTC) is one of the most commonly prescribed first-line HIV treatment regimens in the United States. Atripla combines them all into a single pill that only needs to be taken once a day. It's not a revolutionary advance in HIV treatment, but it does set a new high-water mark for convenience -- and it will reduce the number of health insurance copays for many people who are currently taking efavirenz + Truvada separately.


Ukufa Akubulali
#31246 08/31/06 04:03 PM
Joined: Jul 2006
Posts: 25
P
Mafikizolo
*****
Offline
Mafikizolo
*****
P
Joined: Jul 2006
Posts: 25
ah sure asazi ngilitshele kungcono ukuzi preventa lamalanga ngoba abantu bayagula lapha phandle.into eyenzakala lapha phetsheya abantu abazihloniphi shame especially ngabantu bekhaya.baziphethe njenge myamazana,abazihloniphi ngitsho.ungathi ucansi yi fashion kanti kuqala umuntu ebengathi engaya ecansini lomuntu wakhe bekusiya yimfihlo.manje sekuthiwa,mina ngadlula khona hamba lawe uyezizwela.kuyayangisa abantu abaziphathe kahle sure.umatshaya bhuqe ukhona guys play safe awazi umuntu oya laye ecansini uvela ngaphi.kuyesabeka lokhu


Mzila kawulandelwa.owulandelayo uyazibambelela
#31247 08/31/06 04:43 PM
Joined: Dec 2005
Posts: 56
S
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
S
Joined: Dec 2005
Posts: 56
Liqiniso leli Pamela, indlela abantu abaziphatha ngapha lapha phetsheya ayiniki nhlonipho ngitsho. Ngendlela abantu abatshintshana ngaya lapha kwezocansi ilihlazo kakhulu, ubuntu lobu ebesilabo sisasekhaya abantu sebabulahla kodwa nganxanye isizwe silwa lokumemetheka kwalowo mkhuhlane we-Aids, ingqubela phambili ingaphi khonapho?
Kuhle ukuthi abantu baziphathe bazinike ubuntu lobu ebesilalo bengathathwa ludumo lokubaphetsheya ngoba lokhu okwenzakala lapha kuyayangisa iqiniso, angiboni ukuthi lalaba abantu abazama ukulungiselwa bayakwenza lokhu.
Imizi eminengi isiphelile kanti labantwana sebesekelelwa abasakhuzwa inhlonipho abalayo, umuntu omdala abamazi. Kuhle ukuthi siqondise amaphutha ethu singakachithekelwa yisizwe sethu.

Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
President Thabo may have been correct after all in stating that HIV does not cause AIDS. Amazing.........
Am sure wafumbatha uThabo!

http://video.google.com/videoplay?docid=-7392714813681917173&q=hiv


Ask not what Mthwakazi can do for you. Ask what you can do for Mthwakazi.
It is not my responsibility to finish the work, but I have to start it!
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Please watch this!

Ask not what Mthwakazi can do for you. Ask what you can do for Mthwakazi.
It is not my responsibility to finish the work, but I have to start it!
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Mabila Offline OP
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
ONLY THOSE WHO RESORT TO ABSTINENCE ARE SAFE BAKWETHU!!

PlusNews [mailto:noreply@IRINnews.org]


SOUTH AFRICA: Condom recall hurts prevention drive

JOHANNESBURG, 29 August 2007 (PLUSNEWS) - The lives of millions of South Africans could be at risk, and South Africa's health department has recalled 20 million government condoms as it scrambles to do damage control after allegations of corruption in the country's quality-assurance and standards body.

The condoms were recalled on 23 August after media reports alleged that Sphiwe Fikizolo, a testing manager at the South African Bureau of Standards (SABS), which is responsible for assuring that all condoms produced in the country conform to World Health Organisation standards, had accepted money from the manufacturer in return for certifying defective condoms.

Jeffery Hurwitz, executive director of Latex Surgical Products (Pty) Limited (LSP), which manufactured the condoms, Sajeev Joseph, an employee, and Fikizolo have been charged with fraud and corruption.

Despite the recall, health department spokesperson Sibani Mngadi maintained that only Choice condoms bearing the serial number 4308/ZLX had been affected, and 90 percent of government condoms were of good quality: of the 20 million LSP condoms recalled, only an estimated seven million would have been directly compromised by the alleged corruption.

Mngadi said the department distributed 400 million condoms annually, sourced from seven suppliers, including LSP, which supplied nine percent of the total.

SABS spokesman Erno Botes said the bureau had begun a full audit of all condom manufacturers in the country in response to the allegations, and had also reviewed all available test records for LSP condoms for the past year.

"When the case broke, we revisited the files; we still have records of the performance of batches," Botes said. "Under normal circumstances, these condoms would not have passed."

The audit included the test results for 91 batches, but Mike McNerney, the SABS general manager of food and health, admitted that the bureau had been unable to locate the results for 14 batches and said this was highly unusual.

He said it was important to understand what was meant by a failed batch. "If a batch fails, that means the risk of failure increases, but not that all condoms [in the batch] will fail. But the bottom line is that the products failed and never should have been released."

McNerney said laboratory tests, which often placed condoms under stresses above and beyond those of normal usage circumstances, might produce a worst-case scenario picture of the problem. "We can't specifically quantify the increase in risk in terms of human use, we can only go off laboratory tests," he commented.

As of 28 August, the government had quarantined 4.5 million Choice condoms while it continued its public awareness campaign, the main intervention in the wake of the recall.

"We are trying to minimise the possibility of risk, which means we are trying to get through to as many people as possible about the recall," Mngadi said. "We are encouraging people who may really be uncertain about what this means for them to contact the AIDS helpline."

The recall is a blow to what has been a hard-fought condomisation campaign in the country. "It's definitely a setback. We've done a lot of work promoting this brand. The rebranding of the grey government condoms with the AIDS ribbon into Choice condoms meant an increase in annual distribution."

Mngadi said the recall had left communities suspicious of the government's free condoms. "We are working to find the best strategy to manage the damage done to the brand's reputation and the public's confidence in the product."

David Nowitz, senior marketing manager of the Society for Family Health (SFH), which has partnered the government for several years in branding and distributing the Choice condoms, said, "I think those behind the scandal have done the AIDS prevention cause a huge disservice. However, it's important for people to remember that we're talking about the actions of a couple of individuals, and not a whole public healthcare system."

At the Centre for AIDS Development, Research and Evaluation (CADRE), director Dr Warren Parker suggested that this series of events might provide an opportunity to rethink prevention.

"It's unfortunate that the selfish economic interests of people who put the programme in place ... have put the public at risk," he said. "The recall undermines what has been an overall very successful condom campaign with very strong logistics and increased in demand over time."

Parker praised the department's courage in dealing openly with the problem and added the recall might be food for thought. "It stresses the importance of multi-dimensional prevention programmes: for example, there is still a need to reduce concurrent and multi-partner sexual partnerships. In that sense, the recall may be an opportunity to refocus prevention efforts."
[END]
Ask not what Mthwakazi can do for you. Ask what you can do for Mthwakazi.
It is not my responsibility to finish the work, but I have to start it!
Mabila #34692 08/30/07 02:38 PM
Joined: Nov 2001
Posts: 147
I
Ngqwele
Offline
Ngqwele
I
Joined: Nov 2001
Posts: 147
No, not abstinence. Okufunekayo yikuthi sithandaneni one-to-one(monogamy)so that kungabi le promiscuity. Ukuthi singa bhebhani akusiyo mvelo lokho.

Ubufebe, not sex, is the problem. Asikholiseni izithandwa zethu so long kungekho ukufeba.

Joined: Jun 2007
Posts: 129
V
Ngqwele
Offline
Ngqwele
V
Joined: Jun 2007
Posts: 129
bakamthwakazi

phela indaba ye-aids ile-twist e-funny okubuhlungu. kwabangakathathani, the big question is; how long can you keep using the latex when you claim to be in love (& probably ucabanga ukuthi liyathembana) lomuntu wakho? much as i-prospect ye-condom ingekho terribly insipiring, ake sicabange nje ukuthi insisting on condom use lesithandwa raises questions about infidelity and (lack of) trust each time the man put on the latex. kwasebethathene khona i'm sure its even worse, even lalapho omunye esebenza ekudeni.

lingizwe kahle, kangitsho ukuthi abantu balungile nge skin-to-skin kind of arrangement, kodwa questions about consistency in protected sex are valid because generally, people tend to take it for granted that if you have been going out with someone for a long time then ukugqokisa umfana becomes a non-issue.

but there is more. the thing about social grants for single (read: teenage) mothers in RSA is also having an impact on the spread of HIV/AIDS in two ways. first: young girls will not think twice about getting a 'fatherless' child if that makes them elligible for R600 per child per month from the department of social development.

second:pay attention to this. at the risk of spreading dubious information, having a CD4 count of less than 200 lakho kule-benefit, about R800 per person. but are people deliberately infecting themselves to get social aid? that is in doubt. but what makes it interesting is that othatha isisu esingelayise (with also raises serious questions about immorality) just for the money also exposes themselves to ingculaza. i guess what i am trying to say is kwi-situation enjalo, people don't take matters of precaution seriously, partly because the misfortune of getting the virus is linked to certain benefits kwesinye isikhathi.

sad, isn't it?

Last edited by vunguza; 09/02/07 09:53 PM.

Koze kubenini, what will it take?
vunguza #34719 09/04/07 03:10 PM
Joined: Jan 2007
Posts: 32
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jan 2007
Posts: 32
Bakwethu, kanti kuyini okubi ngokugqokisa umfana kwabathetheneyo uma kulesizatho. Angithi kuyafana nje umalifuna ukondla abantwana lapha ngekhaya, ubaba laye uyalembatha nje ikhondomu njengomama laye esenelisa ukuhlatshwa kumbe ukunatha phela amaphilizi okwelamisela khatshana. Ekadeni thina besithi nxa sezisiza inkomo phela sikhuphe siqedele phansi, pho lamuhla njengoba amanzi layo isepa sekuhlupha kangaka kwenziweni. Lizopo lakhobaba. Nanto ikhondomu. Kuyaletha isikhathi sokuthi lithole ukudlala lomama phela nxa usipha umama isitho ujibuluka laso phambikwakhe umama, kumbe mhlawumbe uthi akugqokise nguye ukuzephela abonekuhle igugu leli lalapha ngekhaya elamenza watshiya abangakwabo abamthanda kangaka weza lapha ukuzamelana lakho phela ukuthokozisana lawe. Ngiyema lapha.
NguMmeli wamaTshangane.

Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Meli, Ngeqiniso logically, akukhonto embi ngokusebenzisa ijazi kunkosikazi wakho, kodwa ke practically angikholwa ukuthi insizwa zakoMthwakazi zingayikhwabitha leyo ndaba. Yebo kambe if yu are charismatic yu may convince ubaba ukuthi inkonzo yecansi liyiqhube ngaleyo ndlela kodwa nxa sekuyisikhathi sayo uzalimuka sekulaphaya ukuthi akusebenzi. Nxa lifisa uku khontrola inzalo ngisajesta ukuthi lidinge ezinye indlela hatshi le eyamajazi. Kanti njalo shuwa khona abamuntu selingabhensela ukuthi impilo yenu yonke isingeyephepheni, hayi a. Shuwa amaphepha liwenze inxenye ye-grocery acitshe afane letshukela yona engamelanga iswelakale ekhaya. Lawe nina kusa kwamalanga onke uvuke usiyalahlana lamaphepha angcolileyo, hayi bakwethu. Asazi nxa bekhona abakwenelisayo.

Vunguza, Utsho kahle. Uba abantu bejayelana bacina bethembana, okungasuke kubafake engozini yegciwane. Mina ngibona sengathi into engasiza yikuhlolwa igazi. Ngeqiniso if yu are not into commercial sex kodwa uhlangana lomuntu ngoba umthanda with time yu are likely to compromise and before yu get there zamani ukwazana ukuthi limi kanjani kwezegciwane ngoba lanxa umthanda omunye wakho njalo ethembekile, imbali yakhe ngeke uze ukwazi ukuthi yamtshiya emi njani.


>>Aspire to Inspire before you Expire<<
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Gasela. Uyishaye ekhaleni sibili. Ngikubona kuyinto engeke ijabulise umuntu wesifazane ukuthi nsukuzonke ekuseni avuke esiyalahla amaplastiki angcolileyo. Khona kuyinto emnandi ukuthi abantu abathandanayo bazwane mzimba wonke, kube lokuhlukana kwemhluzi isuka komunye isiya komunye. Kuyindlela yokuxoxa kwabathandanayo.

Ngethemba Meli, uzakubona kuyinto enhle okubekwe ngudadewethu.


Strength of attitude becomes strength of character.
Page 1 of 3 1 2 3

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.028s Queries: 73 (0.009s) Memory: 0.8021 MB (Peak: 1.5016 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 18:02:09 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS