Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 30 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 2 of 2 1 2
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Nduna
*****
OP Offline
Nduna
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Abadala bathi uthango lwevila ngammeva.Abantu kabafunde ukwehlisa imimoya ngoba uthukuthelo lolaka kusuke kweqe kudunge umqondo womuntu kepha kufiphaze lomkhumbulo wakhe.lndikimba yalesisahluko ibinye nje qha njalo iqonde nta njengosolobhoni.Umbuzo ubusithi nje,ngamanye amazwi,'kungaba kubangelwa yini ukuthi phose ngazozonke inkathi zokhetho lwamalunga edale lwephalamende iziqinti lezi,Gwanda South, Beitbridge, zona zisheshe zikhethe ilunga leZanu pf kukanti umkhono wemaNdebeleni jikelele uyalikhafula lelibandla?'
Yikho ke isiqokoqela saloludaba yikucubungula nje bucayi imbangela yalokhu. Laba abasebeza bethwele imikhono kanye lemikhonto bona bahlomele iphi impi?. Sinye nje isikhulumi esizame ukuletha umbono waso kodwa abanye basuke bashikisha phezu kwaso saqonqothwane igqhiha lendlela. Asehliseni umoya.Phansi ngodlame.lnjobo enhle ngethungelwa ebandla.Sicela imibono yabantu ekhaliphileyo hatshi ukuza ukuze ninda abantu ngegazi lenyama bengayidlanga.My teacher used to tell me never to criticise people's personalities but to counteract their opinions whenever i feel their views are at loggerheads with mine.


Masiyephambili!
To err is humane..But when the eraser wears out ahead of the pencil,you are overdoing it.
lgeja libuya nenkankula
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
vovo mfo kunjani. angiyazi mina ipolitiki futhi angifuni nokuyazi. kungani wena ukhetha ukuphendula eminye imibuzo eminye uyiziba? awunaqiniso ndoda. ukuthi yi 50 what what per what akusho lutho. niwufake nini lomthetho? uhloseni? igama lakho incazelo yalo ithini? uthini ngakuphuma ngaphansi kwamatshona?

lento yenu yokucabanga ukuthi umuntu wonke kufanele azi deep politics ingumbedo nje. it is a shame to hear your god mugabe insulting the west while he copies all that is western. lesilungu asazisa kangaka akusisiwestern leso. iphalamende lenu imbala is it not a western ideology?

Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
Originally Posted by mninimuzi
Laba abasebeza bethwele imikhono kanye lemikhonto bona bahlomele iphi impi?. Sinye nje isikhulumi esizame ukuletha umbono waso kodwa abanye basuke bashikisha phezu kwaso saqonqothwane igqhiha lendlela. Asehliseni umoya.Phansi ngodlame.lnjobo enhle ngethungelwa ebandla.Sicela imibono yabantu ekhaliphileyo hatshi ukuza ukuze ninda abantu ngegazi lenyama bengayidlanga.My teacher used to tell me never to criticise people's personalities but to counteract their opinions whenever i feel their views are at loggerheads with mine.

Mninimuzi uphila njani
Mfo angazi noma uyananzelela siphakathi kwayo 'intumbane'. Lapha nje ongathola idebate ekahle kumhlazana uMthwakazi exoxa lowakwabo, noma ishona or isimeli samashona sixoxa lowakwabo.
As I see it Inkundla is a real society noma nje sisebulenjini okwamanje. Ma ekhona odinga ukubona asimamele kancane sithi ukufika kulelithuba lokuthi sesihlangana ngokugcweleyo on mother earth beqhube bekhuluma kanje ondodakuqina.Uzoyibona impi le obuza ngayo ukuthi iphi.
Mina ngokwami I look at inkundla as areal society noma abanye beyibona njenge-site its ok, let them treat it as such because that is what it is anyway. Experience has taught me that wherever there is more than one person there would be more than one different opinions. Usually when people debate each of them may fluctuate between the ranges of different emotions.

So u will find here people laugh, appreciate one another and some even go to the extent of ukuhlambaza. Friendships develop, enemity also develops. Fights will also ensue. It would be unrealistic to expect people/enemies not to fight. Some of us have expressed real danger to our lives and others have denied that. To make matters worse some stuff being debated is politics.

It has been said many a times that in debate you dont tackle the man but his ideas. So gathered in this site are real people facing real problems, but also in the midst of them,a peverted group that deny other people s problems. I think it would be asking an awful lot for such people not to fight. If someone was a threat to your very existence would you not fight for your survival? Therefore if someone is not respecting my livelihood why should I observe poxy debate ground rules?

What debate is it when someone is always anti MTHWAKAZI? To me that is war. If it is plain debate then there is every room to be unrealistic, it is permissible, it shd not become an issue if one becomes unrealistic. In which case there is no point accusing anyone of being unrealistic when people have spoken about their dreams as Mthwakazi. Really no point as the topics or arguement lines would have been made up anyway. But when we discuss real problems like the GP- THERE IS NO ROOM TO BE UNREALISTIC. Thats why when we speak of our dreams they begin to say we are unrealistic because even they know deep down in their hard hearts that this place is real and has real problems and therfore needs real solutions. In simple debates you dont have to be realistic.

The peddlers of the GP KNOW IT THEMSELVES. Thats why they attempt to outsmart us by saying 'tackle not the man but his idea' They are merely trying to protect themselves. Thats purely a zanu strategy, to offer one an olive branch and when you respond they crush you on the head.(unity accord, 1987), they say dont kill debate and from there they go on to wipe out the whole nation. How long in zim they sang about no nepotism and they went on to practice it in broad daylight. On paper they say no tribalism while behind doors they are hell bent on implementing the GP. Once beaten twice shy, so mina Mthwentwehlaba1 angifihleli muntu ngiyathso manje phakathi komphakathi- dont tackle the idea anymore, tackle the man.

I remain civil,polite, I dont attack but I defend. Mthwakazi is not attacking but is moulding a defensive strategy, and I strongly believe sometimes the best way to defend is to attack. The ideas themselves are very safe objects, until the man implements them on you. So tackle the man! You will know them by their hatred towards anything that goes by the name Mthwakazi.

Those that want debate carry on, as for me I dont think so. I am at war. Angisigwala njalo, angenzi izinto ngicatshile, I know thats what everybody else is doing but they are hiding behind 'public' correctness. FEYA FEYA okubhalwe ngabantu abathize la enkundleni angitshoni ngibala ngithi kuright konke. I agree with the man and not his ideas. When battle lines are drawn, there is no more logic. One just has to take sides. What do you think it means when big old men come round and say there is no crisis in zim? I ts a time of war, you have to know your own. Or is it Mthwakazi only who must not know his own? Even a dog knows its owner. Someone has to learn to tell the truth, lingabe lilokhu lisivala amehlo ngamasweet-nothings coupled political correctness which is making us more and more irrelevant by each day to our cause. Everybody is playing their cards under the table and come round asking Mthwakazi to play her cards on the table.For how long will this continue, Mthwakazi being taken for a ride again and again and again? EVERYBODY IS THROWING TANTRUMS BUT uMTHWAKAZI NGUYE YEDWA OKUFANELE EHLISE UMOYA, WHY?

Originally Posted by Jazelindizayo
This is the usual paralysis of analysis that is fast becoming the trademark of many in this site.Originally Posted by Jazelindizayo
It is this same flawed mentality that has allowed rigging of elections to take place kwaMgots- rigging would not be possible without a baseline on which to build upon. Has Mugabe rigged elections in his favour in these three constituences? Probably not forthe following reasons- there is nothing outstanding about these three places - so why rig there and not the rest of Matebeland? This is based on the premise that one rigs elections to win them - then ZPF would be the first party in the history of rigging to rig election in order to lose seats as it regularly does in Matebeleland!

Aliboni ukuthi konke lokhu yibumbulu kuphela, ukukhangelela abantu phansi, ingqondo zezanu kuphela. Umuntu kuzwa ngujazi kuphela la emhlabeni. Thina abanye asikwanisi lokho.


Last edited by MTHWENTWEHLABA1; 07/18/08 11:11 AM.

HLABA-1-AT A TIME
Joined: May 2008
Posts: 53
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 53
Singamzonda uJazi,Simbize ngawo wonke amagama amabi ngoba he differs vastly with some post here, kodwa sometimes lobaba, uyafaka umbono ojulile, njalo enolwazi olusezingeni.please read his posting again, i know i will subject to insults and slurs, but you cant keep a good man down.
madoda mina ngihlala egwanda south, ngasuka koGodlwayo ngakhela khona eMajahundeni, i will shed little light about why zanu gets more votes especially in gwanda south.abantu abanengi kuleya ndawo bayabesaba ubob wabashaya kakhulu ngesikhathi seGukura, njalo inengi ngamagwala, abanye ngabathengisi, so akuthenjwana.
They would rather please him and suffer quietly ngoba basuke bacange kungenzeka ayilethe umgaba eynye igukura.
abantu bakhathele ngoba kungathi there is no this monster going.
angazi ke ukuthi why insiza and bbridge bemvotela, mhlawumbe yikuthi igukura ayingenanga.

Joined: Feb 2008
Posts: 163
L
Ngqwele
Offline
Ngqwele
L
Joined: Feb 2008
Posts: 163
Nejana, lapha ulibekile iqiniso mnumzane...


Novus Ordo Seclorum
Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
Originally Posted by lvovo
Nejana, lapha ulibekile iqiniso mnumzane...
Originally Posted by nejana
Singamzonda uJazi,Simbize ngawo wonke amagama amabi ngoba he differs vastly with some post here, kodwa sometimes lobaba, uyafaka umbono ojulile, njalo enolwazi olusezingeni.please read his posting again, i know i will subject to insults and slurs, but you cant keep a good man down.


Originally Posted by lvovo
Originally Posted by Jazelindizayo
The underlying misconception here is that one should always show same loyalty i.e always vote for say the MDC or ZPF regardless of what it is that those two parties have to offer. In other words the loyality that one shows to one's football team is the same loyalty that one should show to a political party come election time ! That loyalty being blind, unquestioning and undying through thick and thin! We come to where we are now precisely because of this flawed mentality.

Your comments are refreshing.


its not about iqiniso or amanga, that is not the issue.The baseline is that we are here to conscentise every Mthwakazian about our situation and the pursuance of our independence from the Shona. jazi denies all our problems, he says its not true. Ivovo is always antiMTHWAKAZI but ungani uyafihla. That is why ivovo has failed to answer a simple question like 'wena uthini ngokuthi sisuke ngaphansi kwamashona' Esikwalayo yikuthi liduhise abantu bakithi lithi akula marginalisation. Anybody is able to say bits of truth here and there somewhere down the line.Even mgabe says,we dont want recolonisation yes its true we dont want it, the west has a wayward foreign policy, yes we all know that, we sacrificed so much for the liberation struggle, yes its true but all that is not what we are talking about mgabe, people are saying we dont want you anymore.Nejana came ngokuhlambaza straight away, high minded and inaccessible and this combination does not surprise many anyway. Akumangalisi ma uBiti supports itruth kaMORGAN AND MGABE S CRONIES standing by mgabe. So vele lingasitsheli ngeqiniso likajazi nguboss wenu, so lami kangibe loboss wami ngokuthanda kwami.We vovo kungayeka njani ukuba refreshing kulotshwe ngumgabe mr jonathan moyo. Yikho ngithe vele idebate eletshayina phakathi ayifiki ndawo. YINI LINGAHAMBI KUMA SITE ESITSHAYINENI, NOMA LISITHI ALISIWO BUT INHLIZIYO ZENU NGEZAMASHONA period.Last edited by MTHWENTWEHLABA1; 07/18/08 09:55 PM.

HLABA-1-AT A TIME
Joined: Apr 2008
Posts: 16
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Apr 2008
Posts: 16
inkinga ngabantu abafana nawe Mthwentwehlaba yikuthi Itshona ulizonda laku internet maliqamuka emthonjeni nguwena ohamba phambili ukulemukela ushesha uguqukele olimini lwakwe ukhombise ukuleyamukhela!

Last edited by mpho1; 08/03/08 05:54 PM.
Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
Yes Mpho
Ngithemba ukahle mina ngisaphila. I do believe that there is no one who is perfect. So lami I expect abangithandayo bake bengidonsele ngasese la engiphambanisa khona. Its not a nice feeling but I m ruthlessly teaching myself to learn to accept correction. So ma ulakho ofuna ukungincweba indlebe ngakho I m ready to listen. What have I done? What do you suggest I should do? Thanking you in anticipation.


HLABA-1-AT A TIME
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
NEJANE MNTAKABABA PHILA LAMI NGIYA PHILA MFOWETHU.INDABA LE OYIKHULUMAYO YOKUTHI ABANTU BASEGWANDA BATSHAYWA KAKHULU YIGUKULAWNDI YIYO EYENZA UKUTHI BAVOTELE IZANU AYIKHO BABA WAMI, CHECK THI ONE MINA I`M FROM KEZI MAPHISA.DURING THAT TIME YOKUTSHAYWA KWABANTU NGAMATSHONA I WAS AGROWN MAN.MANY PEOPLE DIED THAT TIME EMAPHISA ABANYE BANYAMALALA NDODA BUT EVEN NOW GO THERE AND TALK ABOUT ANYTHING TO DO WITH ZANU YOU`LL SEE THE REACTION OF PEOPLE WHO WERE BEATEN BY THESE DOGS.UKUVOTELA IZANU ITS NIOT UKUTHI PEOPLE ARE AFRAID OR WHAT MINA ANGATHI KULOBUTHENGISI OF SOME SORT.ANGAZI UKUTHI AMADODA AYIBONA NJANI LENTO.SUERLY THERE ARE NOT THE ONLY PEOPLE WHO WERE BEATEN.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Page 2 of 2 1 2

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.024s Queries: 34 (0.009s) Memory: 0.6765 MB (Peak: 1.5016 MB) Data Comp: Off Server Time: 2023-06-07 11:55:08 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS