Salibonani bakithi, ngithemba liphilile lonke. Bakithi nxa kulomuntu ole Honours Degree ele Food Processing Technology, Applied Biology, Biochemistry or any related Honours Degree ongabe ethanda iAcademia, mazise aAplayele eHarare Institute of Technology. Badinga ama Assistant Lecturers ku dept eyeFood Processing Tech. Kanthi lamanye ama Depts aye Industrial and Manufacturing Engineering, Chemical Process Engineering, leElectronic Engineering adinga ama Assistant Lecturers lemaLecturers. Abasa advertise ngoba phela besazi ukuthi akula mali, hatshi eyokuadvataiza kudwa ngitsho iholo.

Ubuhle-nje yikuthi kukhanya nxa ufuna ukuqubeka ngemfundo awulutho ukuthola iScholarship. Bakhona sibili abasemazweni bequbeka ngezifundo zabo sikhuluma kanje.

Ngicela njalo ukuthi nxa kulomuntu omaziyo oseChaina (whether working or studying) nxa kusenza, ungithinthe kuPM, kulezinye izinto engifuna ukuzazi ngeChaina. Kazidingi iGoogle zidinga umuntu ovele ephila khonale.

Sorry for the mischievous subject, grin grin grin ngiswele ukuthi ngithini. But I thought this subject would, somehow, donsela abanengi phakathi kweTread le.


Ngiyabonga Mthwakazi.