Likuzwile lokhu ukuthi uMuzenda kasekho? Alubana kufe yena uM...