mfethu don't about that one its akiller show baba iyababa kodwa kini lonke bafowethu eliyithandayo ireggae kukhona yini ongngilayela lapho engingathola khona idlaklade lika bob marley elithi lona talking blues sengidinge ngaze ngakhathala onganginceda wamkelekile.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.