Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 37 guests, and 3 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 2 1 2
Joined: Dec 2008
Posts: 50
S
science Offline OP
Sakhamuzi
*
OP Offline
Sakhamuzi
*
S
Joined: Dec 2008
Posts: 50
surely inhle lento yobuntu, however, its much fantabulous to have such site have links as to how to help our families home and how we can get first HARD news and be part of the leading forum. We would love to assist in developing the REVENUE and having fun at the same time. There is nothing worth to swap for equivalant to be a proud NDEBELE, can we see our own ads for start and then others to follow?! If not so can mr editor let us know why not? e.g iafrica links.... does this site take ads?

Last edited by science; 01/02/09 12:32 PM.
Joined: Dec 2008
Posts: 28
A
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
A
Joined: Dec 2008
Posts: 28
Umthwakazi kazulu zihlobo zami ezithande kayo, bafethu bodade
umsebezi ma uqubekele phambili,inkundla izo vuselela amakhono ethu sonke, sinabo [ijiniya bencingo] [sinabodokotela][ sinabe fundo yezom notho]Ueditor neqembu lakhe benga funisisa kabazi ukhuthi umphakathi uphetheni engahlanganiswa iqinise i[website data]Lapha sisuka sesi qoqene si hlangene njengo mthwakazi wamaphela.Imi memezelo yefa, imi memezelo ephuthumayo, imi shando, ezoku hamba ezizweni[visa].Si hlanganisa abafethu e Goli
abase magumemi[Kamgodoyi]imi memezelo ibalule kile.Njalo abantu abanyama ikinga yabo bathanda izinto ezithuthukile mahala, phela kuya funeka sikhokhe kancane ukuze sithuthukise impilo ye [website]i contribution inga siza kakhulu ukwakha kabazi inkundla
more[progams][ more activities] cash is paramount without cash to facilitate certain activities we are limited.Black communities are cash restricted in most cases.Inhloso ikhona, uthando sinalo iqinga isimo somnotho siyabhenda.

Joined: Sep 2007
Posts: 32
D
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
D
Joined: Sep 2007
Posts: 32
Originally Posted by abedabuko
Umthwakazi kazulu zihlobo zami ezithande kayo, bafethu bodade
umsebezi ma uqubekele phambili,inkundla izo vuselela amakhono ethu sonke, sinabo [ijiniya bencingo] [sinabodokotela][ sinabe fundo yezom notho]Ueditor neqembu lakhe benga funisisa kabazi ukhuthi umphakathi uphetheni engahlanganiswa iqinise i[website data]Lapha sisuka sesi qoqene si hlangene njengo mthwakazi wamaphela.Imi memezelo yefa, imi memezelo ephuthumayo, imi shando, ezoku hamba ezizweni[visa].Si hlanganisa abafethu e Goli
abase magumemi[Kamgodoyi]imi memezelo ibalule kile.Njalo abantu abanyama ikinga yabo bathanda izinto ezithuthukile mahala, phela kuya funeka sikhokhe kancane ukuze sithuthukise impilo ye [website]i contribution inga siza kakhulu ukwakha kabazi inkundla
more[progams][ more activities] cash is paramount without cash to facilitate certain activities we are limited.Black communities are cash restricted in most cases.Inhloso ikhona, uthando sinalo iqinga isimo somnotho siyabhenda.

LONA NGUMBONO OMUHLE NGEMPELA, NOMA NJE uMAGEDLENI EWUCIKELA PHANSI NJE! NGE NXA YE NEGATIVITY YAKHE!

Last edited by dumas64; 01/02/09 08:41 PM.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
nans`inja idlumuntu sibhekile madoda.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
yini leyo ofuna ukuyi advetiza? lani uthi liya hlupha yini.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Dec 2008
Posts: 50
S
science Offline OP
Sakhamuzi
*
OP Offline
Sakhamuzi
*
S
Joined: Dec 2008
Posts: 50
hey people lets be frank, rite?
All sites do genarate income through ads and above all INKUNDLA pays to be on air.(web) Ofcourse charity plays a fantastic role , however, for me to see a deep MTHWA site prosper is a climax, lets not be short sited nor ill advised. The editor knows xatly what i mean , i aint hear to lecture nor tell them what to do and not to do, i just WISH to see the site valued above US$5000.00. Dont get me wrong people all none charity sites get money through ads etc. for me to suggest this does not mean im looking down upon mr editor, hell no!! its the love and honor and pride to make my voice ekhaya and having the will to contribute. Its the same as having a TV channel if you dont get ads you lose!!! so if a sister of or such site can be made jubilant for fun and for flocks to sigh is tremedeous.
i do love you mthwakazi its been yrs i spoke my beloved tongue and its hard for me to read it too yet i feel a great sense of belonging , such feelings can never be taken away from me ... i cant be robbed of such joy!!!!!!hell no!!

Last edited by science; 01/03/09 12:40 PM.
Joined: Sep 2007
Posts: 32
D
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
D
Joined: Sep 2007
Posts: 32
Originally Posted by MAGEDLENI
Suka mani Duma

Ma kushishina umuntu weSintwini njengawe osilayitshela impahla usiza imindeni yethu kanye lowakho kulungile, ayikho inkinga lapho. Kukhula u Mthwakazi. Vele sihluphekile sonke ngoncindezelo kufanele sisizane, kungekunjalo nga usekhaya udla amaUS$ njengabo bona asebabulala ilizwe ngobusela.Siyake siwabone vele ama adverts lapha eNkundleni Duma, leyakho imbala. Into enginyanyisayo zimpethu lezi ezingena ngokunyonyoba sengathi ngamagudwane e Mondoro. KukwaMthwakazi lapha we cant swap ubuMthwakazi bethu ngokuphethwe ngabo abedabuko. I Sintu sithi isihlahla esingaziwayo asithezwa ngoba uzoletha umkhokha laphe khaya. Yisihlahla bani lo abedabukondini. Vele ufuna ukusilinka labobani sizihlalele nje la koMthwakazi. Yinzawu le! qaphela.

Kambe leyo nto licabanga ukuthi ayikaze ifike emqondweni yomphathi wethu la esigungwini. Engabeka isinqumo uzokukwenza lokho. Njengawe Duma you have a levarage uyakwazi lokho. Hatshi lezinzawu.
Empeleni nami angiyazi ukuthi inkundla yaqalaphi, nokuthi uyophelelaphi kodwa lokho akutsho ukuthi angisafanele ngibelombono ngayo umakuvumelekile, esizama ukutsho fethu yikuthi thina abantwana baka mthwakazi singasiza nathi ukuthi sifake izandla ngedlela yoku khangisa lana ngokufaka amakhasi (adverts) njengoba ngeza ngaphambilini(futhi mahala),kodwa kungaba kuhle ukuthi nayo isite ithi ukuthola kacanyana, ngedlela yokuthi isiphe okuyizikhandlana lapho esingafaka ikangiso zethu ngemadlana ethile, kodwa njalo uma ingabe ifunding yayo ayivumi ukuthi isibhadalise nakho kulungile kayisiphe ke indawana esingakhangisa kuyo lana kuyo inkundla.

Joined: Dec 2008
Posts: 50
S
science Offline OP
Sakhamuzi
*
OP Offline
Sakhamuzi
*
S
Joined: Dec 2008
Posts: 50
well if you dont know how sites are valued dont make a fool of urself , based on what i said i dont think you truely understand my point. i hope you aint bogus and a stubling block to progress, IN SHORT AN ENEMY TO REASON!! The fact that they once have a thought of such issues does not bare them to make amendments for 2009 for betterment of the site. Ofcos i searched and did get facts of the site , however, i linger to see umthwakazi be seen and heard and counted as to be in dim lite!!

Last edited by science; 01/05/09 03:15 PM.
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
To cut a long story short, iste leyi accepts ama-advertisements, njalo lawo maadverts ayabhadalelwa.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
madoda lokhu okuyizinto akufuni ukuhlukana lathi kanti kahle kusizwani, ake sikuyekeleni ngoba sizaqeda umnyaka lo silokhu sithethisana lakho, mina ngibona ingathi kuthunyelwe lakusite yethu ukuzibhidliza kodwa ngeke kulunge lakho akudeli. MASWINA HLUKANANI LATHI WE DON`T NEED YOU IN THIS SITE HAMBANI LIYODLA AMANGUNDWANE ENU LE ESITSHONENI PLEASE.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
sekufuna ukuadvertiza amagundwane lecholera lapha esitini vimba kuxakekile Magedleni okuyimgodoyi lokhu.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Dec 2008
Posts: 21
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Dec 2008
Posts: 21
Heyi madoda yini engiyizwa lapha kanti yena vele mcwepeshe wescience wazini kahle kahle ngebizo leli elithi INKUNDLA .
Badala ngizakhuluma ngicine ngichaphele enzondweni kodwa mina lami ngolwazi lami enkundleni kuyakhwa ubomi lezimilo zabantu kuphindwe futhi kuboniswane khona futhi ngesintu langolwimi lwakithi . Lomuntu we science uzibiza inzalo yesintwini, KwaMthwakazi kodwa akabeki nje lebala elinye qha lesintu!! Usuka ubone nje ukuthi kukhona okushaya amanzi ,lomuntu uyeyisa phela udelela isizwe , Akasuswe enkundleni uma ebuya ngobucwepheshana bamanga. Kananzelelwe !!!!!!!!

Last edited by sidindangandlela; 01/06/09 09:27 AM.
Joined: Dec 2008
Posts: 50
S
science Offline OP
Sakhamuzi
*
OP Offline
Sakhamuzi
*
S
Joined: Dec 2008
Posts: 50
JEEEEZ , PEOPLE GREW UP AND BE MATURE, MTHAKATHI WELLDONE MATE, WOW THIS SITE IS FULL OF SHORT SIGHTED PEOPLE IT BREAKS MY HEART, ANYWAYS I DO LOVE YOUR BORHTERS AND SISTERS I LOVE THE FACT THAT I`M MTHWAKAZI AND PEOPLE LIKE MTHAKATHI DO EXIST ..IT MAKES A HUGE DIFFERENCE,

Joined: Oct 2003
Posts: 200
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Oct 2003
Posts: 200
ulamanga , wena ulishona yikho uthanda ukukhuluma isilungu ongasaziyo, siwula! buyela kini ezwkaprisa, mgabe!

Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
asisakwazi ukuxoxa njegamadoda lapha enkundleni ngenxa yakho nja ucabanga ukuthi uyini wena kuMthwakazi uhlangene umnyango ongene ngawo uyawazi cholera awudingi kuphelekezelwa.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Aug 2007
Posts: 58
B
Sakhamuzi
*****
Offline
Sakhamuzi
*****
B
Joined: Aug 2007
Posts: 58
make the site useable on blacberries...

Joined: Oct 2003
Posts: 200
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Oct 2003
Posts: 200
i might be talking from a position of ignorance coz ive never used a blackberry but i know that i can assess the site from my cellphone. can you enlighten me more on blackberry, is it worth it? thanks

Joined: Dec 2003
Posts: 50
S'phathamandla
Sakhamuzi
Offline
S'phathamandla
Sakhamuzi
Joined: Dec 2003
Posts: 50
Originally Posted by Bhakaniya
make the site useable on blacberries...

Would this work?

http://www.inkundla.net/ubbthreads7olde/cache/global_rss16.xmlSome folks are wise and some otherwise.
Joined: Dec 2008
Posts: 50
S
science Offline OP
Sakhamuzi
*
OP Offline
Sakhamuzi
*
S
Joined: Dec 2008
Posts: 50
magedlen, i said b4 if you dont know where and how to valuate webs ask dont make a fool of urself. comment on logic as to ur vomiting words , use brains!!, yep psychologically, some people clearly show their insecure and insanity

Last edited by science; 01/07/09 11:46 AM.
Page 1 of 2 1 2

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.026s Queries: 53 (0.008s) Memory: 0.7222 MB (Peak: 1.5017 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-29 21:32:12 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS