Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 37 guests, and 3 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6
Joined: Dec 2006
Posts: 50
M
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
M
Joined: Dec 2006
Posts: 50
Ukudlala ibhola eskwakweni
Ukudlala umbejo?
Ukudlala unayo?
Iskwangwara
Intombi isabizwa ngemenya, ichery, isqabhobho?uyithembisa ukuyithengela ifudge and shebert..
Ukuvala ngawe mhla sivala isikolo?
Ukusiwa kuofisi lika headmaster uyoshaywa..
Ukungapikwa uma kudlalwa ibhola ugcine uba ngumandawo..
Kuthiwa uma ibhoso idliwa..idliwe ngoba izitha bezisebenzisa imbaaa, u-Oxo ubone inkalakatha yomangoye endaweni yebhola?
Uchago lwe 5 cent with inyamazana on them..
Onjivana, omjibha? ababefika nge Xmas bebuthe ochery bonke ngoba behamba nge ?Moto?..
Othathekile ikara yamaswina?thina eskoleni nge-break sasidlala ikung fu , ibhola, sincintiswana namaswina uma bengasidla sibakarabhe blind?..
Amabhasikili amaNdebele aye lesandla esithi bhayi bhayi..likhala lithi ce ce ce ce ce?.ibhulugwe libanjwe ngepegs?
Ibus yemakhaya?ibus yemakhaya?.
Umasawa?
Ulude ledelele lesoda..
Igwayi lamakhala elalithengiswa erenkini?
Uboy ndlovu owayedlalela I Eagles?
The day uTitus Majola efa ngoba bemgwazile?
Amalokishi, ; Emakhokhoba, Entumbane, elokishini, emkambo?ku d square lapha d square..owindi?): emayadini?.empopoma, emzilikazi?esdojiwe?onketha, mganwini nkulumane..omafikizolo ke laba?

Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni
Joined: May 2006
Posts: 35
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: May 2006
Posts: 35
Islugy lamapenikoola, inkumane, uxakuxaku.
erenkini...amaAlbioni esasingafuni ukuwagada sifuna amaphanda.
omaizcream abayiblue labayred.
amareken lokuthiya intaka ngez'thanca
utaptap emgwaqweni
ibhora emgwaqweni lokukhubeka


Zingwazi zempi yakwaNdunu Njoman' eyaduk'iminyakanyaka Yatholakal'onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa Langeni
Owavel' elangeni
Joined: Dec 2006
Posts: 50
M
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
M
Joined: Dec 2006
Posts: 50
eish shit uyakhumbula uphuma inkumba yonke uma ukhuthe ibhola wakhahlela itara...uma ufika endlini ushaywe kulokuthi uncengwe uthuliswe...uyakhumbula usiyothenga izicathulo koBata uma izikolo zivulwa?.usakhumbula koMeikles, kuyi top shop ?.ko OK, he he..amafrozen?izithelo, umphafa, uxakuxaku, umviyo, umkhemeswane, umthunduluka, ..isinkwa esishisayo after school?siyi 5 bhobho, kumbe ukudlala amakhasi, amadayiza namanye amagame elokishini?omakhelwane uma beneTv wean ungenayo, kwakumele ugeze bese uyobukela khona, uhlale phansi esamendeni?kumbe kucarpet?.ukugeza ngamathe ke?.he he he?okuzinyoni oNtinti, omayadi?udwayi ?.wait for this one..every self respecting guy owaye blind had to have I album ye soccer?.inama players wonke ebosso nawe mzansi nama international players? ukuphi ke wase langeni??


Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni
Joined: May 2006
Posts: 35
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: May 2006
Posts: 35
babengitsaya nsukuzonke ngenxa yokugeza ngamathe..uMthunduluka utselelisa amazinyo...ushit wezthelo ..kodwa unandi!


Zingwazi zempi yakwaNdunu Njoman' eyaduk'iminyakanyaka Yatholakal'onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa Langeni
Owavel' elangeni
Joined: Dec 2006
Posts: 50
M
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
M
Joined: Dec 2006
Posts: 50
ya eish umdala wayethanda ingwebu, ithwala 5, kunye nendlovu, later wangena kwi scud, nami ngasengimjoyina ke lapho...ngoba sengikhulile...usayikhumbula ijibhi eyayihlasela umakhumalo eshabhini lakhe ibuthe utshwala nabo bonke abantu ababehlezi bebuhlaba utshwala...??


Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni
Joined: May 2006
Posts: 35
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: May 2006
Posts: 35
eMpilo engingazalelwakhona laughZingwazi zempi yakwaNdunu Njoman' eyaduk'iminyakanyaka Yatholakal'onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa Langeni
Owavel' elangeni
Joined: Dec 2006
Posts: 50
M
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
M
Joined: Dec 2006
Posts: 50
ukuphi manje...


Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Bengiko Bulawayo nge khisimusi. Abantwana abasadlaleli phandle njengathi. Impintshi engakhula lazo zonke seziyizidakwa, omunye owangu mzukulu wami owayenginceda imihla ngemihla usehosha aze achaye ukuku emgwaqweni.

Into eyangibhowayo kuphela yikuthi angizange ngithole izidakwa zinengi endaweni zenjabulo.

Akusamnandi kangako ekhaya.


Strength of attitude becomes strength of character.
Joined: May 2006
Posts: 35
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: May 2006
Posts: 35
Originally Posted by Mahl1nz1nja
ukuphi manje...

Okay okwamanje ngiseGoli..emabhunwini anukayo ePitori yikho engsebenza khona!

Zingwazi zempi yakwaNdunu Njoman' eyaduk'iminyakanyaka Yatholakal'onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa Langeni
Owavel' elangeni
Joined: Sep 2006
Posts: 14
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Sep 2006
Posts: 14
Mina ngangithanda ukudlala inkomo lamantombazana(inkomo lezo ziyabe ziku heat)

Joined: Oct 2006
Posts: 18
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Oct 2006
Posts: 18
malanda malanda yenz' u V

i Tour Of Duty;Mcgyver; The "A" Team

Joined: Feb 2005
Posts: 168
Z
Ngqwele
*****
Offline
Ngqwele
*****
Z
Joined: Feb 2005
Posts: 168
Omasalu ababethengisa inyama emabhawa... did anyone here ever taste those delicacies ????? whistle

Joined: Dec 2006
Posts: 50
M
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
M
Joined: Dec 2006
Posts: 50
remember unorin welch no tsitsi vera getting fired ngoba behleke indoba yomama owazalela ingane estimeleni....


Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni
Joined: Dec 2006
Posts: 50
M
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
M
Joined: Dec 2006
Posts: 50
how about emaraa..lapho okwwakulahlelwa khona irabish....


Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni
Joined: May 2006
Posts: 35
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: May 2006
Posts: 35
amabhora esasiwayenza ngama plastic we5kg wempuphu
imota zamawire ..omasbopha lomreza!
Into eyayingiqeda mina yiTrade fair...sasizula Ilanga lonke siphiwa amaphamflet amabedge..khodwa mina ngangithanda ukuya grounding..sibukele amapholisa, amahelicopter, tug of war ..kudliwa umhwabha..
kubhe leAscot sisiya bukela ambhiza.

kwakumnadi koNtuthu bakithi.


Zingwazi zempi yakwaNdunu Njoman' eyaduk'iminyakanyaka Yatholakal'onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa Langeni
Owavel' elangeni
Joined: Feb 2005
Posts: 168
Z
Ngqwele
*****
Offline
Ngqwele
*****
Z
Joined: Feb 2005
Posts: 168
Originally Posted by Mahl1nz1nja
remember unorin welch no tsitsi vera getting fired ngoba behleke indoba yomama owazalela ingane estimeleni....

Hk hk hk lami ngahleka lelo langa.....

Come to think of it ... why we they fired really .....i mean we were in prison for real...

Joined: Oct 2006
Posts: 18
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Oct 2006
Posts: 18
Gera, giza, faya mntaka mahobh' ogqok'itshemb'ekhanda

Joined: Dec 2006
Posts: 50
M
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
M
Joined: Dec 2006
Posts: 50
thats another classic...asambeni siyodlala umafila..nomam 26..no ara wuru ...negwini


Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni
Joined: Jan 2007
Posts: 1
N
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
N
Joined: Jan 2007
Posts: 1
ngise pakistan

Joined: May 2006
Posts: 35
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: May 2006
Posts: 35
uStatue laboCarry-on bake bahlupha...wawuthola abantwana behamba be cross iminwe


Zingwazi zempi yakwaNdunu Njoman' eyaduk'iminyakanyaka Yatholakal'onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa Langeni
Owavel' elangeni
Joined: Dec 2006
Posts: 50
M
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
M
Joined: Dec 2006
Posts: 50
how about ocome dunu, omzwazwa kankoviy auphetheni ngomlomo...


Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni
Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
what is Ntuthu kungasela ngotsha! ungathola ukuthi lenswabanda azisaphapheli ema tower layithini.

Last edited by Sgero; 02/01/07 04:18 PM.

Ingotsha enhle iyawubiyela umuzi
Joined: Dec 2006
Posts: 50
M
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
M
Joined: Dec 2006
Posts: 50
0D Square D Square..D skwey alaph'e di Skweeeeya...Gwabalanda luveve..D square D squareeya


Oyishayile akakayosi, oyosile akakayidli..oyidlile usesmokweni
Joined: Dec 2004
Posts: 33
Mafikizolo
****
Offline
Mafikizolo
****
Joined: Dec 2004
Posts: 33
uma ZOMPOLELANA ke..............


Remember that your dreams will come true oneday.
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

UMAKHABANA KE? Ezinye zazikuhlaba ngozwane olukhulu.

Li Zwangendaba.

Joined: Aug 2007
Posts: 53
K
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
K
Joined: Aug 2007
Posts: 53
Ekuhle.

Mina ngikhumbula kusafika isepa ye SUNLIGHT. Sasigeza siphinde sigcobe ngayo. Uhambe ukhazimula ususiyabona i PHANGOLINA lakho.

Yimi okaMblazi.

Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
ezibuhlungu ke madoda ngistho iesap lisayikhumbula na?ezimnandi isitshwala sase madlodlo. lakovundu.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Jun 2008
Posts: 59
O
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
O
Joined: Jun 2008
Posts: 59
mina ngikhumbula i-qembu le-AmaZulu. njalo ngikhumbula uma sengisiya gada uzupco egodini umtshova ungakabi popular egodini njalo ngikhumbula sisahlawula ngama-silver. ngiphinde ngikhumbule sizithela ezindlini ze-BF segeza i-tear gas.


am here in life to set my own milestone thru the guidance of amadlozi naboKhokho bakwethu for a better future engela kuncindezelwa.
Joined: Aug 2008
Posts: 21
D
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
D
Joined: Aug 2008
Posts: 21
uma"dollar" i bus ye pumula, umadlezibabayo, u wait-4-me i bus engelanhloni, i lunar park, o dyna ngezphongo zabo, i "fete" ema primary schools, banolilla bano lilla, i starr force, amabhawu, i shake-shake.i cabbage dance, gera , uwuu
amagesti engabuya.... yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee


topela tobona
Joined: May 2008
Posts: 77
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 77
itshongo.
izwitsi ezazinanathelene zingamacolours.
Ibhodlela letarino.
Uhlanya lweCityhall olwalulamadreads luthanda ukugijima ubongz walo esegcekeni kumbe lutshova ibhoni.

Miss teen Queen events ngezikhathi zama original group A schools.

ko Royal sunflower

lemember leya uJohnbar labo marazor


Too bad that all the people who really know how to run the country are busy driving taxi cabs and cutting hair.(George Burns)


Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
ishake shake ithwala five ke isathelwa iflvourever, lamabhasi lawana ayelesiphongo sasiwabiza ama albion.lomdala owayehamba phezu kwe wire eterminus mina bangitshayela isikhwama khonaphana.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: May 2008
Posts: 53
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 53
Yimi engangitshaya izikwama uma undoda lowayana ophakamisa isiporo ngamazinyo engahlanganisa abantu abanengi.umakukhona lapha owatshayelwa isikhwana sakhe contact me 24/7 ngizaku repayer kodwa ngaleyo mali engayithathayo.if ngakutshayela i 2dollar ngizabhadala leyo.


edlezinye
Joined: Aug 2007
Posts: 61
Sakhamuzi
*****
Offline
Sakhamuzi
*****
Joined: Aug 2007
Posts: 61
Yithi esafundisa abantwana babelungu ukungezwa eMilton High ngama late 80s. Sibaleka esikolo sisiya thenga isinkwa eAscot Shopping center. Sibathwalise kanzima odade base Eveline labo Townsend eCity Hall. Babesibiza abantwana bamaSalad thina sibabiza abantwana bamagwadla. Emagumeni kusabusa unduna (maWee), uBulawayo ebuswa nguMalinga, eSozibeli kweze politics kubusa okaMalunga.


Okungapheliyo kuya hlola. Don't give-up on King Lobhengula's Bulawayo.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
ngubo ndoda ungazo ngibulala so ngensini kuutsho ukuthi nguwe owathatha isithupha sami.ngikhumbula ezazithengisa amabhanana duze leterminus zithi AWESHELENI AMABHANANA AWESHELENI SHELENI.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: May 2008
Posts: 53
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 53
Yebo babaaa yimi lowo awuboni ngabaleka ngoba abantu abanengi babekhala over.Omunye umngane wami watshaya isikwama somunye uthopi wakhukhumala isisu.ngicela ungatsheli uGogo wakho ukuthi ngiyaphila ngoba ngingalimala,phela lawe uyazi.......ngicina sengihlabele ngisithi isithupha,,,,,,isithupha


edlezinye
Joined: Aug 2007
Posts: 86
M
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
M
Joined: Aug 2007
Posts: 86
Ngubani okhumbula sisithi 'malanda malanda yenz u V,malanda malanda yenz u V!,futhi kwakuthawa ma uhlangana lenkawu(i albino),kumele ubambe iskopela.


The person who risks nothing,does nothing,has nothing,is nothing....
Joined: Aug 2007
Posts: 61
Sakhamuzi
*****
Offline
Sakhamuzi
*****
Joined: Aug 2007
Posts: 61
Ngikhumbula ama local drama akithi Kukhulwa kokuphela, Xola lezika Cont Mhlanga.


Okungapheliyo kuya hlola. Don't give-up on King Lobhengula's Bulawayo.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
ndoda ngisemsebenzini engisebenza labo bathi sengihlanya ngenxa yakho lokhe ngihleka ngedwa. ungethuki ugogo akasekho ubuzo hamba emahome affairs ufuna isithupha. ngiyadlala mfowethu.ngikhumbula sisa gada o omen before babe ngozupco sibhadala nine cents ukusuka emayadini sisiya elokitshini ifrozen siyithenga nge ten cents.lezalukazi zama tshona ezazi hamba zithengisa ulude le delele zithi urude re derere.ngubani osakhumbula ihelicopter kamoral madoda eyayiphapha nge engine citrol?

Last edited by mg_d; 09/06/08 09:36 PM.

KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Jun 2008
Posts: 170
M
Ngqwele
*
Offline
Ngqwele
*
M
Joined: Jun 2008
Posts: 170
ubani osakhumbula uBARNABAS ne helicopter yakhe? usaphila na? what about i DISPATCH? or i collumn "its astrange and funny world" kwi SUNDAY NEWS!!
also i 100METRES e white-city ne rugby elobhengula!! i damu lika O lisasekhona, ne victoria falls eMpopoma?


those who don't use their freedom to fight for their freedom will lose their freedom!!
Joined: May 2008
Posts: 77
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 77
Mthwakazi lisakhumbula ama street break dance ngamasaturday ekhoneni lako haddon & sly. Lezikhathi zeTradefair ilunar park isachaza.
Imota zakoNyore Nyore sezizo deliver amasofa athengwe ngeBhonasi.
kumbe abantu sebelungisela ingoma ekuhit eg" Bazobuya sibalindile lobabengelamali" kumbe le ethi" Omuny'ukhombo munye esweni omuny'uvikeliso lakhe.

Those were the days.


Last edited by Udabakaluthethwa; 09/07/08 03:03 PM.

Too bad that all the people who really know how to run the country are busy driving taxi cabs and cutting hair.(George Burns)


Joined: Jun 2008
Posts: 59
O
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
O
Joined: Jun 2008
Posts: 59
*lisakhumbula ama-rugby match e-hartsfield, i-falcon yayihlala isitshayile 70-mba etc,
*ngikhumbula amantombazana eGirls college esichomela e-city hall, ewe-eveline esasiwathi ngama-chocolate coz of the winter brown uniform
*amatsotsi egodini who were very good at asking for and taking our monies.
*inhlabathi yesiduli esasichamela kuyo sihleke uma-omama besiyayithatha beyidla bethi imnandi!!!!!
*ama-buns nama-biscuits akoLobels
*undoda lowana owaye bhodisa iviri lebhasikili emlonyeni


am here in life to set my own milestone thru the guidance of amadlozi naboKhokho bakwethu for a better future engela kuncindezelwa.
Joined: Jun 2008
Posts: 59
O
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
O
Joined: Jun 2008
Posts: 59
*uhlanya loluyan oluyisidudla ukwakuthiwa nguLobengula olwaluhamba luthwele inqalakatha yesaka/umkunguru ongcolileyo.

*ama4x4 peugot sihlala sibhekane sinabile imlenze igadene

*amaSantana lamapholisa ayegqoka ama-short

*amaSandak and that advert by Bata

*Queing for the whole day to buy yo school uniform at the last hour koToppers


am here in life to set my own milestone thru the guidance of amadlozi naboKhokho bakwethu for a better future engela kuncindezelwa.
Joined: Jun 2008
Posts: 59
O
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
O
Joined: Jun 2008
Posts: 59
*Usakhumbula ndoda uma-ubanqa wawu phumangaphansi kwefensi ugijime uyezihlalela e-Centinary Park the whole day and just go back to the school gate around 1pm so that your mum can come and pick you up?
*usawakhumbula ama-zebra ties labo no. 1 le war-cry le-initiation yabo-juniour?


am here in life to set my own milestone thru the guidance of amadlozi naboKhokho bakwethu for a better future engela kuncindezelwa.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
ngubani osakhumbula ibosso isase yiyo itshaya iteam yase kenya igo mahia ebf? langeskhathi udabengwa ethi omama bancedisane nxa omunye wabo etshywe yindoda yakhe batshye leyondoda.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Jan 2008
Posts: 49
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jan 2008
Posts: 49
ngiyayikhumbula iMilton, isikolo sezigebenga, ngubani ongakhohlwa iTerror Ten?

Joined: Jul 2008
Posts: 44
B
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
B
Joined: Jul 2008
Posts: 44
Ko Betty Mnyoro eNkulumane iNo.1 shabeen yakoBulawayo ke

URahman Gumbo etshaya ithula msindo izimbabwe ifundisa iSA a thing or 2 e national sports stadium

Inkatha le star force ezazitshona zilwela into engelangqondo

Ukubhowa kwama mondays awokuvulwa kwama boarding schools usubuyela ejele

iBosso itshaywa yi Amazulu yathi iyiphemile, kumele zidlale futhi in a few days time isithi izabe isyi retoucher kodwa...

eRenkini

utshomi wako ncube owayetshontsha abantwana,umntwana ma engafuni ukuphenduka endlini ntambama ungavele uthi nangu u...... ncube uvele ubone uthuli ngemva kwakhe


KUZOLUNGA
Joined: May 2008
Posts: 77
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 77
Lisakhumbula ISPOKO uJane esasithwalise abantu nzima. loSgaqa ugubuzela abamdubula eMagwegwe West etshontshendlini yepholisa.

Lisakhumbula ama CSC shops ayethengisa inyama efrizileyo kutshukuthi babezama ifarmfoods ekhaya.


Too bad that all the people who really know how to run the country are busy driving taxi cabs and cutting hair.(George Burns)


Joined: Aug 2007
Posts: 86
M
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
M
Joined: Aug 2007
Posts: 86
and then there was that castle e-Richmond okwakuthwa ku sontela ama Satanist.


The person who risks nothing,does nothing,has nothing,is nothing....
Joined: Jul 2008
Posts: 44
B
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
B
Joined: Jul 2008
Posts: 44
UMadlezibabayo

Omasalamusi


KUZOLUNGA
Joined: Jun 2008
Posts: 40
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jun 2008
Posts: 40
Seyatsha leyana castle!!!

Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
yeyi madoda lisawa khumbula amafutha lawana okwakuthiwa yiamerican girl wawuthola imenya zicazimula angathi bezibhukutsha esizibeni secooking oil labosisi ababethanda ukugcoba iambi.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Lisakhumbula osisi besaliswa ukudla INGOLOYI ngoba kuthiwa bazakuba lama BHONGA. Sasiyikholisa siszi boyz, siyivuba ngesawa leya eyephepha eliyi Triangle, uthole kule cream emakhoneni ephepha.

Ukuba ngumntwana!

Li Zwangendaba.

Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.048s Queries: 119 (0.016s) Memory: 0.9028 MB (Peak: 1.5017 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-29 21:09:16 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS