Mthwakazi om'hle,
Nansi indaba bakwethu!
URon Paul uyibeka injalo indaba !!!

http://www.lewrockwell.com/paul/paul303.html

Kodwa umhlaba lo, ngamasimba wodwa kuphela, ngiqinisile!
Koze kube nini????

olithandayo,
Omnyama.