Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 63 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 3 1 2 3
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Siyabonga bafowethu, muhle umsebenzi wenu. Bengikhona ngobuningi bami. Sikholisile. Ube umuhle umdlao. Ube unambitheka umcimbi. Sikholisile bafowethu. Ngijabule kakhulu uma ngibona abadala abaningi ngaleyana ndlela, njalo nabantwana abancane abaningi ngaleyana ndlela.
Thanks guys. Unkulunkulu nabaphansi baze baliphathise. Mina sengimelele uSeptember.


THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.
Joined: Aug 2008
Posts: 21
I
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
I
Joined: Aug 2008
Posts: 21
Okokuqala, ngithanda ukubonga wonke owakithi obekhona izolo, bekungalula ukuza kodwa benikhona ngobunengi bakithi. Ak'hlale kunjalo nxa kunemibuthano yakithi.

Hawu madoda/bomama, kungase mnandi mani izolo and it truly was a family event njengokutsho kuka Sibamba. Yonk' into ihambe kahle izolo, sajabula, sajayiva ngenhlonipho sadla sasutha.

Mina ngisalutha amaqhawe nama qhawekazi just for turning up izolo - abukho ubuqhawe obudlula lobo ngezikhathi lezi isizwe sakithi sidangele kangaka. Ukuthi amadoda aphume emakhaya ne mizi yawo kubekuhle ngempela, abantwana labo bekhona hayi kuhle kuyajabulisa madoda.
Kodwa-ke, kusano msebenzi ngoba bakhona esibuye sihamba sisodwa satshiya abo mndeni ezindlini. Why? Kungabe kuyikuthi sikhumbula ukuthi imibuthano yethu le kayibafanelanga or sivele kasibatsheli ngayo? Akelitsho bomama nabo baba. Sifuna wonke umndeni aze kwi mibuthano yethu. Omunye undoda uthe kimi uze eyedwa etshiye abantwana endlini ngoba ubefuna ukuzabona ukuthi yintw'enjani first and ubesezisola ngoba sekumnandi kodwa sekukhatshana endlini ukuthi ayebutha umndeni wakhe wonke.

Kancane-kancane,siyaya phambili njenge sizwe and sonke sine role to play ekuvuseleleni isizwe sakithi so ungahlehleli emva uthi imizamo le inabanikazi, hayi. Umnikazi yimi nawe so;

VUSELELA UBUNTU!


Dedicated to the Social and Cultural Revival of the Ndebele Peoples!
Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
This time lami ngize ngatholi umusa weNkosi ngafika kwabakithi. Sibonga ababhadalele indawo leya, abaphekukudla labathenge amadrinks. Ah madoda angilankani ngilapha, ipa system ngekamnikazi kumbe ibihayiwe. Abanye abantu balenhliziyo ezinhle.Ukuphakamisa amaspeakers onke lana uwafake emoteni! NgoSeptember ngiyazi-invita ku organisation yalo mhlangano. Lingithinte maorganiser lami ngifuna ukufaka eyami imali ngenkani.


HLABA-1-AT A TIME
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127

Kwaze kwabamnandi ukuba nguMthwakazi. Saqhuba kanje madoda lamadodakazi kaMthwakazi zizokwakha isiswe somhlaba. Siyovuka isizwe ngempela. Njalo akekho ozosisivusa ngaphandle kwethu. Siyalibonga IGagu kanye labazimase lumsebenzi ongaka.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: May 2004
Posts: 643
S
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
S
Joined: May 2004
Posts: 643
Ha! yikuvuka ngikhuluma nje! Ngilele since leliyalanga ngoba ingquzu engangiyitshaya! Ngize ngacabanga i Thulasizwe Choir eyayibambe eMakokoba ngabo 70s.

Please next time, lingalibali i sinkwa esile Sun Jam (ebomvu)! Kwakumnandi ngakholisa kakhulu. Umqamelo omncane owokufaka esicathulweni sengitshaya ingquzu, usuthungiwe ready for the next event!!!

Sibamba, inkondlo leyana sengiyilolonga mfana uzakuzwa!


Ingotsha enhle iyawubiyela umuzi
Joined: Dec 2008
Posts: 28
A
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
A
Joined: Dec 2008
Posts: 28
Ingoma ikhalile sizwile manje siyaphi njengesiswe mthwakazi kazulu, uxolo ninga hluthili umoya, ngifuna ukuncungusisa
kahle nge phambili yethu ngo mthakwazi, as a RASTA embracing
African black Zimbabwean, constatly searching for tools to equip black people not as a Shona or NGUNI[ZULU] PSEUDO NDEBELE.
Ngaso sonke isikhathi niyathunkana ngehlanga yini ninga bonisi
indlela lapho eya khona njenge sizwe.Ikhisimisi yendlulile manje sisele nomlandu we [future] you can not for sake Jamaicans, Surinames, Trinidadians and the rest we are black diaspora.Anything about black issues affects blacks across the the world. It is stupid to hear some of us [umthwakazi] rebuke our fellow black brothers such as Jamaicans, for what ever silly stupid reasons.Jamaicans brought sanity to African black identity, not we black continental Africans, today RASTA is close to 100 years in existence, such as [Sikhs of India]ignorance is reflected in some of us.Pan African approach is the answer not stupid divisions [Yoruba] [Ibo] [Shona] [ Ndebele]
As long as you are black you are African, the evil that divides us does not care whether you are Ndebele???? Please think before you comment, myself i roam these websites searching for seriuos black people to defend black Africa, not hiding behind [PSEUDONYM'S] i am prepared to unvail myself as a serious thinking black person.Here now my question to you all what is your historicall contribution towards all black African causes, apart from narrow lens of viewing your selves as [Ndebele] move beyond ethnicity see black Africa as one motherland, all of us affected across the field.Yes we are from Zimbabwe but black people are directly affected by white supremacy daily. You are right to defend our heritage but do not insult other black Africans please!such as[Shona] see beyond ethnicity please, we are black Africans, once you start embracing black identity globaly you will make huge friends, cause the black forces will see your effort and embrace it, do not be stupit, be smart , stop insulting people as a way of expressing your views, hold your self young men or brother please, try i know it is hard but try to restrain your clumsy vulgar skills please.

AS A RASTA BORN IN ZIMBABWE BULAWAYO --I SEE BLACK PEOPLE AS ONE BIG FAMILY. I SPOKE ABOUT KWANZAA YOU PUSHED ME ASIDE, TODAY I CONTINUE TO TEACH MY BROTHERS/SISTERS TO SEE BEYOND NARROW LENS.

Last edited by abedabuko; 01/01/09 06:34 PM.
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Mr KWANZAA i think you are a stupid little tribalist. You want to vail or dress your tribalism in Pan-Africanism garb, which you clearly do not understand. Any Pan Africanism which seeks to sideline the black minorities in the name of Black or African solidarity does not deserve to see the light of the day. There is noway i can support such an evil ideology, i regard myself as a profressive PAN Africanist who is aware of the struggles and tribulations black people face as a people, but i am not going to mince my words or sugar coat them to suit stupid and evil anti-me, black or African agenda. My honest view is that for Africans to stand as one and in one voice, they should first sort their own personal problems, such as the oppression of the so called minorities. The minorities stand to lose big time in this broad and untightly defined struggle for blacknessness. Accord the minorities with their desired rights for self-determination and self-rule, and thus only the principle of pan Africanism can start making sense. Any pan africanism which views minorities with contempt and disdain is retrogressive and dangerous. Having said that, Mr KWANZAA i think you are a piece of shyt.


THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.
Joined: Dec 2008
Posts: 28
A
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
A
Joined: Dec 2008
Posts: 28
Ngiya bonga ngependulo yakho mfethu, ngi mela abantu abafana nawe
ngiyazi ukuthi ungcabanga njani, ngi ya funda umncabango wakho.
Based on your limited knowledge concerning Pan Africanism. How can you imbue Pan African centered views with ethnic minorities, but i have already mentioned Berlin Conference 1884, Slavery, colonial era.We could not see each other as different if it was not for Berlin conference 1884.Again BLACK CONSCIOUS MOVEMENT-PAN AFRICANISM-RASTAFARIANISM-AFROCETRIST-BLACK PANTHERS ALL REPRESENT ONE BLACK VOICE NOT ETHNICITY TRIBAL LINES.DO NOT DEBATE YOUR CAUSE FROM THE MASTER'S POINT.BUT FROM [UBUNTU]AFRICAN PRECEPT. AFRICAN CENTERED WORLD VIEW, YOUR CASE OF MINORITY WILL ONLY SAVE THOSE LIMITED [PCOLONIAL MENTALTY] BLACK PEOPLE WHO DID NOT PASS THROUGH BLACK CONSCIOUSNESS STUDIES.I UNDERSTAND YOUR FRUSTRATIONS AND NARROW VIEWS, BUT GRADUALLY YOU WILL GRADUATE TOWARDS PAN AFRICAN CENTERED THOUGHTS. I RECOMMEND YOU VIEW WORKS OF [W.E.B.DUBOIS] FATHER OF PAN AFRICANISM AND [PSYCHOLOGY OF THE OPPRESSED BY FRANTZ FANON] AFTER THAT YOU WILL SPEAK WITH WISDOM NOT THROUGH NARROW LENS GUIDED BY ANGER, FRUSTRATION, YOUR ANGER SHOULD BE DIRECTED TOWARDS WHITE SUPREMACY, NOT OTHER TRIBAL AFRICAN GROUPS, THEY ARE JUST LIKE YOU SIR. SINCE WE ARE SMART TO KNOW WHAT CAUSED OUR FATE, WE SHALL REBUILD IT AGAIN TOGEHER AS AFFRICANS NOT SHONA , NDEBELE. I RESPECT HERITAGE AS A [PSEUDO]ZULU [NGUNI] NDEBELE MYSELF BUT THAT PRESENTS THE END RESULTS BASED ON BERLIN CONFERENCE 1884. ONE DAY SOME ONE WILL TELL YOU SAME KIND OF GOSPEL UNTIL YOU MATURE MY BROTHER. I AM A RASTAFARIAN BROUGHT UP UNDER BLACK CONSCIOUSNESS MOVEMENT. SO DIVISIONS AS TRIBAL GROUPS IT IS TOO NARROW A VIEW. WE ARE AFRICANS THAT IS IT.SHONAS ARE DISCRIMINATED JUST LIKE ANY OTHER BLACK PERSON,NDEBELE PEOPLE ARE NOT UNIQUE EITHER SAVIOURS OF AFRICA BUT ARE PART OF AFRICAN IDENTITY [BLACK FAMILY]MOVE BEYOND NARROW VIEWS SEARCH ABOUT BLACK STUDIES MOVEMENT, BLACK PANTHERS, BLACK CONSCIOUNESS MOVEMENT, AGAIN STUDY WORKS OF THABO MBEKI HE DOES SEE HIMSELF AS XHOSA BUT AS A BLACK AFRICAN, AS I TRY TO RE- EDUCATE YOU MY DEAR AFRICAN BROTHER, I LOVE YOU VERY MUCH ONE DAY YOU WILL BE A GOOD FOOT SOLDIER CONTROL YOUR ANGER AND BITTERNESS, WE ARE ALL BLACK AFRICANS.

Last edited by abedabuko; 01/01/09 09:06 PM.
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
OP Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Mr Kwanzaa, are PAN African principles synonymous with the rights and interests of the African-governing-majority tribes? My understanding is that it is not so, the fundamental of PAN Africanism are about black consciousness, black liberation, black self determination, self belief and self awareness as black people. The principles do not discard or exclude minority tribes, who in our case contributed immensely in over-throwing colonial rule in Zimbabwe. My issue here is that it is pretentious and egotistical to assume a mad holier than thou attitude purporting to posses a panacea for all African and black people's problems, whilst Africans are busy oppressing the minority. Only a foolish minority would buy into this vile and evil hogwash, which will in actual fact will relegate them to permanent servitude. Let Africans deal with their internal problems as Africans first and then they will progress to bigger and grander schemes.

Mr Kwanzaa your attitude stinks, you think too highly of yourself, get off your galloping horse otherwise you will find yourself on the ground.
You claim that you were born in Bulawayo but you can't write a single correct Ndebele sentence, why??

Last edited by Sibambamahawu; 01/01/09 11:28 PM.

THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.
Joined: Dec 2008
Posts: 28
A
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
A
Joined: Dec 2008
Posts: 28
Wefowethu sihlobosami uqinisile isinko libalule kile nge pela.
Amatshona umbono wabo uyafana namanye amalunga amAfrika yonke
aqembuluza abanye, ngakho kudingenka abantu abonjengomnuzana
Mbeki, W.E.B.Dubois no mnuzana Molofe Asante Kente.Amatshona adinga ibumba lamaNguni elimela uqeqeselo wepumelelo yabantu bonke endaweni inye.Mina ngala ukuthi si qembuluze ngoba siqimbuliziwe, ifundiso yesi Pan Africa ivusa abantu abanyama ngokubambana ayi izondo.Imibono yakho ngiyayi hlonipha mfethu.
Thina ama Nguni asi bambananga sodwa kumaje.Masi nga juli ngo ku bona lihlo linye bafethu umlandu wethu umkhulu.Njalo indaba ye [egostic] mina angi hambisani nayo, uhlawumbe ufunda kabi imibono yami mfethu, kahle kahle angi hlose uku bkekisela phasi abantu ca akuyi yona ihloso yami.Isi fiso yami yiku bambi sana naba fethu ngendawo ngedawo, njalo nange hlonipho yesitwini kaZulu.

Last edited by abedabuko; 01/02/09 08:03 PM.
#41517 01/02/09 08:06 PM
Joined: Dec 2008
Posts: 28
A
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
A
Joined: Dec 2008
Posts: 28
Uyala indabuko yami ngininke indabuko eyakho, masi bonisane ngo xolo nango thando, Ubu Nguni yi [natural tight]

Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Abedabuko, uthi ulilema wena swinandini. ukhulumelani kubi ngamaShona, uzwe kuthiwa siyawazonda na> Uthi wena isizwe sikaMthwakazi asehlukane lenzondo, yiphi leyo nzondo okhuluma ngayo?, ngubani othe amaShona siyawazonda. Yazi uyadaka okotshwala wena mfanyana. Hlukana lobulema,funda ukuhlonipha,akekho umuntu ozonda amaShona lapha.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
mgodoyindini baningi bezam njengawe bahlulekile and they gave up so lwe kungcono nje ushwapazele uhlukane loku zenza umuntu siphukuphuku ungazosibhedela ungasihlanyeli thina.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Oct 2003
Posts: 200
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Oct 2003
Posts: 200
Bakwethu ningazihluphi ngaloluhlanya, ngoba ungathola ukuthi injongo yakhe yikubhidlisa kuphela. kanti into engingayithola kahle yikuthi abantu bayabonga ngeChristmas party yena uzangomona! yindaba engaqalanga eyakhe ithread yobuswina kumbe avele aphume aphele abuyele kibo ezwkaprisa , atshiyane nathi ngoba uthuvi lobu abukhulumayo asifuni ukuzwa. ungenza ngifune ukuhlanza, nxx

Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
[quote=abedabuko]...As long as you are black you are African, the evil that divides us does not care whether you are Ndebele???? ...Here now my question to you all what is your historicall contribution towards all black African causes, apart from narrow lens of viewing your selves as [Ndebele] ... Yes we are from Zimbabwe but black people are directly affected by white supremacy daily.../quote]
What are you talking about? I'm yet to understand what it is that you are vying for, but it sounds like Rasta Farism. Mthwakazi has been butchered and is suffering in the hands of Mugabe an African, and you are saying what directly affects us is white supremacy, HOW?. Amazwi afuqela kubelungu ingcekeza eseZimbabwe ebangwe nguMgabe ngivame ukuwezwa ephuma emlonyeni wakhe uMgabe labantu bakhe and abakutshoyo kuyabe kungela-logic ngitsho lakancane eg "Cholera in Zim has been caused/sent by G Brown from Britain". Uzwakala kanjalo lawe. Asikwazi ukufumbatha inyoka in the name of "Pan Africnism" senze sengathi kasiyazi yona iphethe igongoda abantwana labadala.
Singakaze sikhulume nge_Africa asikhulumeni ngoMthwakazi. We need to address our own problems kuqala.


>>Aspire to Inspire before you Expire<<
Joined: Dec 2008
Posts: 50
S
Sakhamuzi
*
Offline
Sakhamuzi
*
S
Joined: Dec 2008
Posts: 50
gasela wamampela
uyakhuluma ndoda, the point is how can we come out of obscurity and shine? bcos of now most people are taking us mthwakazians as a joke!! that makes me mad cos i have the ego to prove them wrong same time bringing joy to my people which i call home!

Last edited by science; 01/05/09 03:11 PM.
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Mr Science, kungani ungatsho ofuna ukutsho lapha, yini ewrongo ebhalwe nguGasela-omuhle? Ngizakubuza imibuzo elula, ufuna uMthwakazi enzeni? Yini oyikholelwa ngoMthwakazi? Lokho okuzwa ngabantu loba lokhu okwazi NgoMthwakazi? Singenzani njesizwe ukuze siphumelele? Ngiyabonga somasayensi.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Hhe!uyajabula sofie ngezicathulo ezibomvu asazi uphume nini egabheni fish, wena do you really know who are your people wena swinandini, uthola sizijabulela wena uyafika and claim abantu ukuthi ngabakho. DO YOU REALLY KNOW THE DIFFERENCE BETWEEN ITSHONA LOMUNTU WENA? udlala ngegeja kuziliwe, uzakufa kubi.
ungabo yisukela imamba isemlindini ngoba uzalimala

Last edited by mg_d; 01/06/09 12:04 AM.

KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Dec 2008
Posts: 50
S
Sakhamuzi
*
Offline
Sakhamuzi
*
S
Joined: Dec 2008
Posts: 50
hehehe wow! what tha hell is going on here? are u guys serious or just waste of space? surely i fail to find any logic in ur arguements but lunacy! puliz NDEBEBLE is such a great tribe dont paint it with ur short sighted opinions girls!! its like kids of lower grade with little if not no knowledge at all. lets talk the talk and be mature and sophisticated human beeings as to ur silly NXI! WHICH SERVES NO PURPOSE

Joined: Oct 2003
Posts: 200
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Oct 2003
Posts: 200
asilandaba lawe tshona, ungacabanga noma yini ofuna ukuyicabanga ngathi kodwa okusalayo akutsho lutho kithi ngoba itshabi liswina njalo siyakwenyanya. and by the way its Ndebele and not NDEBEBLE. uyabona ukuthi vele kuyazikhanyela ukuthi ulitshona wenamgabe! hambo kufa and please learn that when you use caps lock it means you are shouting, by the way vele nina bantu uma likhuluma kuzwakala as if you are shouting.swine

Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
noma ungathini nxa uyinja uyinja mgabe ungazimix lamaNdebele swinandini,awuzwanga yini ukuthi ipopulation yamagundwane iyanda kini ngoba abafowenu icholera iyabaqeda hamba uyozidlela imbeba komgabedoyi siyelele kanti uxakwe yini awuboni ngani ukuthi uyasinyanyisa la enkundleni.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Dec 2008
Posts: 50
S
Sakhamuzi
*
Offline
Sakhamuzi
*
S
Joined: Dec 2008
Posts: 50
its getting interesting cos it shows that you guys have no vision at all! if someone has a different aproach is tshona? grow up kids stop showing mentality of teens if not toddlers!
honestly, guys grew up, stop making fool of urselfs. damn, wot a waste of space some of you are. ngempela liyahluleka ukusebenziza umgqodo!!!

Last edited by science; 01/07/09 11:57 AM.
Joined: Oct 2003
Posts: 200
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Oct 2003
Posts: 200
if someone has a different aproach is tshona

kasilotshona uliswina njengawe lonyoko

guys grew up

we will 'grow up' once you learn proper grammar and spelling (wtf is to 'grew up'???) uyabona lokuthi lesilungu ombuluza ngaso awusazi, njandini!

ngempela liyahluleka ukusebenziza umgqodo

uzama ukuthini lapha ? ngiyabona ukuthi wathola u 'A' kuOlevel tshabi

Joined: Dec 2008
Posts: 50
S
Sakhamuzi
*
Offline
Sakhamuzi
*
S
Joined: Dec 2008
Posts: 50
bongani uyanyanyisa mfanawami, get a life, make use of it

Joined: Jun 2008
Posts: 40
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jun 2008
Posts: 40
Usezwile uScience. Yona into yokwenza ngabantu abanje ngaye yikuba ignowa. Uyabona manje sephumelele uku hi-jacker ithread. Besikhuluma ngokuhle yena uyantshuma sokuze kuthukanwa.

NjengoMafikizolo angazi kumbe oNdunankulu balapha ekhaya bawatsho yini amaparameters okuposta lapha. Kulabantu okungamelanga paposta ngoba thina sifuna ukwakha.Singayangaphi ngalokhu okungabantu. Sesizizuzele icorner lethu kube kusenzenje?

Joined: Dec 2008
Posts: 50
S
Sakhamuzi
*
Offline
Sakhamuzi
*
S
Joined: Dec 2008
Posts: 50
mbezothuli all is needed is ur brain to be upgraded to the very sophisticaed aproach so that we can be taken and represented in high places with pride as with shame due to stupidity and sanity of some

Page 1 of 3 1 2 3

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.023s Queries: 67 (0.009s) Memory: 0.7655 MB (Peak: 0.9285 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 17:57:47 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS