Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 63 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 4 1 2 3 4
Joined: Aug 2008
Posts: 21
D
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
D
Joined: Aug 2008
Posts: 21
ncedani mthwakazi omuhle, ngiyeza egoli ngakho ngicelani ama translations awalezizinto!
1. uku "qhoba"ie ukuqhoba ithambo yikwenzani ngesizulu.
2. ikhuba ie ikhuba lokulima/elokuhlakula
3. i "hara" i eyoku "hara"
4. izigwenxa
5. uku"gagasa"
6. umuntu othanda ukudla ie in ndebele "isihwaba"
7. amacimbi
8. uxakuxaku
9. inkobe
10. umxhanxa
11. umumbu
12. unyawuthi
13. umuntu o"manka utshwala" ie i "monkie"
14. ungcolingcoli ie intombazana/inkazana engagezio ie most likely ehlala e"old-magwegwe" e "loose" kodwa engasiso sifebe esiyithengisayo!
15 umqokolo
16. isiyelele
17. nxa
18. i "framatshina" i flying machine ie aeroplane
19. yini uphuthu?yisitshwala?
20. amaqebelengwana!


topela tobona
Joined: Jan 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Jan 2005
Posts: 195
dubelamadube]ncedani mthwakazi omuhle, ngiyeza egoli ngakho ngicelani ama translations awalezizinto!
1. uku "qhoba"ie ukuqhoba ithambo yikwenzani ngesizulu..>>
2. ikhuba ie ikhuba lokulima/elokuhlakula>>> igeja
3. i "hara" i eyoku "hara".>>> iharafu (Goli tali)
4. izigwenxa>>>>> amagwegwe
5. uku"gagasa" >>>ngingiza
6. umuntu othanda ukudla ie in ndebele "isihwaba" >>>igovu
7. amacimbi>>>> amacimbi
8. uxakuxaku>>>> chewing gum
9. inkobe>>>> inkobe
10. umxhanxa>>>>
11. umumbu>>>> umbila
12. unyawuthi>>>>>
13. umuntu o"manka utshwala" ie i "monkie">>>>monkey
14. ungcolingcoli ie intombazana/inkazana engagezio ie >>> inuku
15 umqokolo>>>> umtsetse (Goli Tali)
16. isiyelele>>>>> Shona
17. nxa
18. i "framatshina" i flying machine ie aeroplane>>>> ibhanoyi
19. yini uphuthu?yisitshwala?>>> uphuthu
20. amaqebelengwana!

Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ngizazama lami ukukusiza kwambalwa:

8. uxakuxaku: Tshaphisi
10. umxhanxa: Ugwadl'one-soup
14. ungcolingcoli ie intombazana/inkazana engageziyo ie most likely ehlala e"old-magwegwe" e "loose" kodwa engasiso sifebe esiyithengisayo!: Zoneni intombi zaseMagwegwe, ekubeni ubuthe ngeze "Mbare" bengizothi " [color:#FF6666] Mahotshanyana"[/color]
17. nxa: ma

Kusenamanye okufuze uwazi ukuze ungadiphothwa. Zama ukudinga incazelo yawo:
itekisi
is'khokho
lutho
ziwa kuphi
sho
snax


>>Aspire to Inspire before you Expire<<
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
O00ps ngicitshe ngalibala amanye aqakathekileyo okufuze uwazi nomakanjani:
Umuroho
amagwinya
Kgalema
Mediator Thabo
Gumba Gumba
acher
tshakhalakha


>>Aspire to Inspire before you Expire<<
Joined: Sep 2007
Posts: 32
D
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
D
Joined: Sep 2007
Posts: 32
Originally Posted by dubelamadube
ncedani mthwakazi omuhle, ngiyeza egoli ngakho ngicelani ama translations awalezizinto!
1. uku "qhoba"ie ukuqhoba ithambo yikwenzani ngesizulu - UKUKHUKHUZA ITHAMBO.
2. ikhuba ie ikhuba lokulima/elokuhlakula- PLOUGH OX DRAWN
3. i "hara" i eyoku "hara"- HALA EDOSWA ZIKABI
4. izigwenxa-RACKETS
5. uku"gagasa"-STAMARING
6. umuntu othanda ukudla ie in ndebele "isihwaba"-FLAT BUMS
7. amacimbi-CATAPILLA
8. uxakuxaku- AFRICAN CHEWING GUM
9. inkobe- BEANS
10. umxhanxa- LOMXHAXHA
11. umumbu-COBE-SWEET CORNE
12. unyawuthi-SOGAM
13. umuntu o"manka utshwala" ie i "monkie"
14. ungcolingcoli ie intombazana/inkazana engagezio ie-UNTIDY YOUND
most likely ehlala e"old-magwegwe" e "loose" kodwa engasiso sifebe esiyithengisayo!
15 umqokolo- THE MQOKOLO
16. isiyelele-SEMI MADNESS
17. nxa-FOR SAKE!
18. i "framatshina" i flying machine ie aeroplane-dIZA MUCHINA
19. yini uphuthu?yisitshwala?-THICK PORIDGE
20. amaqebelengwana!- THE MAQHEBENGELENGWANA

Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
mntakababa phila lami ngiyaphila nxa ufuna ukuza egoli ndoda woza egoli indaba yelanguage lo oyifunayo ayisebenzi phela lapha sekwagcwala amandebele wena leso sizulu sakhona uzasikhuluma lobani lokho okwaziyo ngesindebele ukubize kunjalo ndoda there is nothing special ngokuba kuleli lizwe okungakwenza ukuthi ukhulume njengabanikazi amapholisa ayakubopha kuphela lesizulu leso woz `egoli ndoda ungesabi lutho.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Feb 2008
Posts: 163
L
Ngqwele
Offline
Ngqwele
L
Joined: Feb 2008
Posts: 163
I am proud of ubuNdebele bami, ngeze neze ngantshintsha ngikhulume ulimi lomunye umuntu. Angithembi ukuthi kumele sizeyise ngolimi lwethu. I guess abantu kumele besiqhenye ngolimi lwabo, isizulu lesi esathi ukubuya!!!!!!! Madoda abesuthu bazikhulumela esakibo, amaphedi angikhulumi langawo ngoba wena mzulunyana ayakweyisa. Yana ePitoli ema kombini benza kusengathi isiZulu kabasazi. Asiziqhenyeni ngobuNdebele bethu.

Woza eGoli ndoda uzokhuluma ngesiNdebele.

Ngiyabonga


Novus Ordo Seclorum
Joined: Jun 2008
Posts: 170
M
Ngqwele
*
Offline
Ngqwele
*
M
Joined: Jun 2008
Posts: 170
its a matter of communication and communicating baba not a matter of pride!!if one speaks isindebele in mthwakazi, it wouldn't make sense for him to speak sona in gaberone, in jozi, or even kwazulu ngoba abantu bangkhona abasazi!!!so i "pride" ingena ngaphi khonalapha? there is a difference between pride and ignorance or stupidity!!isipedi lesisotho uzasazela ngaphi yena engasazi isizulu, a language nearest to his/her mother tongue??
imagine ungathi nginika ingqamu, wubani ozakwazi ukuthi ukhuluma ngani? even ungathi "inkomo zikababa", amaZulu angeke akwazi ukuthi lo"mvenda"uthini!!(kuthiwa "izinkomo za baba")!!

Last edited by mpumelelo101; 10/13/08 11:25 AM.

those who don't use their freedom to fight for their freedom will lose their freedom!!
Joined: Feb 2008
Posts: 163
L
Ngqwele
Offline
Ngqwele
L
Joined: Feb 2008
Posts: 163
Thanx mpumelelo101.


Novus Ordo Seclorum
Joined: Jul 2007
Posts: 2
L
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
L
Joined: Jul 2007
Posts: 2
kunjani mfowethu

my advise is that ejoli they speak jozi language. its influanced by many languages. so if u are planning to come this side u must just pack your bags and boarder a bus. myself i have been fortunate to travel across south africa including places like mpumalanga, kwazulu natal and eastern cape. if you know the zulu history. it is clearly reflected when you travel across kwazulu natal. what am saying is zulu language is an ambrella word for minor similar but diffirent languages spoken in kwazulu i.e. isintungwa,isizulu etc.for example if you are asking for somebody in Joburg and around they say "uphi/ukuphi" , in Petermariburg to Durban they say "ulaphi" as you move towards swaziland i.e. places like ngwavuma, mkhuze etc they say "ungaphi". actual in KZn zulu is placified into three main groups i.e. northen zulu(spoken in zululand), Southern zulu Spoken in (Durban). you find that people from KZN whom my fortunate to be working with them also struggle to understand jozi language and fulley understands my pure ndebele. for a start juss try to remove borrowed words from your ndebele such as "kwana, mayinini,etc and replace it with correct ndebele words ican assure you that becomes 99% pure zulu in northen zulu. this i speaking from experience. second u need 2 come physically and leran the joburg slang bite by bite

Joined: Jan 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Jan 2005
Posts: 195
Mpume
Uma ungathi inkomo zikababa, amaZulu ayakuzwa ukuthi uthini ngoba kuyisiZulu lokhu, uyaphazama uma uthi "izinkomo za baba" kuthiwa "izinkomo zobaba".

Joined: Jan 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Jan 2005
Posts: 195
Musa ukulahlekisa nokudukisa abantu, kumqoka ukuthi basifunde isiZulu, njalo uma usifundile ngendlela eqondile uyakwazi ukuphepha emapoyiseni. Kodwa ngaphezu kwalokhu sizokhumbula ukuthi isTshona sesamane saxutshwa nolimi lwethu, yikho uma kumele sizikhulule ekugqilazweni ngokwesiko nangokolimi kufanele sithuthukise isiNdebele ngolimi lwesiZulu.

Joined: Jan 2008
Posts: 121
S
Ngqwele
Offline
Ngqwele
S
Joined: Jan 2008
Posts: 121
Baba Dube,
Inhloso yakho nale-translation yini?
Uthanda ukuthi lamagama abafowethu nodade bawatolikele kuluphi ulimi?
Ngabe mhlawumbe uzimisele ngokuthi sikwelekelele ukuthi wephule umthetho na?


iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Lapha uchasisile kamhlophe Libha.

Li Zwangendaba.

Joined: Aug 2008
Posts: 21
D
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
D
Joined: Aug 2008
Posts: 21
Originally Posted by Skhotha
Baba Dube,
Inhloso yakho nale-translation yini?
Ngabe mhlawumbe uzimisele ngokuthi sikwelekelele ukuthi wephule umthetho na?
umhlolo enkundleni!!!sekuphenywa nxa umuntu efuna ukulolonga isizulu? sokuyikuphula umthetho uma umuntu efuna ukufunda isizulu?
ingaba yini inhloso yokufuna ukwazi ukukhuluma isizulu ngaphandle kokufuna uku communicator kahle labantu abasizwisisayo?

if ukhuluma ngoku"diphothwa", angifuni kuzibambisa ngamapholisa "linguistically" because ngehluleke ukukhuluma ulimi olu"south african" by using words such as "ezika", iframatshina,ukhulu,sengi-instead of (sengika-), inyembezi(izinyembezi), i castle(i khasela), phansi/downside(ezansi) etc!!! i discovered ukuthi spoken zulu is no way near spoken ndebele ngoba amagama amanengi awesindebele are spoken "khalanga-lly" hence one has to adapt!!

Last edited by dubelamadube; 10/15/08 11:32 AM.

topela tobona
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
angimlahlekisi


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
angimlahlekisi ngitsho mfowethu ngimtshela into eyiyo ngempela thina sizikhulumela sona isindebele lesi la esihamba khona ngile more than five years ngingakaze ngibotshwe ngoba ngingasazi isizulu kumanje angisazi kodwa ngisase goli lamnje and ngisazohlala another more years of course a few words angazifunda for communication with other people not ukuthi angaderpotwa that is out baba baningi bebotshwa besikhuluma leso sizulu beze basiqamule bethi bazama ukubalekela amapholisa.FOR COMMUNICATION I AGREE HE CAN LEARN A FEW WORDS BUT NOT FOR AVOIDING DEPORTATION OR BEING ARRESTED FOR ID.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Aug 2008
Posts: 13
S
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
S
Joined: Aug 2008
Posts: 13
Khumbula mfowethu ukuthi umlilo uyavutha ngapha egoli awubhebhi. Bangakhuz' imihlol' abantu!

I believe one has to learn to adapt and adjust to the evironment akuyo. Its not about learning isiZulu but its about communicating kahle with people. Dont you think as uMthwakazi we are lucky ngoba siyazi about these many different dialects of the Nguni language. You will never get lost no matter where you go within isizwe samaNguni sonkana. UmZulu will, for example, get confused if engafika kithi ePlumtree azwe sisithi umlilo uyabhebha!
I personally feel ukuthi isiNdebele is a very rich language and as uMthwakazi we are better placed to understand all other Nguni dialects than any other tribe in southern Africa!

Joined: Jun 2008
Posts: 170
M
Ngqwele
*
Offline
Ngqwele
*
M
Joined: Jun 2008
Posts: 170
arrested for not having an ID!this sounds like a dailysun headline!!MAYBE EGOLI maar hayi lana(lapha) ethekwini.

personally i believe if you are in rome act like a roman(unless you are shona, bcoz you have no option!!)

i dubelamadube lizikhulumela ngothando lokufuna ukufunda isizulu and abantu bagcwaliganga uttering irrelavant things!!
amacimbi ngamasonja or something like that!!!
nxa=uma

Last edited by mpumelelo101; 10/15/08 02:19 PM.

those who don't use their freedom to fight for their freedom will lose their freedom!!
Joined: Jan 2008
Posts: 121
S
Ngqwele
Offline
Ngqwele
S
Joined: Jan 2008
Posts: 121
Sanibonani bafowethu nodade, nisaphila nje? Sengathi uSimakade anganigcina. Thina sisaphila eMphangweni.

Dube'limthende umholo munye vo! Nguwena nobungane bakho bhuti.
Isihloko se-thread yakho sikhuluma ngoku-diphothwa ngoba usishilo. Kodwa inqubeko ye-thread sengathi isizama ukuveza ukufana noma umehluko phakathi kwesiNdebele nesiZulu.

Uma ubuzela ukwazi isiZulu nje, sebekuphendulile abanye abafowethu ukuthi isiZulu sihamba ngezigodi. Asikhulumi ngokufana, kwezinye izidawo uzothola ukuthi isiNdebele siqondwa ngqo kodwa kwezinye bangakwexwaya. eGoli kukhona yonke inhlobo yomZulu.

Uma ubuza ngoba unenkolelo yokuthi umZulu noma isiZulu siyisidingo nqange yokuba seGoli cha ushaye phansi. isiZulu asisona isikalo sobuSouth African babantu. Lokhu ungakuthola lapha eNkundleni uma uzinikeza isikhathi.

Ngiyethemba, Dube, ukuthi uyabona lana engisuka khona. Ukhumbule ukuthi isiNdebele is an official language eMzansi!


iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!
Joined: Jun 2008
Posts: 170
M
Ngqwele
*
Offline
Ngqwele
*
M
Joined: Jun 2008
Posts: 170
Originally Posted by Skhotha
Ukhumbule ukuthi isiNdebele is an official language eMzansi!
skhotha mfo, its not that you don't know, you don't get it!!as far as speaking is concerned isiNdebele (sakoBulawayo) is no way near isiZulu, let alone isiNdelele saseMzansi okuyisona i official language!!
never compare isindebele saseMzansi lesako Bulawayo ngoba of all nguni languages, it is the most complicated for mthwakazians, isizulu is the least complicated, followed by isiXhosa, isiSwati and lastly isi"Ndzebele"!!


those who don't use their freedom to fight for their freedom will lose their freedom!!
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Quote
skhotha mfo, its not that you don't know, you don't get it!!as far as speaking is concerned isiNdebele (sakoBulawayo) is no way near isiZulu,...
This is misleading Mpume, isiNdebele saKwaMthwakazi sicishe sifane ncamashi lesiZulu. Ngike ngalwa loSkhotha lapha eNkundleni ngithi ubhala isiNdebele.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Jan 2008
Posts: 121
S
Ngqwele
Offline
Ngqwele
S
Joined: Jan 2008
Posts: 121
Sanibonani bofowethu,
Mpume, kayise, sengiyezwa manje. Phela mina ngazi ukuthi isiZulu yisiZulu, whether there are a few differences between choice of words and/or pronunciation. I thought the same applies to isiNdebele. uxolo kuleyondawo kodwa uDube akocacisa kokuzayo.
Kuyangimangaza lokhu ukungafani kwezilimi. Mina kwasiZulu sakithi siyangiphamba kodwa nesiNdebele etc uzongihleba uzisole.


iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!
Joined: Feb 2008
Posts: 163
L
Ngqwele
Offline
Ngqwele
L
Joined: Feb 2008
Posts: 163
Hatshi bafowethu nabo Dade lingazifundela leso siZulu kodwa mina I encourage abantu ukuba bafunde isiNdebele laso besazi. Mina me fo myself ngiqakathekisa isiNdebele ukwedlula isiZulu. Ma ngisenelisa ukuxoxisana lomZulu mina ngixoxa ngesintu hatshi am fine with it. Ubuhle begoli wukuthi loba ngubani lobani wenelisa ukusebenzisa olwakhe ulimi. Lami ngingaxhamanda ngesami isNdebele bayezwa. Kudala ngisafika eGoli ngangilo mdhlandhla lami owokufunda iziZulu kodwa okwamanje angisaboni ukuthi singanginceda ngani.


Novus Ordo Seclorum
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
mina ngiyamangala ngoba madoda ekhaya isizulu besisifunda esikolweni even if there is adifference incane i have met guys
from kwazulu natal bayamangala isindebele siyafana nolimi lwabo and mina ngazi amacimbi engama cimbi ngesizulu lo mumbu baya hulula njengathi kanti even kunjalo njev laso isindebele lesi lulimi lwethu okufanele siziqhenye ngalo especially la esouth africa kumnandi ukukhululeka ukhulume ulimi lwakho nxa uphakathi kwabantu ukuze bazi ukuthi sikhona isaizwe esithile ezimbabwe phela phela njengoba singakhitshwa kumabonakude yithi okumele sizibonakalise emhlabeni.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Jun 2008
Posts: 59
O
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
O
Joined: Jun 2008
Posts: 59
uyazi mfethu from what i have seen, ukwazi kuqakathekile hatshi ukuhlala emnyameni. the majority for example those abaqala i-xenophobia, abazi imbali yabo hence they dont give a damn about ukuthi ephumaphi and which language you speak. they all think ukuthi kasikhoni ukuthi sithi 'indololwane' ngoba bathi yibo bodwa abakhulumayo.

bengazi ukuthi how we got to be in zim, zambia & malawi trust me ungathola ukuba they will very much understand but unfortunately they are very few who know that.

wena uma ukubo, just set yourself clear ngembali yakho and you will be comfortable, ungalingi uthi ungum-zulu, just tell them ukuthu uliNdebele lamampela elakoBulawayo e-Zim and not a shona period!!


am here in life to set my own milestone thru the guidance of amadlozi naboKhokho bakwethu for a better future engela kuncindezelwa.
Joined: Jun 2008
Posts: 170
M
Ngqwele
*
Offline
Ngqwele
*
M
Joined: Jun 2008
Posts: 170
Originally Posted by Mthakathi27
This is misleading Mpume, isiNdebele saKwaMthwakazi sicishe sifane ncamashi lesiZulu. Ngike ngalwa loSkhotha lapha eNkundleni ngithi ubhala isiNdebele.
i don't like ukudinda ndawonye maar you should have noticed that i said SPOKEN ndebele is NO way NEAR SPOKEN zulu. my emphasis was on "spoken".eg the way amandebele speak u"mduduzi" will easily alert a zulu speaker that what you are speaking is not zulu even though he is famillia with the word mduduzi!

partly, thats why besithi all zimbabweans including amandebele ngamakhalanga because of the way we pronounce "zulu words"(also historically, amakhalanga where the majority of immigrants to egoli since the early 1900s).

i don't know any ndebele word pronounced like a zulu word. from umama, ubaba, ugogo, uhambile, umtwana etc, even the way we pronounce vowels ihlukile!!! note that as far as writting is concerned written-ndebele is 90%written-zulu!!inkinga ibakhona ekukhulumeni ngoba most "joining words" like ezika(-of) are of xhosa+khalangish origin!also negative words like angidlanga, angimbonanga, angihambanga ie the use of -anga is dominant in ndebele than in zulu which uses -ile ie angidlile though -anga is used in a few words!!!

about learning "ZULU" in school, having had some secondary education kwaBulawayo, the emphasis is on "written" zulu!
the way Zulu novels are read and "uhlelo lweSiZulu" is studied, its done in ndebele!!no learner can read a zulu novel in zulu, they read it in ndebele!effectively no Zulu is leant!!


those who don't use their freedom to fight for their freedom will lose their freedom!!
Joined: Feb 2008
Posts: 163
L
Ngqwele
Offline
Ngqwele
L
Joined: Feb 2008
Posts: 163
Sengike ngalalela amaZulu amanengi asuka kwaZulu eNatal, the way the pronounce their words is very much similiar if not same as isiNdebele sikaMzilikazi. Kumane kufane nje. IsiZulu seGoli yiso esisuka sibe yinkinga. If pronounciation is different kanti ama Soul Brothers acula ngalimi bani? Kumane nje kufane lokucula ngesiNdebele. Njengoba omunye umfowethu echazile ukuthi isiZulu i pronounciation yehlukana ngendawo kodwa bayazwana nje ma bexoxa.


Novus Ordo Seclorum
Joined: Jan 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Jan 2005
Posts: 195
Mpumelelo unenkinga engumangaliso, ngieneqinisa ukuthi useseyinfundamakhelo yesiZulu. Mina isiZulu ngisincelile, ngisho ngoba isiNdebele ngisincelile. Mhlawumbe isiNdebele sethu siyehukana njalo,ngoba mina lapho engiphuma khona, isiNdebele esibhalwayo nesikhulunywayo sicishe sifane nesiZulu. Ithi ngikuncebe indlebe ngolwimi lwesingisi, isingisi saseNingizimu neNgilandi nesaseNhla yaseNgilandi sithi ukuhluka ngendlela esikhulunywa ngakhona. Unmuntu ohlala eLiverpool kunzima ukuthi aqondisise Isingisi somuntu ohlala eBrighton. Kodwa lokhu akusho ukuthi isingisisaseNingizimu yaseNgilandi sehlukile kunesaseNhla yaseNgilandi,umahkuko yindlela abaphimisa ngakhona amazwi abo. Kuyefana ke lokhu nolimi lwesiNdebele nesiZulu.
Uma uzothi umuntu ofunda inovel yesiZulu uma enguMndebele akayifundi ngesizulu uchaza ukuthini,awuboni na ukuthi yikufiphala komqondo lokhu? Ngokwazi kwami amagama amaningi awesiZulu akhulunywa ngokufana nawesiNdebele. Hhayi ukukhulunywa nje kuphela kodwa nengcazelo iyefana.

Joined: Jun 2008
Posts: 170
M
Ngqwele
*
Offline
Ngqwele
*
M
Joined: Jun 2008
Posts: 170
Originally Posted by Madlenya
Mpumelelo unenkinga engumangaliso, ...,
Uma uzothi umuntu ofunda inovel yesiZulu uma enguMndebele akayifundi ngesizulu uchaza ukuthini,awuboni na ukuthi yikufiphala komqondo lokhu? Ngokwazi kwami amagama amaningi awesiZulu akhulunywa ngokufana nawesiNdebele. Hhayi ukukhulunywa nje kuphela kodwa nengcazelo iyefana.
listen to what you are saying!!when did i refer to u"mNdebele"??tell me one thing, wubani umfundi okhona ukubala i-novel yesizulu-ie UBHEKA- ngesiZulu??niks!!they read Zulu novels in ndebele, and what do you expect when they are being taught by "shonas"??????
accept the truth man!!!isiZulu esikhulunywayo sehlulile kakhulu nesindebele esikhulunywayo!!!!
the way amandebele speak "umduduzi" will send a zulu(oro a swati) looking for cover!!!!!!!!!!!
inyembezi=izinyembezi
inkomo=izinkomo
inqagala=iqakala
bheka=bona
ukhulu=umkhulu
umama=u..ma

tell me one zulu word which is similary-spoken in ndebele and i will tell you 99 zulu words which are nie near to ndebele even though the spelling is 100% similar!!!!!!!!!!
how can you expect pupils to learn zulu novels when they are being taught by non-bonafide zulu speakers??????


those who don't use their freedom to fight for their freedom will lose their freedom!!
Joined: Jan 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Jan 2005
Posts: 195
Yazi uthi uyisilima somuntu, awusazi isiZulu, yikho uphamazela, uyanhlanhlatha ugcwala indawo yonke. awazilutho uyisithulu nje. Igama elithi bona, liqale nini ukufana negama elithi bheka? ukubona yikubona esiZulwini naseSiNdebeleni, umama ngumama esiZulwini naseSiNdebeleni. Vuka wena sinoko.

Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127

Quote
inyembezi=izinyembezi
inkomo=izinkomo
inqagala=iqakala
bheka=bona
ukhulu=umkhulu
umama=u..ma


HAA ! LIYANGIMANGALISA, sifundo bani lesi?


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127

Quote
inyembezi=izinyembezi
inkomo=izinkomo
inqagala=iqakala
bheka=bona
ukhulu=umkhulu
umama=u..ma


Mpume


Kuyala ukuthi ngithule ngale infundiso yakho yesiZulu . Initiallly I considered it a trivial issue kodwa iSintu ngiyasithanda and I am not apologetic about it. Mina ngizakuthi kuwe angisazi isiZulu kodwa nga fundiswa uHlelo lwesiZulu ngu Titsha Ndlovu 'u Ngwaqa' olwesiNdebele lungakaze lubekhona ngama'80 up to 'O' koBulawayo. Kulelo Hlelo(try to get a copy),uzamangala ukuthi leyonto oyibhalayo iyafana nta leSiNdebeleni ngoba iNyembezi/Zinyembezi, isingular ayidingeki njalo inkomo zami le zinkomo zami kuyafana. My advise to you is that khangela/bheka/see/etc iSiNdebele as a dialect of Zulu. For some good reasons that may be geographical or political ,we Mthwakazians have developed it to a stand alone 'language'but ngicabanga ukuthi iSindebele masiqhubeka it 'bottlenecks' and isiZulu takes over, anyway, at least during our days ngoba even iBhayibhili leSiNdebele salithola ngama late 70's. Imagine ukuthi what kind of literature your parents read. I will also go further and say isiNdebele kwesinye isikhathi siyathanda ukunotha ngamasynonyms ngoba siyacupha from other langauges,(naturally so if you know the history). Lesisifundo sakho is a question of style which you can get in iSiNdebele. IsiZulu in SA silama dialects so dont assume that isiZulu you find where you are geographically located yiso sodwa. For example if you go to one part of KZN you will find i porridge called ilambazi and in the other iyambazi and kuyafana lakoMthwakazi. But if you are in the old Transvaal labo Goli uzwa bethi iporridge ngumdoko(probably yisiZulu esicutshwe esiSuthwini ngoba they call it modogo (pronounced) as mutoho).

IsiNdebele is the only langauge kweziphume kwaZulu which was efficiently preserved. There are words which are in everyday usage but ngesiZulu akhombisa ukujiya kolimi. Compare that with iSiswati, Shangani, Ngoni, Si Ndrebele (Southern Ndebele). I zizwe zonke lezi changed their language ukuthi uShaka angazizwa. Zama ukujula ngesiZulu bhudi njalo wethekelele ezigodini ezehlukeneyo.

Quote
how can you expect pupils to learn zulu novels when they are being taught by non-bonafide zulu speakers??????

Mpume , ayikho nje linto yakho lapha.

You will be surprised ukuthi if you go to Mpumalanga and eGoli that Zulu of yours is taught ngezinye inhlanga . Ngibhala kanje ngilamarelatives(hubby and wife)from ZimTec abakaMthwakazi who are deep down KZN ko Nongoma bafundisa kumaPrimary Schools and their pupils are always the best.Angazi ukuthi wena iSiLungu wasifundiswa ngama bonafides yini. Does it mean ungaya e Melika you will be dysfuntional.

Aku yeke into yakho Mpume.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Jun 2008
Posts: 40
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jun 2008
Posts: 40
Xolani bantu. Lababantu bapha lundoda ilanguage of survival eGoli not a lesson in Zulu which are 2 very different things. Sona iSiZulu leSiNdebele kwehlukene mpela especially ipronounciation lamanye amabala awasafani. especially ispoken. Siyezwana nxa sikhuluma but akusafani. Its easy to tell a Ndebele speaker from a Zulu speaker. even lalaba asebahlala eGoli isikhathi bekhuluma this language elithi yiSiZulu its easy to tell.

Into nje abantu beDiaspora dont understand amasurvival tactics eGoli. Sometimes we use them even though its no longer necessary ngoba safica kunjalo. We are trying to fit in. Its painful being an outsider in such a hostile environment. Kusuka kudala obhudi besebenza ewenela lamakhalanga esettla eHillbrow. Kulezinye izindawo where its necessary to learn this Goli funny language. Kodwa isizulu sebesazi ukuthi okungaMaNdebele kuyasazi. So wena hamba emajawundeni uyefunda isiSotho ingabe isitswana then you become less suspect than a 'Zulu' speaker okilizayo. Mina ngingakhuluma laloSisi waKwaZulu engisharer laye iwofisi uyathi 'Ukhuluma njani isiZulu?' Mina besengimqondisa ukuthi 'Cha ngikhuluma iSiNdebele'. lets just say its similar enough to be recognised but not quite the same. 100 years can make a noticeble difference to a language. Especially if you were colonised ngaMaShona!

Joined: Feb 2008
Posts: 163
L
Ngqwele
Offline
Ngqwele
L
Joined: Feb 2008
Posts: 163
Kengibuze lami lapha, is i pronounciation yesiZulu the same na? IsiZulu seNatal leseGoli siyafana? Is i pronounciation yabantu bonke eNatal the same? Mina sengake ngezwa amaZulu phaqa ekhuluma, ngezwa kwehlukene. Ngisakhumbula ebantu behleka ukuthi abanye basebenzisa igama elithi futhi instead of njalo, sengike ngawezwa amaZulu elisebenzisa lelo gama, kangazi ukuthi balithathelaphi, ngoba ngangike ngezwa kuthiwa kalikho esiZuluzwini but now am convinced lelo gama likhona njalo eNatal bayalisebenzisa. Bengicela abangabe befinyelela ukuthola igagasi loKhozi FM, belizame bengafunda okunengi lapha. Lalela inxoxo ezikhona and conclude wedwa ungayengwa muntu.

Yah this guy ubedinga indlela zoku phila eGoli yikho nje mina ngathi, there is no need coz ngesiNdebele sakhe he is more than safe. He can communicate with anyone. Ngingaxwayisa ukuthi engafundela ukuzwa isipedi, tswana, sotho. Ngoba ama pedi esikhathini awathandi ukukhuluma ngesiZulu, bayabe besithi umZulu lo, wena uzishayela isiNdebele sakho. Funda ukulalela lezi ezinye indimi, ukukhuluma isiZulu, ngesiNdebele sakho uyinqwele ndoda.

Kulabo abenza ulimi lukamama esikolo, bayazi ukuthi uhlelo lweseZulu lesiNdebele luyafana nje. esiZulwini impambosi layo ikhona. IsiZulu lesiNdetshu one and the same thing ekwakhiweni kwamagama. LesiZulwini lakho amagama wokwebolekwa kwezinye indimi akhona njalo manengi. Kambe amaZulu ma ebheke icomputer ayibiza ngagama bani? Amagama okweboleka manengi, kumane kufane lasesiNdebeleni, amagama okwebolekwa maningi. Umahluko usekuthini amagama la, abolekwa evela ngaphi. isitulo - ngithemba lesiZulwini likhona leligama lesihlalo ngoba lithathelwe esibhunwini Stool. Skool - isikolo, ibhulugwe, isitubhu - there is a zulu on my stoep. Kuyafana xathu. Thatha ugwalo luka C.T. Msimang oluthi Kusadliwa Ngoludala uzabona ukuthi umahluko awukho..

Ngizacina ngokuphanyeka lintambo ukuze lifunde, beselisitsho umahluko phakathi kwesiNdebele lesiZulu. By the way its straight from isifundazwe sakwaZulu.

http://www.kznworks.gov.za/Portals/...MO_YESABELO_SEZIMALI_SONYAKA_KA_2008.pdf

This abstract is interesting wish i had the paper. Funda uzizwele ukuthi bathini ngezinye iziqu ezisetshenziswa elimini lwesizulu, which might explain some issues raide by Mpumelelo01. ku, kwo, ko these are examples so isiZulu sikanengi, it now depends ukuthi wena utahnda kuphi after all

Language is dynamic and not static it changes to suit isikhathi. Thats why uzwa abantu bekhuluma ngemi dhanso (dance) ngoku klabha (clubbing). Amagama anjengabo iyadlisa meaning iblind they are now accepted, ngithemba ku next Zulu dictionery azabe esekhona, that shows how dynamic i language can be. isiZulu seJozi lesiZulu seNatal angithembi ukuthi kumana kufane xathu I stand to be corrected.


Novus Ordo Seclorum
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Quote
the way amandebele speak "umduduzi" will send a zulu(oro a swati) looking for cover!!!!!!!!!!!

Cover, what cover manje?

No sane person will look for cover because somebody speak a langauge with an accent. People are more mature than that and obviously they know better Zulu than to look for cover on the call of u Mdu.They know that Zulu is spoken differently. We all speak languages with an accent including those Zulus when they speak Zulu , Swatis when they speak Zulu and thina amaNdebele when we speak Zulu. 'Same applies to the way we ALL speek English. So?

The accent of any language is determined by a multiple of factors eg, geography ,tribe, class, ,level of education, age, audience etc. Sowatans have their Zulu accent which can also be varigated. Just as Mpumalangans and KZNs. Coloureds speak Afrikaans with a different accent from the Boers and they both speak English with a distinct accent but they teach either of the languages. Who has ever looked for cover. Ngubani ibona fide? Like English and other langauges abanzi ,Zulu is diverse and it is ignorance to contain it in a straight jacket the way Mpume does .For the past 20years Ndebeles have created a huge and strong community in eGoli,isigodlo being Zimbrow such that there is no need to crack your head, because , the shops ,butcheries ,nurseries clubs/bars,hair and beuty saloons, fruits/vegs mkts are run ngesiNdebele. I taal uzoyifunda late sewublome lamajita .Why not take a conceited effort to teach SA your SiNdebele esamacimbi and uxakuxaku ngoba the last time I checked Gautengers only get these things from Limpopo province laseZim and amaSA from the majority of provinces abazazi lezizinto. Alike liyeke ukutshotshobala, speak your language NXA kukhona abangakuzwayo bazobuza libacasisele ande vaysivesa! There is a lot that they can learn from us just as we always from them.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Feb 2008
Posts: 163
L
Ngqwele
Offline
Ngqwele
L
Joined: Feb 2008
Posts: 163
Reference is made to my last posting. There is a paragraph where I wanted you guys to look at the prefix ku, kwi, ko. There is a paper unfortunately angilalo which looks at that prefix. Lokhu ngizama ukutshenisa ukuthi isiZulu siyi one kodwa kwehlukana iziqu zamagama, zisehlukana nje ngezigaba ngezigaba.

http://www.ingentaconnect.com/content/nisc/ling/2002/00000020/00000004/art00002?crawler=true

I think lezinsuku we use Zulu as a ambrella language, ikantike esiZulwini bekulamantungwa, amaqhwabe, abakoMthethwa etc etc. Bonke laba labo bebengamaZulu so that also has to be taken into consideration. Ngiyabona


Novus Ordo Seclorum
Joined: Feb 2008
Posts: 80
Emz Offline
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Feb 2008
Posts: 80
lapha singakhamana ngemiphimbo kuze kulamule indlala.

into yakuqala, akula ngitsho loyedwa umZulu owazi isiZulu ongasizwayo isiNdebele and vsv.

okwesibili kulemikhakha emithathu egqamile yamaNdebele azithola eseseMzansi and indengeko zokufunda ulwimi lwesiZulu ziyatshiyana

umkhakha wakuqala ngama-diaspora asuka ngencwadi zaseZimbabwe inengi belingena ngokuvumelekile eSouth Africa , no need for any disguise in language.

owesibili ngama-diaspora asuka eMzansi as South Africans basebelamaphepha alungileyo, lingizwe kahle angikhulumi ngendlela abawathola ngayo/ngazo. laba bangasifunda isiZulu ngoba sebengamaZulu ngokwephepha kodwa akudingeki kakhulu.

owesithathu is the rest of us amadabulap' lama-overstays we have to learn isiZulu sikwazi ukukhulumisana nabaninindawo kulula ke nxa usazi isiNdebele lanxa nje ungezwakala lapha lalaphaya. nxa ukulumkhakha njengami funda isiZulu ungayangeki you are not inferior in any way uzama ukuphila.


maturity is of the mind, not of age, however, the magnitude of one's experiences is a function of age.
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Quote
into yakuqala, akula ngitsho loyedwa umZulu owazi isiZulu ongasizwayo isiNdebele and vsv.

Uyalamula muntu weNkosi uyasinceda. Ngiphinde ngikugcwaliselele ngo kuthi laleyo ndlela okhuluma ngaso leso siZulu (accent and style or preference yoku biza amagama athile eg ukunatha/ukuphuza) if you decide to for survival or conformation reasons ,will be determined by other factors like i geographical location or abantu ovame ukubloma labo/nabo. Kwamanye amaZulu ,ukunatha is acceptable if not an advanced way of articulating oneself kodwa kwabanye amaZulu akaMthwakazi batshetshisa/basheshisa bakuqondise bathi yikuphuza. Minengi imizekeliso/imizekelo. Ma uKwaMashu kumbe eMndeni eSoweto, eMpumalanga kumbe emapulazini aseMgungundlovu you can not stand on the mountain with authority and say yiyo yodwa indlela okukhulunywa ngaso isiZulu. Ibanzi linto .

Sesibanengi kakhulu eSA ikakhulu e Goli. I community kaMthwakazi iqale ukugxila about 20 years ago ibalekela imajinalayzeshini ,i asayilamu yanamahalnje ingakaziwa .Banganani abantwabethu, angithi sesingokhulu. Ngokunjalo asibeni lecebo lathi njengoMthwakazi si inkopharethe the Mthwakazi SiNdebele into the Zulu basket NXA sise South Africa. They are many advantages, to mention but a few ; lawo mafears wokudiphotwa, azotshabalala/shabalala ngoba lawo ama SA azabe esekhuluma okuxubene lokwethu njengamaSuthu ase Lesotho lawaseSoweto, okwesisibili we will be able to advance izinga leSiNdebele ngoba ungathi si under threat koMthwakazi. Implan :invite your typical Zulu for a braii and prepare ipapa ulibize isitshwala.Dont conform yena its his turn to conform kwakho. Malisnekha in between drinks akube lamacimbi ( not amasonja ngoba yisiShangani leso)amoungst your snakes . Eat them with pride and uzokudla laye akholise. Uzamuzwa esetshela abanye ebabaza ubunandi becimbi.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Mina ngicabanga ukuthi uZulu ngumuntu o iright ma uthe waziphatha kahle. If singabasondeza eduzane sibadlise ama snacks we cimbi, uxakukuxaku, itshomoliya lezinye izintonto esizikhonzileyo kithi, we will be good friends. Labo bafunde okunengi ngempucuko yethu lathi sifunde impucuko yabo including our respective styles of comunication.Singabesabeleli khatshana. Kasibaboniseni ubuhle bethu njengesizwe sikaMzillikazi ,imbeko, imbali yethu, our own politics, lakusasa bazosivikela instead ukuthi basigwaze. Let them view our relationships with them as symbiotic and not parasitic.There are probably more Lesotoans and Swazilanders in SA than in their respective countries but bona kabadipothwa based on langauges.A very big productive and reproductive population of Mthwakazians are in SA and many Mthwakazi families have a child in SA ,if not all of their children.Manje ikusasa yethu iphi masizahlala sengathi singamabhalabhala as if siku rehearsal yempilo kanti siyaphila e SA njalo sigugela khona.

Kwayena uMshina wami ubaba JZ akasimuntu engibona kunzima ukum- befrienda. Asim-befriendeni phela boMthwakazi at an official level! Hiii !Libonanjani!


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Page 1 of 4 1 2 3 4

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.047s Queries: 95 (0.017s) Memory: 0.8611 MB (Peak: 1.5024 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 17:46:54 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS