Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 46 guests, and 2 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 2 of 3 1 2 3
Joined: May 2006
Posts: 25
D
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
D
Joined: May 2006
Posts: 25
mg_d,
Quote
Dingane where didi you get thi document?

This document was forwarded to me by a friend. I'm sure many people have seen the document as evidenced by the fact that the originator of this thread is Bongani. I'm quite sure you are not accusing me of writing the document. What I did was put the document emphakathini for some people to see and comment on. i don't really know who wrote this document. But as I said in my posting above some of points raised in this document mirror specifcally the postings of a prominent iNkundla contributor - I shall not mention pseudo names. We all know who it is.
Indeed this document is full of hatred but did I fuel the hatred by putting this document eNkundleni at the request of others? I certainly do not think so. I feel i have right to share it to expose those that believe this website is full of tribalism.


True North Strong & Free
Joined: Jan 2007
Posts: 2
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jan 2007
Posts: 2
BAFOWETHU ABATHANEKAYO NO DADEWETHU ABAHLE, MINA NGIZOZIBIKA NJENGO MPHEMBELA NJA NGOBA UMAMA NGOWASE TSHOLOTSHO UBABA NGOWASE SHURUGWI EMPHEMBELANJA. NGALOKHO NGIZOTHANDA UKWAZAKALA NGALELOGAMA.

NGO 1980 UMAMA WABALEKA NATHI THINA NGANE ZAKHE E SHURUGWI SIBALEKELA IGAMA LOKUBIZWA NGO MANDEVERE NGOBA SASIKHULUMA SONA ISINDEBELE EKHAYA SIFUNDA ISISHONA ESIKOLWENI. SAHAMBA SAYAHLALA E ZHOMBE KO RICHARD GWESELA UMZALA WAMI(DISSIDENT NUMBER 1)

SASUKA SABA NENKINGA YOKHUKILIZA ISINDEBELE NJENGABANTWANA BASEMPHEMBELANJA. ABANTU BABENGASITHEMBI NGALOKHO,BESIBIZA ngabetshabia. UMZALA WAMI U GWESELA WAYELOKUTHOLA I SUPPER YAKHE KITHI NGOBA NJENGE RUSSIAN TRAINED ZIPRA WAYESAZI UKUTHI OGUKURAHUNDI NGEKE BACABANGELE UMUZI WAMASHONA UKUTHI UNGASIZA UGWESELA.EKUCINENI OMUNYE U ANTI U-MADUNA WAHAMBA WAYATSHELA IGUKURAHUNDI UKUTHI MINA WANGIBONA NGINIKEZA UGWESELA AMAHEWU. SATSHAYWA BAFOWETHU FOR THREE WEEKS SAQHANYULWA AMATHAMBO KODWA SAPHIKA.
KWELINYE ICELE ZIZONDELWA UBUSHONA KWELINYE UBUNDEBELE.

INTO ENGIYAZI KAHLE YIKUTHI ABANTU ABAZALELWA KOMREWHA LAPHO OKUNGELA NDEBELE KHONA BANENKOLELO YOKUTHI INDEBELE NGUMABONWABULAWE. NALABO ABAZALELWA EKHEZI LAPHO OKUNGELA SHONA KHONA BABONA AMASHONA WONKE ENGO GUKURAHUNDI.

ABAZALELWA E MIDLANDS LAPHO OKUHLANGANA KHONA INTHLANGA ZOMBILI BANOLUNYE ULWAZI OLUNGAFANI.

HIKHO LIBONA KUKHONA ABANTWANA ABAFANA NAMI MINA MPHEMBELANJA ABANGEKE BEHLUKANISWE NOMAMA KUMBE NOBABA NGENXA YE POLITICS ZIKAMGABE OWATHOLA UBUKHOKHELI NGOKUKHIPHA AMASHONA KUZAPU EFORMER IZANU.

NGIYAMTHANDAZELA UMONGAMELI DUMISO UKUTHI I ZAPU IBE YIMPUMELELO. IZAPU YEQHINISO YAYIFANA NE ANC YASE SOUTH AFRICA ETHATHA AMAZULU,AMAXHOSA,AMASHANGANA,ABEVENDA NABESUTHU. YIKHO NGOBUKHULU BAYO I ZAPU NGABO 1961 YASUNGULA IGAMA ELITHI ZIMBABWE. LINGAPHAZANYISWA, IGAMA ELITHI ZIMBABWE LAPHUMA EMLONYWENI KA CHIBWECHITEDZWA, CHITEKWATEKWA JOSHUA NYONGOLO KAMQHABUKO NKOMO.

VUKA ZAPU ULUNGISE ISIZWE SAKHO ESEHLUKANISWA NGUMGABE WASEMALAWI

MPHEMBELANJA DEDICATED ZIPRA FOR LIFE rytonmncube@yahoo.com

Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Baba Thabo70. Whilst no "reasoning" person "should" take this document seriously, I want to take you back in time.

In November 1979, ubaba u Siziba, who was a student in the UK, was mistakenly given the "1979 SHONA GRAND PLAN" by a "colleague", who mistakenly thought that u Siziba was a "Shona". NOTE that I am not using the term Shona in spite, but as a reference, because that was what that document was meant to be for, "FOR THE SHONA ELITE ONLY."

When he took it to the "Reasonable" ZAPU people who were "NOT TRIBALISTS", they accused him of being a shit-steerer, and rediculed him.

If you lived in Mthwakazi during the Gukurahundi and all the 29 years of ZANU failure, you will realise that sometimes it is those who see the danger of these hidden "MESSAGES" in such documents who are in reality not "unreasonable".

May I take you back in time again: In the late 60's, at a meeting of the ZAPU leadership in TANZANIA, a paper was circulated by "THE SHONA , FOR THE EYES OF THE SHONA ONLY", whilst the meeting was goin on. The message in that paper was that "Hatinga Tungamirwe ne ZIMUNDEVERE, RETUMBU". It landed into the hands of one of the Shona people who was not keen on seeing Nkomo being removed from the ZAPU leadership.

At that meeting it was thought and preached that SOMEONE is trying to instill fear in people. BUT A FEW DAYS AFTER THAT MEETING A LARGE NUMBER OF THE SUPPORTERS OF THAT PAPER LEFT ZAPU.

It is not "UNREASONABLE" to see the message behind the document.

Cheat me once, shame on you. Cheat me twice, shame on me.

THE MOST VULNERABLE PEOPLE IN THIS WORLD ARE THE ONES THAT DO NOT BENEFIT FROM THEIR OWN MISTAKES.

Li Zwangendaba.

Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
Gents, let's talk about the insurgence of the dissidents themselves. Those guys (Gayigusu, Gwesela, Thambolenyoka etc) were goons coz they gave evil M-g-o-d-o-y-i the excuse to unleash 5th Bgde on uquqaba. I mean, what was their gripe? Who was their military/political leader (granted Nkomo publicly rejected them)? What was their strategy & vision? Why did they decide to camp in Mthwakazi land committing criminal acts, instead of taking the fight to Mashonaland (destroying key bases zeNja & sabotaging him)? Uma bebona innocent people bebulawa, why didn't they show up, fight mshini vs mshini to defend uquqaba from Mgo's murderers? Madoda, the culpability of these ill-disciplined army deserters in the 5th Bgde massacres must be exposed. Abantu abangena cala bafela ubala. 5th Bgde would kill them for 'harboring & aiding' dissidents while oGayigusu would kill them for selling them out to 5th Bgde. It's time abantu base Matebeleland woke up & saw ukuthi they're being used as pawns in every swine's political game.


uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!
Joined: Oct 2007
Posts: 3
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Oct 2007
Posts: 3
Be concerned! Be very concerned gentlemen. Kuhle ukuncwaningisisa izinto ezinje through conventional analytical canons but leyonto isilimaze abantu abaningi. Igukurawundi thing yathi iqala abantu bakithi bathi akula muntu ongenza into enjalo. Zwangendaba, uyibeka ngendlela efanele mfowethu. Bheka, abetshabi ukuthi bona bathatha yonke into serious kanjani. This thing ye-training of militia or rebels in Botswana bayithatha ngendlela e-serious kakhulu. Who are we, then, to dismiss into ekanje. Whether this thing was written by a Ndebele to let us hate abetshabi or ibhalwe ngumtshabi, it does not matter. Such a thing deserves our wrath. It deserve our preparedness for anything. Anywhere serious wars happen becuase of silly game and utteraces. To suggest that we must 'reason' and ignore this, kuyalingana lokuthi sithi abetshabi bayacabanga bengeke benze into enjalo. They can do that. They did that. What can stop them now?
Our ZIPRA reasone and agreed to disarm; what followed from then? Mina esami iseluleko yikuthi if abetshabi bethi they are arming themselves for the second phase of their mission, we must arm ourselves even much quicker. Abanye bethu bacabanga ukuthi the era of wars is over but they are mistaken, it is just the beginning. From my observation, the modern world is more warful that the pre-modern world. Angitsho ukuthi we must die as uMthwakazi but kufanele sibe-prepared to die a respectful death if lento isisivakatshela futhi. Abanengi sebafa endleleni eya-eGoli besithi babalekela ukufa. Ungabheka, that kind of death is even much painful than ukufa usilwa lomgodoyi lowana osusihluphe kwaze kweqa.

Joined: Oct 2007
Posts: 3
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Oct 2007
Posts: 3
Muntongenakudla, had it been that the so-called ama-dissident did not come into being, so the Grand-Plan was not going to be executed? Angazi noma uthi sizisole njengoba sonke kwakuthiwa singama-dissidents? Of course, kube sonke amaNdebele sasingekho babengasoze babulale abanye bethu. Noma ngikuthola kahle, kodwa mina ngicabanga ukuthi imbangela yoku-deserter lokho yayivele sebeyenzile. Omunye ubhudi wami uthi wawutshelwa ngabetshabi khona ekambeni ukuthi 'tshiya lowo msebenzi nxa ufuna ukuphila' and kuthi lapho uyayekela, ubesulandelwa uyebulawa ekhaya kini. Abanye babenikezwa i-leave, abeselandelwa ayebulawa ekhaya lakhe kuthiwe u-lidissident. Abanye bayazi ukuthi uCaptain Nleya wabulawa ngu-Nyikayaramba eku-full uniform. So whom do you blame there. In many instances, the so-called Gayigusu was a psuedo name used by soldiers to pause as dissidents. So far, kithi kwakukhona uGayigusu kodwa sengizwe labanye bethi ngowakibo. Ngisele lombuzo nje ukuthi kanti babebangaki oGarigusu labo? My argument still stands: Even if there were no real dissidents, abetshabi were going to create them and kill the civilians. Bangathanda nje lamanje bakhulise into yabo ye-Botswana leyo, bawakhe futhi amavukela mbuso babesebethi bavikela ilizwe bekoMthwakazi bechitha igazi labantu bakithi. Bayasizonda laba abantu. Period. Singaze sizisole, sibangcenge, sizisondeze, sibasondeze, sivume intando yabo, sibakhonze, sibaxolele, silahle ulimi lwethu, sibayekele--- i am sure ukuthi they don't care. They are determine to see our back to South Africa or anywhere away from them. Bayisizwe esonakeleyo. Like it or not these central African people like fighting too much. Bayafana labantu be-Sodoma le-Gomora. Why behlala behlabela nge-Hondo 20 years after independence?

Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
It's a sweeping statement ukuthi amaShona aya nizonda. It's as far fetched as the proverbial cow that jumped the moon. No group of people is naturally imbued with pathological hate. Hate is taught. In the context of M-g-o-d-o-y-i-land, it was purely the product of Mgo's goon politics. Ex Zipra troops turned bandits was a reality that existed. What l find senseless is why those bandits didn't take their war to Mashonaland? That way, uquqaba lwase Matebeleland wouldn't have been visited upon by 5th Bgde. Even if it were to be so, the Zipra bandits operating in Mashonaland would have had to visit upon Mgo's supporters the same if not worse viciousness. That would have balanced the scales & sent a grim wake up call to Mgo as to the folly of his ways. But the tragedy is that through their criminal agenda, the few rebels with no cause decided to camp in Matebele territory, bemosha kuma missionary schools - abducting abefundisi, beshisa ama DDF properties aye lungisa i-Matebele infrastructure. That gave goon Mgo an excuse to deploy his murderers, and the bandits dodged facing those 5th Bgde goons beard for beard, hiding in the bushes - unnecessarily costing 20 000 precious innocent lives. Now mina njenge lungu loquqaba ngithi: oThambolenyoka bansondo were equally culpable for that genocide.


uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!
Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
Bafowethu
Ngabesiyajoina inhlanganiso zethu ngabebesizasinda isizwe sakwaMthwakazi. Wozani madoda amamilitary wing azafuneka,kaliboni nje. Akulamuzi ongelanduku.Okuyizinto lokhu kubhejele ukusiqeda nya. Siyalicela awu! Maqhawe lama qhawekazi,kutheni lizondeni? Lingafulatheli igazilenu bantu?


HLABA-1-AT A TIME
Joined: Dec 2008
Posts: 21
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Dec 2008
Posts: 21
Lami ngithi ayihlome ihlasele enough is enough yisolesi isikhati asikho esinye..

Joined: Jun 2003
Posts: 32
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jun 2003
Posts: 32
Originally Posted by Muntongenakudla
Gents, let's talk about the insurgence of the dissidents themselves. Those guys (Gayigusu, Gwesela, Thambolenyoka etc) were goons coz they gave evil M-g-o-d-o-y-i the excuse to unleash 5th Bgde on uquqaba. I mean, what was their gripe? Who was their military/political leader (granted Nkomo publicly rejected them)? What was their strategy & vision? Why did they decide to camp in Mthwakazi land committing criminal acts, instead of taking the fight to Mashonaland (destroying key bases zeNja & sabotaging him)? Uma bebona innocent people bebulawa, why didn't they show up, fight mshini vs mshini to defend uquqaba from Mgo's murderers? Madoda, the culpability of these ill-disciplined army deserters in the 5th Bgde massacres must be exposed. Abantu abangena cala bafela ubala. 5th Bgde would kill them for 'harboring & aiding' dissidents while oGayigusu would kill them for selling them out to 5th Bgde. It's time abantu base Matebeleland woke up & saw ukuthi they're being used as pawns in every swine's political game.

Muntongenakudla, the state had a responsibility to protect uquqaba from ama 'goons' lawo owatshoyo but instead chose to attack a defenceless people because to the state(govt), "the insurgence of the dissidents" became a tribal issue rather than one of law and order. The rest, as they say, is history.Except Gukurahundi is no past-time to the thousands of victims in Mat'land. It is a daily reality.

Kodwa-ke, throwing accusations and counter-accusations at each possibly guilty party akusizi ngalutho okwamanje. khumbula kulo hlangothi lwabelungu abalimi in Mthwakazi who became the first ever govt militia after they were handed AK47s to "defend themselves". Did the state/govt extend that largesse to the Ndebele people who were being butchered?

What we need is an independent inquiry into Gukurahundi so that all the facts - including those about 'dissidents' - can be laid out in the open ukuze those who lost their loved ones can find closure.
Join us at MAGGEMM as we lobby for such a process.


Mpho Ncube
Director of Communications
MAGGEMM
PO BOX 1870
Croydon
CR9 2FF
UK

ncubem@maggemm.org

Ayipheli, Ngekiphele Lendaba!
Page 2 of 3 1 2 3

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.022s Queries: 35 (0.005s) Memory: 0.8159 MB (Peak: 1.6982 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-26 09:50:56 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS