Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 35 guests, and 3 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 4 1 2 3 4
Joined: Sep 2005
Posts: 115
M
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
M
Joined: Sep 2005
Posts: 115
mthwakazi omuhle kukhanya kuhlelo lokufundisa abantwabenu is tshabi soluku advanced stage lithini ngale indaba kukhanya isizaba compulsory ishona izikolo zonko zezweni lethu lomthwakazi lawe uphakathi ukuqiniseka kwalindaba kangikakutholi kuhle kodwa kukhanya loluyana hlelo luka 1979 solungena kuma final stages lithini bantwana be nkosi sife sithule yini?

Joined: May 2004
Posts: 2,124
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 2,124
Matshetshe!
ISiNdebele sizafundiswa ilizwe lonke na kuqhutshwa lolu hlelo?


Ask not what Mthwakazi can do for you. Ask what you can do for Mthwakazi.
It is not my responsibility to finish the work, but I have to start it!
Joined: Sep 2005
Posts: 115
M
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
M
Joined: Sep 2005
Posts: 115
angazi njengoba ngitshilo ukuthi udletshana lwakhona it can be in paper lokuthi isindebele sifundiswe ilizwe lonke but mangaki amatitshala atrined to teach sindele and kuthiwa it will be at primary level grade one

Joined: Jan 2004
Posts: 36
S
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
S
Joined: Jan 2004
Posts: 36
Why as Mthwakazi can we not make this last straw. If this policy doesnt trigger us to do 'something' to show that we are apart from these people, that will be the end of Mthwakazi as we know it - within a few years. A few days ago the Sowetho uprising was being celebrated. ISowetho uprising changed the course of history e RSA and was about abuntu abamnyama refusing to be taught in the oppressor's language - Afrikaans. Thina sizavuma yini to be taught in the oppressor's language - Shona?

Joined: Apr 2005
Posts: 109
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Apr 2005
Posts: 109
Sgwa

Kangizwisisi, kuthiwa sizafundiselwa abantwana ngesiTshweps? What happened to English are they going to translate all the concepts into Tshweps manje yah akusela nto enhle.

Kodwa nxa kuyikuthi kuzafundwa isiTshweps as one of the subjects ezikolo kungabe kudifferent because by forcing people to learn your language you will be empowering them, that will not mean you change their ubuntu instead it makes them know the other tribe better thus they will understand what we the Ndebeles mean nxa sisithi ama Tshweps akusibantu. I think we should work harder emakhaya lapha ukufundisa abantwana bethu ubuntu so that they can easily identify the pitfalls in the Tshweps/Arabs' culture. I know a few Ndebeles who were forced to learn Shona in the Midlands, but they never lost their identity. Most of them are even more determined than some of us in their quest for the freedom of Mthwakazi.

This is our battle let us fight it.

Joined: Aug 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Aug 2005
Posts: 195
Akusikho kufundiswa isiShona kuphela,bazazama lokuli ntshintha amabizo lezibongo.e.g.uMabila will be Mavira. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />

Joined: Sep 2005
Posts: 115
M
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
M
Joined: Sep 2005
Posts: 115
sikhuluma nje abetshabi bayacunuka ungala ukukhuluma labo ngesi tshabi ,bakholwa ukuthi akula muntu ongazi isitshabi emaroadblock, hospital ugogo egula uyachasisa ngesishona kumanurse ,emabhanga so wena uthi sivume singavuma sesilobile ke ngoba lama interview emsebenzini azenziwa ngaso its a disaster i cannot even imagine it but its about to happen

Joined: Sep 2005
Posts: 115
M
Ngqwele
OP Offline
Ngqwele
M
Joined: Sep 2005
Posts: 115

After Franco's death in 1975, the authoritarian regime transformed into democratic government with King Juan Carlos as head of state. transformed into democratic government with King Juan After Franco's death in 1975, the authoritarian regime transformed into democratic government with King Juan Carlos as head of state. After Franco's death in 1975, the authoritarian regime transformed into democratic government with King Juan Carlos as head of state. Carlos as head of state.


The constitution of 1978 enshrines respect for linguistic and cultural diversity within a united Spain. The country is divided into 17 regions which all have their own directly elected authorities.


Seville's striking and monumental Plaza de Espana
The level of autonomy afforded to each region is far from uniform. For example, Catalonia, the Basque Country and Galicia have special status with their own language and other rights. Andalucia, Navarre, Valencia and the Canaries in turn have more extensive powers than some other regions. Asturias and Aragon have taken steps to consolidate language rights.

In June 2006 a Catalan referendum backed by the central government gave the region greater autonomy. The Catalans won nation status within Spain and the region's parliament gained extra powers in taxation and judicial matters. The country's regional picture is a complex and evolving one


is it possible for us to attain such autonomy

Joined: Feb 2005
Posts: 36
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Feb 2005
Posts: 36
Kanti abetshabi abakwazi nge Soweto uprising na? Kumele bakhunjuzwe. Nansi ilink la.

http://africanhistory.about.com/library/bl/blsaJune16decree.htm


Hatshibo, Ngiyavuma.
Joined: Sep 2005
Posts: 109
Ngqwele
***
Offline
Ngqwele
***
Joined: Sep 2005
Posts: 109
Sekufikile batayi. Akumangalisi, vele kudala babekwenza. Baqala ngokubagcwalisa bafundise kiboTsholotsho befundisa ograde one, uzwe utitsha elokhu esithi "handiti ka" abantwana baze bajayele. Nxa thina lathi amaNdebele singafundisi abantwabethu ukuthi balele kolwabo ulimi, hatshi isikhiwa ngoba lakho ukwenza njalo kutsho ukuthi wena sutshintsha ulimi ukuze itshabi likuzwe. Angithi bona ungamkhulumisa ngesiNdebele uthi "andizwi" wena ubusutshintshela esikhiweni. Mina ngihle ngithi "asazi pho lami angizwa dlulela phambili". Bayazenzisa steregi.Ayihlome, bangabosidelela lapha. Uyazi phela leGoli lapha uzwa umuntu esithi kezwa isiXhosa lesiZulu kumbe ulandani lapha. Futhi batshela abantu ukuthi isitshona yilo ulimi lweZim, besebemangala ukuthi wena uvela eZim uphinde ukhulume isiNdebele. Ngihleke izolo, elinye itshabi sebelidonsa donsa otsotsi ngoba amaXhosa athe emlimukisa ukuthi lapho oyakhona kulamatsotsi wathi "andizwi", wezwakala esehlaba u"mayiwe kani" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" />


Ngiphenduka ngilele
Joined: Apr 2005
Posts: 109
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Apr 2005
Posts: 109
Angitsho ukuthi sivume ukukhuluma isiTshona for the sake of communicating lamaTshona, who are stupid enough to go round beDisplayer ubufitshane bengqondo zabo Matshetshe. What I'm trying to point out yikuthi we will be empowered if we have a good command of a lot of languages, Shona included. I even stressed ukuthi we as parents must make our children aware of this tool. For example eSouth Africa most true South Africans have a Good Command of at least four or five national languages, this makes them comfortable in a number of situations, to qoute one example iTshona leli elibanjwe ngoTsotsi just after being warned ngabeSuthu labe limbuluza lisithi kalizwa. Kasiyo nto esiyifisela abantwa bethu leyo thina should they be caught in such situations.

What I said was that let us work hard to make sure our children know our own language at our homes and let us be proud of our own language. Ubuntu bufundwa egumeni bakithi if we do not instill this on our children our future generation is doomed.

I thought the Sowetho uprisings were about the language of instruction at schools. I stand corrected. Because I think most South Africans do speak Afrikaans. Yikho bephangisa ukuIdentifier amaKorekore ezweni labo. I could be wrong but let's look at this with an open mind, phela we will definately have different languages koMthwakazi and if we don't accept it we will have the same situation abakhuluma isintu sebesala ukuzwa isiKhalanga, Suthu, Venda leSiNambya to list just a few. I think most of us are likely to fall into this trap.

Mtwakazi forever!!

Joined: Apr 2005
Posts: 109
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Apr 2005
Posts: 109
Uqinisile Ozithembayo mina angiqali ukutshintsha ulimi nxangikhuluma leTshona especially ngingananzelela ukuthi liyambuluza lisithi alizwa isintu. Lapho ngihle ngikhulume inhlamba ngabomu.

I remember one Tshona who had come to my house lafika layala ukukhuluma isintu lisithi kalikwazi ngitsho lo"a" wesiNdebele ngabe ngisiya elounge ngafika ngathi "Makati tiripikire sadza? Kade ngitshifuga kuti rinendlala" Ngisitsho ukuthi "Linjani siliphekele isitshwala yini?" Zinengi inhlamba ezaphuma lapho mzwalokho ngizenzisa futhi. Aliphindanga ukungimbuluzela futhi iTshona lonalelo ngoba mina ngangisizwa ukuthi lithini ngatsho ngalitshela ukuthi ngiyezwa mina isiTshona engingakwaziyo yikusikhuluma kuhle. Just try this with a few ubatshele ngabo nina ngudlu but linanzelele ukuhleka nanku phela kuyabe kuhlekisa, I tell you abaphindi ukukumbuluzela.

Last edited by Manyanyatha; 06/23/06 06:49 AM.

Bathi nginguMafikizolo abafike kuthange. Manje bazangenzani. Sizake sibone.
Joined: Nov 2005
Posts: 671
M
Ndunankulu
****
Offline
Ndunankulu
****
M
Joined: Nov 2005
Posts: 671
Kanti vele bafundisa abantu ukuthi isitshwala yiSadza ngesikhiwa hk hk hk


Sokuyikho Ukukhala Kwejuba !!!!,Sikujwayele !!!
Joined: Jun 2006
Posts: 2
N
nqa Offline
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
N
Joined: Jun 2006
Posts: 2
Bantwana bakaMthwakazi, singabavumeli abantu laba befundisa isiTshabi kwelikaMthwakazi. KuleParty entsha yaseMatabeleland ethiwa I PATRIOTIC UNION OF MATABELELAND(PUMA). IParty leyi ithembisa ukulwa izinto ezinjengalezi. Asincedisaneni lale iPUMA sizame ukubalwisa lababantukazana.

Joined: May 2003
Posts: 304
S
Nduna
Offline
Nduna
S
Joined: May 2003
Posts: 304
In practical terms what can we as Mthwakazians do to stop a Zanu PF engineered tribalistic policy?Do we have a coordinated strategy,organ or mouthpiece to channel our objection.Or as usual sophelela khonapha enkundleni?

Bangaphi abafana oSinathamahewu labo Nomakanjani esacina sithembisane ukuthi sifuna uku-former ama-organisations even at Burial Society level last year.And ngiyasizwela isizwe sakithi.

Abantwana bamakhosi,abantwana bezinyoni asebetshayana ngamakhanda bazihlome ethangweni besesaba opasi.Yini Mthwakazi lo eselisesaba lezithunzi?

Joined: Jun 2006
Posts: 6
N
Nve Offline
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
N
Joined: Jun 2006
Posts: 6
Izinto ezinje yizo ezabangale i June 16 massacre , isizatho sokufindisa abantwana ulimi abangalukhulumi ngekhaya yini.Sona vele ishona siyahlupha even lapha emzansi sithwele nzima ngaso sikhulunywa yonke indawo ngephimbo eliphakeme , asisoze sibe yi official llanguage bangaze bathini ;Can we ever use Shona as an official Language?
The interpreter had a torrid time:
It is standing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />akamira
It has stopped <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />akamira
It is stationery <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />akamira
It is erect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />akamira
It is waiting <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />akamira
It has paused <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />akamira
It is upright <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />akamira
It is motionless <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />akamira
It halted <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />amira
Shona should never be an official language!<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked1.gif" alt="" />


Isilo esabhonga ehlathini , amadoda akhithika amabhetshu!!, izalukazi zakhithika amapitikoti!!!
Joined: Jun 2006
Posts: 6
N
Nve Offline
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
N
Joined: Jun 2006
Posts: 6
Into le kungathi yaqala kudala ngoba mina by the time ngisuka esiGodlweni amatitsha amanengi bekuvele sekungama tshabi.
Bengithi nxa ngibheka amabhuku abazukulu ngibone isindebele abasifundayo sehluke kakhulu lesethu.
Already sebe gcwele eMaNdebeleland , already abantwabethu sebefunda isiNdebele esi fileyo, esilabo r labo h kwezinye indawo , Qina mthwakazi emakhaya lifundise abantwana ulimi oluqondileyo ngoba ezikolo kumoshakele , Lezi izinyoka ziqonde ukusitshabalalisa!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />


Isilo esabhonga ehlathini , amadoda akhithika amabhetshu!!, izalukazi zakhithika amapitikoti!!!
Joined: Aug 2007
Posts: 61
Sakhamuzi
*****
Offline
Sakhamuzi
*****
Joined: Aug 2007
Posts: 61
Singavumi befundisa abantwana isiTshona sabo. Ngoba siyazi sonke ukuthi, the next thing we will be told "there is no need to have more than one official language." Since every one in the country speaks that language, isiTshona. There is no good reason to learn their language, isiTshona. Lingavumi.....


Okungapheliyo kuya hlola. Don't give-up on King Lobhengula's Bulawayo.
Joined: Apr 2003
Posts: 132
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Apr 2003
Posts: 132
Mina ngibona sengathi akulunganga ukwala ukufunda ulimi lwabanye abantu.Nxa uvele ukhulele koMthwakazi uzananzelela ukuthi ukhula uvele ujwayezwa ukufunda indimi zabanye abantu. Yikho uzathola abantu bakoMthwakazi befunda indimi zababnye abantu lula.

Mina ngikhulele phakathi KwamaVenda, amaSotho kanye lamakhalanga. Angiyona ingcitshi kundimi zabo kodwa nxa bekhuluma ngeke banginyeya kangako.Kuthe ngokuya kwesikhathi lesiShona ngacina sengisizwa. Okuqakathekileyo yikuzazi wena qobo lwakho. Ukwazi indimi ezinengi kukusiza uma uthe wabhekana lezitha ikakhulu zona ezingamashona.

Thina uma sifuna ukuyilwa lempi akumelanga sithi isishona singafundiswa abantwabethu. Kumele silwe sisithi thina [u]Isindebele Kasifundiswe ilizwe lonke[/u]. Amashona kumele asifunde ISindebele ukuze atshiyane lengqondo abazifakwa yiShona supremacy ye 1979 declaration.

Lokhu singakufeza ngokubonana labameli bePhalamende KuZANU kanye le MDC. Lento yenziwe ibe ngumthetho. Wonke la amabandla ezombusazwe ayadidizela edinga i Support kwelamaNdebele njalo lesi sicelo angeke basale ngoba singabaxabanisa bodwa.

Kusenjalo nje hatshi ngiyakuzwisisa ukuthi kungani lokhu kucaphula uMthwakazi.Isikhalazo sethu kuzamele sisifake ngendlela ekhaliphileyo kakhulu.

Joined: Mar 2003
Posts: 822
Ndunankulu
*
Offline
Ndunankulu
*
Joined: Mar 2003
Posts: 822
Ozavuma ukuthi abantwabakhe befunde isi tshona yindaba yakhe , mina vele dark or blue kimi it's out of question lokhu.Iisndebele sodwa silungile hanti vele lami yiso engisikhulumayo umugabe lowu sefuna ukukhula ikhanda sibili ngiyambona.


Zonda Mthakathi
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Mathimula. Ungananzelela, amaShona abafuni lakuzwa kuthiwa isindebele kasifundiswe kibo. Uyakhumbula ubaba loya be Nzarayapenga, hk hk hk sorry we Nzayayebane okuthiwa wephula umntwana ingalo ngoba umntwana ethe "Tshilamoya". That is what you should expect from those people. I have lived in Salisbury, and many times I encountered "HANDIZWI NDEVERE INI". I cant hear SiNdebele.

One day we teased with some friend of mine and spoke to about five people randomly in Salisbury using Ahmaric, an Ethiopian Language, in which "DEGNASTILING" greatings to you, or simply means how are you. All the five responses were, "HANDIZWI TSHINDEVERE INI". Then we picked a closer language, Nyanja which is spoken across the border in Zambia and pretty much on ZBC and some streets in Salisbury. We randomly picked another 5 people and said, "MULIBWANJI". Three of those 5 answered, "HANDIZWI TSHINDEVERE INI". This is an experience I had in Salisbury. These people were not under any duress. It was natural for them that NDEVERE is like any other foreign language BUT IS THE ONE YOU SHOULD OBJECT TO FIRST, if you are a Shona.

If my children want to learn Shona, it is their choice. But I WILL NOT RECOMMEND IT. IT IS NOT AN INDUSTRIAL NOR COMMERCIAL LANGUAGE, so there is no benefit in it except bringing BAD MEMORIES in which our elders were ordered around by ZANU youth in Shona, "IWE MANYA", which translates to, "YOU (singular - agaist IMI {YOU} plural used for adults to show respect) RUN as it was custommary for our elders to be run to ZANU rallies some as far from the villages as 5 miles. These ZANU Shona boys would be holding switches and beating the elders to run even as their frailing bones gave in.

LET THEM LEARN THEIR LANGUAGE IN THEIR COUNTRY, AND LET MTHWAKAZI TEACH ITS OWN LANGUAGES IN MTHWAKAZI COUNTRY.

Li Zwangendaba.

Joined: Apr 2003
Posts: 132
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Apr 2003
Posts: 132
Nxa umuntu ekukhulumisa ngesiShona, Mphendule ngesiNdebele. Yiwo umuthi omkhulu.

Uma engathi kezwa isiNdebele lawe uyamtshela ukuthi awukhulumiiSiShona.

Joined: Aug 2007
Posts: 61
Sakhamuzi
*****
Offline
Sakhamuzi
*****
Joined: Aug 2007
Posts: 61
Mathimula' if you think amaTshona would ever agree to have their children taught isiNdebele in Sozibeli and other places. Kungani abantu bakithi behlala beyibo abafunda isiTshona? Angikaze ngihlangane leTshona elivela eSozibeli likhuluma isiNdebele. Ask the Tshonas if they would tolerate Ndebele being taught in Sozibeli. Then tell us ukuthi batheni..


Okungapheliyo kuya hlola. Don't give-up on King Lobhengula's Bulawayo.
Joined: Jun 2007
Posts: 129
V
Ngqwele
Offline
Ngqwele
V
Joined: Jun 2007
Posts: 129
mina lo ngatshelwa litshabi emehlweni ukuthi lona leli itshabi ngeke lisifunde isiNdebele ngoba kaliluboni usizo lwakhona.

there you have it!! abakade befuna ukwazi


Koze kubenini, what will it take?
Joined: Nov 2007
Posts: 7
T
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
T
Joined: Nov 2007
Posts: 7
Kondwa mandoda yakithi kuzima.

Kukhona isikolo esise Mandebeleni esile majority Shona students. Manxa kunjalo, lithini if abatwana befunda ngesi Shona? Ngaloyo ndlela, alukho udubo. Umtwana ufanele afundiswe ngesi hlobo sika mama wakhe.

Ake litsho phela.

Mina angilu boni udubo.Ngalwa loMgabe, ngamqoqoda ikhanda!
Joined: Aug 2007
Posts: 61
Sakhamuzi
*****
Offline
Sakhamuzi
*****
Joined: Aug 2007
Posts: 61
Kuwe Tsotsi; Kungani ungazi buzi ukuthi kungani leso sikolo sile majority Tshonas kwela maNdebele? Is there a school in Tshonaland that has a majority Ndebeles? Abelungu bathi "When in Rome, do as the Romans do".


Okungapheliyo kuya hlola. Don't give-up on King Lobhengula's Bulawayo.
Joined: May 2007
Posts: 66
M
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
M
Joined: May 2007
Posts: 66
Kahlekahle opasi babecabanga ukuthi izinto zizahlala zibalungele yikho babebona singekho isidingo sokuthi bafunde isiNdebele.Kusenjalo nje lathi kasisifundanga ngokuthanda leso siTshabi senziwa ngumumo. Ngenxa yokuguquka kwezinto le paranoia yeZanu thina sile advantage ngoba siyabezwa inengi labo kabasizwa. Lanxa uMgabe esethuma izinja zakhe ukuthi ziyecupha kuhlangothi lwakithi soku backfire ngoba phela zonke zithi`andinzwi chindebere`. Lapha kabenzeli thina ifavour no,bafuna ukufunda kahle isiNdebele ngoba thina vele isiTshabi kasisidingi ngitsho.

Joined: Dec 2005
Posts: 211
Sikhulu
***
Offline
Sikhulu
***
Joined: Dec 2005
Posts: 211
Kwaba yisu likaguluva ukuthi wonke amaDistrict ezikhungeni zeMatebeleland afake amashona ukuze amandebele afunde lolo limi lwabo. ngangilalele iOBE channel eyayisakaza iseVictoria Falls umsakazi ekhuluma ukuthi people in Zimbabwe they call it "Sadza" etsho isitshwala kube kanti ngabe wathi the shona people thaey call it Sadza.

Abanye ama African countries anenqgodo yokuthi people of Zimbabwe are all shonas. ubukhosi bukaMtwakazi ange ba bandakanya neyilwanyana lezi izidla amaxoxo namagundwane. TSHELANI INGANE ZENU UKUTHI AZINGA FUNDI ISISHONA KUNGANGCONO ZIFUNDE ISISUTHU cry


Ubukhosi ngamazolo.
Joined: Nov 2007
Posts: 2
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Nov 2007
Posts: 2
okungama shona lokhu sokwasingena mbijanambijana nje nge mpetu

Joined: Jan 2008
Posts: 49
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jan 2008
Posts: 49
ngidobhe enye yezingxoxo zakudala. just an update bakwethu.

ISISHONA SESIFUNDISWA KOMTHWAKAZI. AKUSELA MATITSHA ESINDEBELENI.
ISIZATHO, INTSHA KAMTHWAKAZI YAKWENZA UMKHUBA UKUQEDA I-O'LEVEL IQONDE EGOLI. SENYANYA UKUZALA SAZE SABIZA AMATSHONA O-GORE MWANA. UBUPHUKUPHUKU BETHU OBUNGANANI.

UMBUZO, SENZANI NGALOKHU ESIBHEKANE LAKHO??

NGICELA IMPENDULO MAHLABEZULU. MASEKELE UKUDLALELA KU-NET SISANDISA AMAGAMA KUNGELA ZENZO!!!!

Izenzo - kungemazwi : Mzingwane High.

Joined: Nov 2001
Posts: 147
I
Ngqwele
Offline
Ngqwele
I
Joined: Nov 2001
Posts: 147
Sithi futhi ukuthanda ukunika abantwabethu amabizo wesilungu, arghh mani! Mina i give Mthwakazi lands 15 years from manje, to push back the tshabi tide that is fast drowning us otherwise siphelile thina.

Joined: Feb 2008
Posts: 1
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Feb 2008
Posts: 1
bafowethu linga ma gwala ligcina ngoku khuluma kuze ngcono thina esisegoli thina kuyazi lokhu okungo-donki ukuthi asikufuni size siya tshela 99 ukuthi asikugcwali

Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
SENDO LWENKOSI UMZILIKAZI
Isishona basifundisa ukwenzela to cleanse Zimbagwe of usendo lwenkosi. In iNkundla we have a forum to revive our people. Som e were killed by the enemy instilling fear in them over the brutality of these last 20 something years, some were killed in real terms. Inkundla is regrouping us, we are re-discovering ourselves. It is important that we become ourselves before engaging in any meanigful cause. I do not see this as corwardice speaking against the present regime of murderers of zimbagwe. Only recently have we had men who could do what inkundla and its members are doing. Peole have had all the grievances but they were afraid and that does not make them wrong or cowards either. They were rightly afraid because death was always at their doorstep. Let us create self-belief and confidence in our people and the friuts will be rewarding. But we need to sow before we can reap. Dont even point fingers at one another, abase Goli, ngaphi langaphi, its pointless. The truth is we need one another, every one of us is important, osezansi longaphi langaphi, please know that we cannot do without you. When we are all standing on our feet we can then talk about doing things.
BAMBUQINISE NKUNDLA OMUHLE KAMTHWAKAZI


HLABA-1-AT A TIME
Page 1 of 4 1 2 3 4

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.031s Queries: 81 (0.010s) Memory: 0.8070 MB (Peak: 1.5017 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-29 20:52:04 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS