Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 79 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 2 of 28 1 2 3 4 27 28
Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
Zwangendaba

Wena wekunene!
Wena waphakade!
Wena wetive!


Ngikuzwa nginga dakwanga.

Kepha ngimi ngaloko engikushilo. OMoyo ngamaShona. Uzokhumbula wena wekunene ukuthi ngasho kusukela kudala ngabo 2004 ukuthi amaKalanga namaShona ngabantu banye. OMoyo laba obabika kithina baqhamuka endlini yebuKalanga! As a result bangamaShona. Uma uphawula ngezithakazelo zabo o-lopa blah, blah: ilopa leyo yi-ropa (igazi ngesiShona). BubuShona lobo!

You haven't strengthened the point of Moyos being non Shona. If anything, you're augumenting my point yokuthi laba bantu yindlu yase buShona. And the more you try to seperate them from their true Shona heritage, the more bezo fulathelwa ngamadlozi angempela akubo ebu Shoneni. Ukufulathelwa yidlozi bandla kuletha umshipoti - umkhokha, ukhriphula webhadi!

Again, I will emphasise ukuthi: akulona ihlazo ukuba yisizukulwane samaShona. Nabo ngabantu. It's time all Moyos accepted ukuthi badabuka ebuShoneni. Just like the Mpofus, Sizibas. All these are descendants of Chaminuka!


uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!
Joined: Jul 2004
Posts: 22
B
Mafikizolo
***
OP Offline
Mafikizolo
***
B
Joined: Jul 2004
Posts: 22
Ngiyabonga bobaba ngokufaka ulwazi lwenu lapha esigxingini. Kusobala kimi ukuthi ukuthi likhethe indlela ezihlukile ekuchasisene ngengxoxo yethu.

Njengoba kuyimi umabuza, into esingimqotho ngayo nemva kukuloba kwenu yikuthi abakoMoyo besibebehlezi eZimbabwe ngokufika kukaMzilikazi. Kukhanya liyavumelana ngalokho bafowethu.
UMnto uthi abakoSibanda baqhamuka eBotswana, njengoba kungekho muntu olombono ohlukileyo kutsho ukuthi uyitshaye ekhanda!

Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Inkinga ibisiba ekutheni kungaba labantu bakoMoyo esiShonewni, abantu besebegcoba wonke muntu iShona.

AmaKalanga have existed long before the Shona(MUTAPA or ZEZURU) came to BUDLANONDO.

Kufana le mistake yokuthi ungathi unguMhlanga sebesithi uliTSHANGANA. Izibongo omhlanga they cut across many tribes. AMATSHANGANA are just a new tribe formed by Sotshangane less than 150 years ago and it is full of the Mhlanga people.

OSIBANDA abaveli eBotswana ngoba layo i Botswana is a new society. Ubusithi ungafika esizweni esitsha ubuzwe isibongo. Besebethi abadala, Hayi OTAWU kuleli ngo DAWU. That means OSibanda baquma across a number of Societies.

UMNTWANA AKAZALI UYISE.

Abantu bako GUMEDE ngaMa Lozwi omdabuka. AMaZulu athi izulu YIMVULA (Mvura ngesiTshona), inombolo 8 amaTshona athi Tshibozwa, amaZulu athi SIBHOZO, Kutsho ukuthi aMaZULU ngamaTshona in the example given by Baba Mnto'ngela.HRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR! ELAMANI.

Vika Mfana.

Li Zwangendaba.

Joined: Jan 2007
Posts: 88
Z
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Z
Joined: Jan 2007
Posts: 88
This is very interesting indeed.Mina I think nje abantu sibanye,angithi lapha esivela khona nje kude,ungakudingisisa sibi sibili usiyamuva kambe awutholi ukuthi siMUNYE!

Kodwa ke njengoba sazehlukanisa singabantu,i think umuntu belongs to lapha okhuliswe khona,nxa unguMoyo weSindebele uyazi amasiko esindebele lesishona leso ungasazi,i guess uliNdebele but ma ukhuliswe ngesiShona leso then uyazi isiko lesishona then uyilo,but abantu nje generally-ONE THING.Jus different cultures.

wumbono wami nje lo.


i love this site
Zela #34119 06/21/07 06:39 AM
Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
Zwangendaba

Wena wekunene!
Wena waphakade!
Wena wetive!Iqiniso yiqiniso. O-Moyo badabuka emaShoneni, just like amaKalanga edabuka emaShoneni. There?s no shame in the fact that oMoyo ngamaShona. It doesn?t demean or depreciate them as people.

AbakwaSibanda. I never said abakwaSibanda baphuma eBotswana. I said, ngokwendabuko bangabe Tswana. AbeTswana are not only in Botswana. Stoan Seete of Bongo Maffin is not from Botswana. The North West of Mzansi (where the Tswana people reside) is certainly not Botswana.

Another point of correction. The number 8 ngesiZulu esiqondile is: isishiyagalombili and not ISIBHOZO as you allege. Your allegation is devoid of truth and futhi izodukisa abantu, bafunde isiZulu sakho esibheke eceleni. Isibhozo yigama lesiXhosa baba.


uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!
Joined: Jan 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Jan 2005
Posts: 195
Mina engithanda ukuthi uZwangendaba acace kukho yikuthi AmaKalanga lamaKaranga angabe engahlobananga na?

Impikiswano yenu zinsizwa ivula amehlo, qhubekani liqwaqwazana, okwakhathesi uZwangendaba usethole 8 out of 10, uMnto 7 out of 10.

Joined: Oct 2003
Posts: 405
S
Nduna
Offline
Nduna
S
Joined: Oct 2003
Posts: 405
Zuluboy, ubosebenz' ubuye! Kodwa kunjani ukuphila, ngiyabona usu 'back-spinile' lemibono yakho ekhontrovetshali.
Kodwa-ke, ukuba khontrovetshali kwakho ngabe yikuzama uku emphasiser your 'difference' from the rest of us amaNdebele I wonder?

Unga fosteli abantu, yeka babe yilokhu abayikho khona, njengoba nawe izolo ubungum' Ndebele namhla ungum' Zulu nje. Kunjalo-nje, ibambe mfanakithi, ungay'yeki.Sebenza!


Impi iyoz'ilwe nini? Yithi umgoqo ovimb'esangweni!
Joined: May 2003
Posts: 31
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: May 2003
Posts: 31
Kuyangijabulisa kakhulu ukuzwa ukuthi ngensuku zalamhlnje kusekhona abantu abalolwazi olungaka, PROVIDED YOU ARE NOT FOOLING US. Mina ngokwami angali njalo angivumi ukuthi abako Moyo bayiwuphi umhlobo kumbe hatshi. Njengo Moyo nje kudala lamingifisa ukuthi ngazi imvelaphi yalesisibongo. Ngikengabase Salisbury ekuqaleni kwama90s, ngahlanga lenye indoda ebivela eTanzania ngezwa engitshela ukuthi bagcwele abako Moyo lakhonangale kubo eTanzania. Kambe kungayikho okwaqhamuka khona amaShona na? EMalawi khona angibali. Into engijabulisayo yikuthi lababantu bakoMoyo irregardless of which ever language or culture they are affiliated to, they are all similar. Majority man are slender and majority women are just too talkative and they have a problem with finding Mr. right. The women are too bossy in short. If there is any other Moyo reading this engangifakazela. Lapha ngitsho iMoyo etholaka accross what ever tribal differences. In short what I'm saying is that, Moyo is ONE but I can not confirm the origions. Thina abako Moyo singama "COLURED"


My Work Is An Endless Art Of Discovery Reflective Thinking Guided By My Ancestral Spirits.
Joined: Feb 2004
Posts: 237
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Feb 2004
Posts: 237
I have never heard one man talk a load of bullcrap like you do.

"Moyo is of Shona origins. A heart is mwoyo in Shona. These people are undisputedly of Shona extraction. Their totem is Vuma balanda (ngesiNdebele)or Vuma varanda in Shona. Kubuye kuthiwe ngo mageza ngobisi or mageza nemukaka. Kushukuthi oMoyo basesiNdebeleni baseyinto yinye namaShona. They're one & bakhonza idlozi linye! They only came to be part of Mntungwa's nation by assimilation. UMntungwa kaMbulazi absorbed the Moyo from the conquered Shona & henceforth they became amaHole, a part of the Ndebele, alongside the Enhla nathi abeNguni"

At times one would be foolish enough to take your word as you sometimes make yourself come across as very well informed. It makes me furious at times when I read idiotic posts like yours. But, I suppose this is the whole point of having a forum like this; that we can take comfort in listening to idiots like you entertain us.

Listen to me now and listen good. Us MOYOs are Ndebele like any other. Most of us singama Lozwi (derived form Rozwi). I am sure you know the dynamics of the Ndebele state so I shall not delve into that much detail, or maybe you don?t?

We might be amaHole but we are still part of Mthwakazi. Ndebeles are not Zulus. Ndebeles are Ndebeles. I think that is where you confuse yourself ndoda.To say that we are Shona through and through is an insult. Sibandas, Ndlovus, Ncubes, Dubes, Moyos, Mpofus, etc? Are all amaHole and a big part of Mthwakazi at that.

I wish I had more time to discuss!
Talk is cheap...
Mthoko #34126 06/21/07 11:46 AM
Joined: Nov 2003
Posts: 44
N
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
N
Joined: Nov 2003
Posts: 44
Heyi kuyashisa laphekhaya, I think we are now missing our point of discission here Lapha sidingukwazi ngemvelaphi/lomdabuko wesibongo sakoMoyo and i think we all directly and indirectly agree on one thing IT COMES FROM SHONA ORIGIN, Zwangs said amaLozwi Umtho says Rozwi(akusiso isitshonalesi Mtho?)Kodwa ngokuguquka komhlaba baphela ubushona ngoba sekuhlangenwe namaNdebele ngemva kokuthunja kwabokhokho bakoMoyo ngokunjalo bakhona abesishoneni, malawian,tanzaninian nabesintwini njengoba umfowethu eshilo ngaphezulu abangabakoMoyo.Ngokubona kwami sonke siyavumelana noMntongenakudla ukuthi originally its from Shonas which makes you Moyo guys no-less Ndebele as some of you dont even know isiShona.In short ngithi uMoyo wakoMthwakazi nguMthwakazian finish and klaar. Welcome back Shamase


Phambili ngobuNdebele bafowethu baFowethu nabo Dade
Page 2 of 28 1 2 3 4 27 28

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.026s Queries: 35 (0.008s) Memory: 0.6868 MB (Peak: 1.5016 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 18:07:32 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS