Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 78 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 2 1 2
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
OP Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Bakwethu ngiyazi ukuthi sesingalingeka sigilime senze izinto ngesiphangiphangi sifuqwa yikukholisa esikwenze ngesonto elidlule, kodwa ngithi njengenjayelo asenzeni esikwaziyo okubizwa ngokuthiwa ukuhlela njalo lokulungiselela okuphelele,asfiseni njalo sifune ukuthi usuku lwangomnyaka ozayo lube yimpumelelo eyedlula eyalo nyaka, lokhu singakwenza njalo ngiyathemba ukuthi sizakwenza.

IMIBONO:
1)makube nesikhwama. sidlile sasutha kodwa kuthenge bani??????? mina angizidli inkobe zasemzini. futhi ngisemutsha kabi ukuthi ngingahlulwa yi 10 pounds after every other month. uzifake enkingeni Gagu. vula i account. nabanye obathembileyo bese nisinika inambha. qha kwaphela. kuyothi lowo onayo afake leyo onayo. njalo nisazise ukuthi sekunamalini. ngumbono wami lowo.
next time Gagu uhaya elikhulu iwolo uthenge nokudla okuningi namabraai stand amakhulu amaningi futhi.(by Duze)

2) Akuhlanganiswe icommittee ezokhangela nge planning,resourcing and organising.The committee shld include those who were responsible for this year's event.
3) The shoul be two big banners written: Mzilikazi kingof the Matebele and the second one written, Ndebele Nation.

4) There should be an extensive publicity program starting from now,it must be deliberate and well-focused.
5) Other nations and friends should be invited, such as Tswanas, Zulus, Swazis,(should be based in the UK) and the British Royal house representatives.
6) Many cultural groups should get involved, there are many Mthwakazi cultural groups in the UK.

7) Shona represantatives should be invited, but the speaker should be monitored, when he starts straying on the podium, he should be dragged out immidiately.

Ngiyabonga okwamanje, kodwa ngisazobuya leminye njalo imibono, kuthiwe sonke singabahlanyeli, yikho Mahlabezulu, asihlanyeleni sonke.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Jan 2005
Posts: 195
M
Ngqwele
Offline
Ngqwele
M
Joined: Jan 2005
Posts: 195
Mihle kakhulu imibono ephakanyiswe lana, nami ngizomane ngiphonse esivivaneni, ngoba kuhle ukuxhasana njengesiZwe. Ingqubekela phambili yencike ekubambisaneni nasekusebenzeleni ndawonye siwumbimbi inyanda ngempela. AbeSotho bathi imfe ezimele iyodwa ilula ukuphuleka kodwa ungazihlanganisa zibeyinyanda kunzima ukuthi uzephule.

Last edited by Madlenya; 10/14/08 09:35 AM.
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
Mthakathi ngempela ngempela uqonde mina nee. kubizwe amaTshona? over my dead body.wena ngempela ufuna inhlamvu. kwawena. kwenziweni? uyoqalaphi? uthi bezokwenzani? kukhulunywe isiTshona ngempela kutolikwe. ngeke. ngithi ngeke mfo. ngiyazi ususa uthuthuva nje ufuna ukuhleka, kodwa la lutho mfo asibadingi labantu. besizonda kangaka. ufuna isibhamu kwawena.

ngumbono wami ngedwa kodwa if abanye bahambisana nawo well ayikho into engingayenza komele ngivumelane nani.

Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Mthakathi, unzima. hk hk mhk hk, haaayi mani ungangenzi so. "When he starts to stray, HE SHOULD BE DRAGGED FROM THE STAGE" hk hk hk hk.

Kodwa seriously ngalokhu esikuzwileya lathi from this side, lingu MTHWAKAZI owempela. Never mind what ever errors you make as long as they are in good faith. Never mind what somebody else says about the leaking roof of your house, as long as you have started building that house.

What impresses me most, yikuthi dispite other differences of opinion we have, we have proven that an OPINION is just that, an OPINION. It can never be an obstacle to the unity of the MTHWAKAZI children. Our unity is a PURPOSE, not an OPINION. Ngiyalihlonipha zihlobo zami.

Li Zwangendaba.

Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
Originally Posted by Mthakathi27
7) Shona represantatives should be invited, but the speaker should be monitored, when he starts straying on the podium, he should be dragged out immidiately.

Originally Posted by duze
Mthakathi ngempela ngempela uqonde mina nee. kubizwe amaTshona? over my dead body.wena ngempela ufuna inhlamvu. kwawena. kwenziweni? uyoqalaphi? uthi bezokwenzani? kukhulunywe isiTshona ngempela kutolikwe. ngeke. ngithi ngeke mfo. ngiyazi ususa uthuthuva nje ufuna ukuhleka, kodwa la lutho mfo asibadingi labantu. besizonda kangaka. ufuna isibhamu kwawena.

ngumbono wami ngedwa kodwa if abanye bahambisana nawo well ayikho into engingayenza komele ngivumelane nani.

Esikhosini
Amadoda la alobe phezudlwana angitshiye ngicabanga. Lapha sisithi sifuna ukwehlukana lamatshona sitshoni? To what extent? eg lapha sesithole uzibuse, bayavunyelwa na kwaMthwakazi? Bangafunda na ezikolweni zethu? Bangathola imisebenzi kumakampani kwaMthwakazi? Khona ma kuhlanganwa njengoba nje kwenziwe ePimlico bayavunyelwa na as invited guests? LABAKE ABARESETLWA njalo sebakhe imizi kwelemaNdebeleni kuthiwani ngabo?
SALANI KAHLE.


Last edited by MTHWENTWEHLABA1; 10/14/08 10:27 PM.

HLABA-1-AT A TIME
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127

Quote
bayavunyelwa na as invited guests?

Invited guests? Invited guests ? Guest!

In our cultural event, eng'khona isaqala!

Abake bame mani abantu bake bazitshayise ngomoya bezenzela into zabo.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
OP Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Zinsizwa zakithi liyangihlekisa, ligijimisa umoya liyeke inyamazana kutheni kanti? Into emqoka lapha yikuthi sinike imibono yethu yokuthuthukisa lolusuku lokukhumbula inkosi. Kodwa lina libhizi ngamaShona wenu.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
OP Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Nanku omunye umbono omuhle ovela kuJJMatshetshe:
Quote
Kuze kuthi ngalwalukhona mhlaka 12 sidibene singamaNdebele. Ngiyaqinisa ngithi ngo 2009 masigubha umkhosi weNkosi uMzilikazi, luyabe lukhona kanye lezinye izingwalo zethu kukhangiswa ngazo emathaleni ma abaqoqa umkhosi bevuma. Bezikhona izinsizwa zakithi ezingosomabhizimusi ,singabakhuthaza lalapha enkundleni ukuthi ma kulama cultural events basincede sikwazi ukufumana i literature yethu kanye lezinye inkomba zobuNdebele esizabuyela lazo emakhaya kungabakuhle kakhulu.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
JJ mfo ngempela what guest? hawu , guest kabani? abakebame. abame kanti bona yini ngabo njalo lasingakhona sebela. zisukanje , cha abame. nathi sike sibesodwa. akusilocala lelo.

Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
Mthakathi uvukanjani namhlanje mfo. mina ngisatotoba.

Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
Mthakathi27
Unjani mkhula. Ukahle sibili singaxotshi umoya but mina ngokwami bengilandela wena othi 'invite shona representatives'It is really this that engendered all my questions.I ALSO FIND IT DIFFICULT UKUTHI NGIBATSHAYE INDIVA LABABANTU. We need suggestions that would help us lift up ourselves against the downpressing cloud hanging over us for the last how many years and if talking about whether we should involve the shona in our gathering is equated to chasing after the wind, then I dont know. Ithi ngivale owami.
But thanks hey, and usalekuhle.


HLABA-1-AT A TIME
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
Mthwente mnfokababa kunjani namhlanje. phila mina ngisaphila. mfowethu indaba yamatshona kwaMthwakazi ilula ngendlela eyisimangaliso. kwaMthwakazi kuyoba yindawo yobuntu. indawo ekhulekileyo futhi enenhlonipho. thina singabantu bomthetho. lawo maTshona asakhe ezweni lethu ayobe esenguMthwakazi nawo kodwa engamaTshona. sizowahlonipha kakhulu ezweni lethu. sizokwenza konke okusemandleni ukuze bavikelwe. if bafuna iradio station ngolimi lwabo bayovunyelwa ukukwenza lokho. even if bafuna ezabo bodwa izikolo kwaMthwakazi bekwazi ukuzakhela ngokwabo lokho.

thina sithi asikaze sibe yi one nation namaTshona.sithi sesigqhilazwe ngamaTshona for too long. sithi asifani nabo.lokho akusho ukuthi sithi we are better than them ngoba what is good to us might turn out to be bad for them and vice versa. look at their god umgabe. he eppitomises the Tshona. bathi ah my friend that guy is very clever. i bet you not one Mthwakazian thinks like that. he is one big failure. 30 years wenzeni ngempela? he is not alone. NGAMATSHONA.

asilwisi ubuzwe babo.esingakufuniyo yizenzo zabo and thina we are slaves of their decidions. jealous, konke nje ukwenza kwabo akunabuntu.

awubheke nje ngesonto elindlulileyo. akekho okewathi labo abangezanga ngabathengisi blah blah. lutho. akufoswa muntu esintwini. akulaphungwe abantu babuthelelwe ngenkani baculiswe ubusuku bonke. lizilo kithi lelo. ofunayo makeze, ongafuniyo kulilungelo lakhe lelo. akabulawa njengesiTshoneni.

yikho nje sithi asingeke sihlale nabo ngoba sihluke kakhulu. kwaMthwakazi siyobahlonipha singabenzi lento abasenza yona thina manje. why? we think we are not like them. we are different to them. kulicala lokho?

Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
Duze lalapha esiyakhona
Manje ngubani ongaphika into eqonde kanje. Phela enkundleni kuyakufune kuphikiswane mbijana, for the sake of it, lami ngakufundela khona. Kuthiwa dont kill debate. Manje wena uhle wayiqonda emsundulweni idebate yaphel'moya. Ubhala ngomuthi yini? Yini imibhalo yakho eminengi ingaphikiseki. Iphikwa ngu-Zi nje kuphela. Ke ungitshele, vele kutshoni ukuthi eg ikepesi lika 3yrs? So next year kuyabe sekuyikepesi lika 4yrs?

Last edited by MTHWENTWEHLABA1; 10/16/08 03:28 AM.

HLABA-1-AT A TIME
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
Mthwentwe, cha mfo umuthi ngagcina ngokufaka intelezi esikhwameni ma ngilahle inkomo.angiwazi nhlobo. usekhona kodwa wona. no lento ngumqondo wesintwini. thina we are clean nawe uyazi. very clean. bayogcina bona amaTshona ebaleka kuZimbabwe yabo beza kwaMthwakazi ngoba kunobuntu. lapho sokuyofuneka iwork permit after 100 years usungaba yicitizenship. swear aligency and pay for the forms.

ngempela on level terms we can do far better than them Tshonas.

Page 1 of 2 1 2

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.021s Queries: 43 (0.006s) Memory: 0.6982 MB (Peak: 1.5016 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 18:26:21 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS