Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 78 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803

Namhlanje ngivuke ngiziculela amaculo ebesiwacula sisakhula, athathe angibeka lapho engiphuma khona. Ave emnandi wona. Ithi ngikucathekele mzwakwethu:

Elakuqala:
Ilinqe lizwa ngomoya
Ngubani owake wasibuna isidumbu salo?

ngikhumbula yonale yomibili imigca, bengiyicula ngiyiphindelela.

Eyesibili ihamba kanje:
Ingungunyane iyesabeka
Ngatshela ubaba ngatshela umama.
Wayibona ingungunyane iyesabeka

kodwa angisawaqondi kahle amazwi namagama alengoma, kodwa noma kunjalo imane yangibusisa namhlanje.


THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
mfowethu mina ngidinga ipoem ethi ahe khama, heart of a lion. the maThebele came in anger. they danced and boasted. like wavelengths on drifting stones. like rains out of thunder. like lightning in summer bla bla angisazi kwakuthiwani phambili. ukhona owazi lapho engingayithola khona le poem bakwethu. ncedani. ngifuna ukufundisa ingane zami.

Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ha Duze.

Waze wangikhumbuza ekweluseni kwami phansi le emaqaqeni ase Matshetsheni.Ngikhumbula enye insizwa yakithi yakoDube( wayedume ngelikamaMasentu ngenxa kayise owaye phuma esigabeni sebuKhalanga ngaphansi kwaleyo nduna.)

Wayethi ma ecula lelogwijo lakho eqele moyeni, akhwaze, athi ukugxuma. Ma ethi ,'they waved their spears', atsho ezungeza induku zakhe, asikize, agwaze emoyeni ngoteketa wakhe, avike. Besewuza thina abafana abancani sesitshaya ukhwelo sitshotshozela sitshaya imizaca yezi nduku zethu sisithi 'Gwaza, gwaza!!. Lathi sigwaza emoyeni sigibela amatshe, siphinde sigxume .Kwakukuhle lapho Duze, the energy was electric.Those days umfana ohamba elengise amasoso engela nduku waye panitshwa, it was a culture yethu le. I was surprised recently ma ngithola abatshana bami bengasathwali nduku ,ma ngibuza ubabomdala owayesiba lolaka kithi ngalokho; impendula yaba yikuthi kwafika abantu be Forest benza umhlangano baku bhana bethi siqeda izihlahla. Further more, amalocal police engathola umfana ephethe leyonduku the likeliwood yikuthi utshaywa ngayo . What an enculturation egcwele ubuvaka! Kubibi ke ukubuswa Mahlabezulu.

As for inhlanvu zaleligwijo lakho othi wena usuzikhohliwe angizazikahle; usuzizwele kimina ukuthi kwakungumdlao wabafana selusile emajukujukwini. Silungu bani esingaphuma lapho ke mfowethu?
This Dube guy was 3 years older than me njalo bona esikolweni babefunda i syllabus endala eyabo Day by day, thina sasikuVentures. Engikukhumbulayo nanku( ukhumbule ukuthi kukhona ukujobelela lokunye okungekho kuleyo poem):

A he Khama
Heart of a lion.
The Matebele came in anger
They waved their spears
They boast and boasted (I am not responsible for isijobelelo lesi).

Abeseqhubeka ke uMasentu ejobelela ngesilungu sethu sasemaqaqeni.
What was important is the energy in the act lobugabazi bakhe.

Kuningi engakufunda ekweluseni ikakhulu kumfoka Dube.Ngelishwa sewasitshiya ke lumfo. Baqinisile abadala mabethu "kosala izibongo."


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
we JJ kanti.uyazi ngempela leya poem. ingabe yabhalwa ngubani? mina ngabona umdlalo nge parents day kuseseyi Rhodesia. lomfo owayesenza le poem wayevunule okwebutho. wayefake ibheshu nesikhumba nengwane enosiba olude. lomfo wayenomzimba enebhonga. wathi ma engena ephakamisa umkonto kwaduma inkundla. ngafisa kabi ukuthi nami ngikhule ngenze njengaye. manje kwabanalodoti wempi waphazamisa konke. awubheke amatshona asacima konke okwakuligugu kithina bakubhana.zama ke mfo nawe ubuze la uhamba khona hlezi singayithola. salakahle Mthwakazi omuhle.

Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ikhona imihlobomdala lapha eNkundleni ,izosisiza ngepoem yethu ndoda. Lesihloko sayo angisazi ngoba phela mina ngangimncane, angizange ngiyifunde e bhukwini ,kodwa it was an act asasiyenza nje as a war song emahlathini, sisephula lesilungu sabanikazi.

Uyakhumbula kuloya mnxeba we Origin yeziBongo ngakuthembisa ukuthi ngizothi ukukuhlephulela okuncani engikwaziyo ngohambo lweNkosi uMzilikazi. Kuthe komunye umyaka I was introduced to this African pilot obizwa ngebizo lami,(ngilebizo leSintu mina) isibongosakhe singesakoKhumalo. Ngathaba kakhulu ukuhlangana lomuntu wakithi kwazise sasiku Nordic country aBantu beyinvela kanci kulelodolobha ngaleyominyaka.Ngahle ngamgadla ngesiNdebele assuming ukuthi he is either Zulu or Ndebele.Kanti ngitshaye phansi, lumnumzane could not complete a sentence yesiNguni other than izibongo zakoKhumalo which were genuine.Ukhuluma isiTswana sase Botswana esideep deep, isiNgwato mpela. He said he is from a Botswana Nguni tribe called Baliti.

I think there comes the background of your POEM .Lu Khumalo yena ma ezicaza uthi bona bazinsilela zikaMzikikazi all the way from KwaZulu. Kuthiwa uMziklikazi uthe ephuma ezimpini zamabhunu ku Rustenburg area he approached isigodlo seNkosi u Khama.Izinhloli zikaKhama zahle zamtshela ukuthi lo Motsilikatsi akabodwa, ugadla abhubhise.AbeTswana impi abayazi kakade, ngabantu bokuthula, khona nje bande emlonyeni. Njalo amaconflict abo are traditionally solved by wisdom, so wahle wathumela iqula lakhe ukuthi uMzilikazi aziswe ukuthi impi lapha hatshi, njalo angamsiza ngakho konke akufisayo, lomhlaba lawo mnengi.I Nkosi lezi ezimbili zavumelana, uMzilikazi wathi umhlaba kaKhama mubi , inhlolizakhe zimlayele phambili so lapha ufuna umhlaba temporarily. Lakade bazikhethela the best mhlaba and they settled in Botswana.U Mzilikazi waphuma ke lamanye amabutho elubhekise koMthwakazi lo omaziyo namhlanje besiyahlola umhlaba. Basebetshiya abanye abantu lapha ebaTswaneni besithi bazobalanda masebesuthisekile ngalokho abazokufica phambili.Izolo iminyaka(calender) beyibalwa ngezigaba zokulima. Kuthiwa lana izulu balima bavuna, laphinda balima bavuna (year 2),laphinda futhi (year 3) , abeTswana baze babuza ukuthi kanti labana abahleli bodwa ngobani? INkosi Khama yathi kubo lingazihluphi, labo balinde iNkosi yabo izoza izobathatha. Aba Tswana bahle babanika igama lokuthi "ke Baliti " meaning ngaBalindi kumbe aBalindeli.

This Khumalo guy was very proud of being Ndebele and he appeared to knnow his history. He told me ukuthi up until the 70s isiNdebele/Zulu besikhulunywa ngobubanzi, it is his generation that has lost it. He said now what is left are names and surnames in that district. Ocassionally ,izingwevu zaBaliti mazithe zahlangana zawathi mothu amanzi aponjwana, kuyavuka ubuMzilikazi bazo, zigiye zihlabela ,zikhomba le lale zithungatha iNkosi yazo.Uthi only the old ones speak Ndebele/Zulu lakho mabe hlangene eg ezimnfeni but Tswana is the langauge everyone speak now.

I hope ngikukhanyisele ngebackground ye poem yakho ka Khama and the Matebele Warriors.
Leyo poem ma iqhubekela phambili( ngendlela esasiyidlala ngayo emaqaqeni selusile ) ithi:

Ha ha Mbamangwatho

Ha ha Wise Sekhomo

Go and tell Motsilikatsi

That Khama will Eat you Now!There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Sep 2008
Posts: 10
N
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
N
Joined: Sep 2008
Posts: 10
Waze wangikhumbuza,ikhona inkondlo yezibongo zikaMzilikazi elomugca okhuluma 'ngotshani obude obuseMahalihali'.Ngicabanga ukuthi uMzila kawulandelwa wafika eMagadigadi[sp] Pens,abaziyo bathi kulamanzi anosawuthi.

Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127

Ye yi wena Nqameni, iNkosi yakho yatshiya abantu bayo e maTswayini. Basalindile lalamhlanje. Abe Tswana bahlekisa ngabo bababiza aBaliti ngoba kade balinda, nangokhu.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.016s Queries: 29 (0.004s) Memory: 0.6549 MB (Peak: 1.5014 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 18:30:57 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS